Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

“Industrie groeit door ondanks stijgende inkoopprijzen”

“Heeft de Nederlandse industrie last van de discussies over de Grexit? Is de invloed van de stagnerende groei in China al te merken in ons land?”, vraagt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven, zich af. “Op grond van de NEVI Purchasing Managers Index (PMI) lijkt de Nederlandse Industrie van dit alles weinig last te hebben. De NEVI PMI over juli kwam uit op een mooie waarde van 56.0, iets lager dan vorige maand (56.2).” Een waarde van hoger dan 50 duidt op toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand.

Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, steeg in juli opnieuw. “De vraag naar industriële producten is nog steeds groot”, vervolgt Van Weele. “Zowel uit het buitenland (59.2) als uit ons eigen land (56.3). Reden hiervan is onder andere het succes van nieuwe producten en uitbreidingen van het assortiment. Daarnaast is de grote vraag ook veroorzaakt door de sterke dollar en de beperkte doorberekening van inkoopprijsstijgingen in de verkoopprijzen.”

Toenemende vraag werknemers
Vooral producenten van kapitaalgoederen en consumentenartikelen zien hun omzet toenemen. “Datzelfde geldt voor bedrijven die naar de Verenigde Staten exporteren. Een gevolg hiervan zijn de hoge productiebezettingen, die zich vertalen in een toenemende vraag naar werknemers. De uitzendbranche kent op dit moment groeicijfers van zes tot zeven procent”, aldus Van Weele.

Inkoopprijzen baren zorgen
“Wel baren de inkoopprijzen van grondstoffen en halffabricaten enige zorgen, alsmede de levertijden van leveranciers die nog steeds verder oplopen”, zegt de hoogleraar. Door inkoopmanagers werd een melding gemaakt van hogere grondstofprijzen, met name voor kunststoffen. In sommige gevallen werden de hogere inkoopkosten toegeschreven aan de ongunstige wisselkoersen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

NEVI PMI: 'Opnieuw langere levertijden'

De inkoopactiviteiten namen de afgelopen maand in de grootste mate toe sinds januari 2014. De voorraad ingekochte materialen steeg licht, na dertien maanden van daling. De levertijden werden opnieuw langer. Dat blijkt uit de NEVI PMI® waar het indexcijfer van 55.5 naar 56.2 stijgt in juni.

De inkoopprijzen stegen voor de derde maand op rij, deze maand sterk en in de grootste mate sinds april 2012. De verkooprijzen waren voor de eerste keer in drie maanden hoger. De stijging was matig, maar wel de grootste in drie jaar.

Toename nieuwe orders
De voorraad gereed product daalde het sterkst in meer dan twee jaar. De toename van de werkgelegenheid zette stevig door en was deze maand de grootste in vier jaar.
De productie nam in juni voor de zesentwintigste maand op rij toe. Dit was de grootste stijging sinds februari 2014. Deze groei kwam door een verdere toename van de nieuwe orders, zowel uit het binnen- als uit het buitenland. De groei van de buitenlandse orders was de grootste in anderhalf jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bleef grotendeels onveranderd.

Sterke vraag grondstoffen
Staan alle lichten nu op groen voor de Nederlandse industrie? Arjan van Weele, NEVI-hoogleraar Inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven geeft op die vraag antwoord:  “Helaas is dat niet het geval. Wat ik al eerder had verwacht, vindt nu plaats: er is gezien de sterke vraag naar grondstoffen en halffabrikaten sprake van sterke inkoopprijsinflatie (juni: 61.0). Stijgende inkoopprijzen worden natuurlijk doorberekend in hogere verkoopprijzen en die zullen als dat zo door gaat op termijn de groei gaan afremmen. Maar zover is het nu nog niet. De Nederlandse industrie gaat een mooie zomer tegemoet. Geen enkele reden om mijn rapportcijfer te herzien: ook voor juni een mooie 8.0.”

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Inkoopprijzen dalen voor zesde maand op rij

De inkoopprijzen daalden voor de zesde maand op rij, maar minder sterk dan in januari. Dat blijkt uit de maandelijkse Inkoop Managers Index van de NEVI (NEVI-PMI) van februari die uitkwam op 52.2. “De score is weliswaar lager dan vorige maand (54.1), maar is toch goed te noemen gezien de onverminderd hoge binnenlandse en buitenlandse vraag”, zo stelt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar inkoopmanagement.

De daling in de groei wordt toegeschreven aan de kleinste toename van nieuwe orders sinds september vorig jaar. De voorraad ingekochte materialen daalde daarbij in februari opnieuw, dit keer in de grootste mate sinds april 2013. Ook waren de levertijden afgelopen maand langer.

Werkgelegenheid daalt
De positieve score van de index leidde echter niet tot meer banen in februari. De werkgelegenheidsindex kwam deze maand uit op 49.0, dat is de eerste negatieve score in 11 maanden. Van Weele stelt dat er sprake is van een incident: “Niettemin geeft het aan hoe behoedzaam bedrijven zijn met het werven van extra personeel. De industrie vaart qua banen en voorraden scherp aan de wind en wil de vaste lasten zo laag mogelijk houden. Inkoopprijzen, zowel als verkoopprijzen daalden in februari. Dit alles overziend, verwacht ik een positieve ontwikkeling voor de komende maanden”

Productieomvang neemt toe
De productieomvang is in februari opnieuw toegenomen, maar deze toename is wel de laagste in vijf maanden. De toename wordt voornamelijk toegeschreven aan een groter aantal ontvangen orders. De producenten van consumptiegoederen zagen de grootste stijging, terwijl de producenten van halffabricaten de kleinste toename noteerden. De positieve productieomvang zorgde er ook voor dat er meer materiaal werd ingekocht. Deze index groeide voor de negentiende maand op rij.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

NEVI PMI ziet inkoopkosten dalen

De NEVI PMI® kwam in december uit op 53.5. Lager dan de 54.6 van november, maar het wijst nog steeds op een aanzienlijke verbetering. [slide]De inkoopkosten daalden voor de vierde opeenvolgende maand en wel in de sterkste mate sinds juli 2013.

De voorraad ingekochte materialen daalde voor de achtste maand op rij.  De levertijden werden opnieuw langer en dit was de grootste verslechtering sinds maart. De hoeveelheid ingekochte grondstoffen en halffabricaten was in december wederom groter, maar groeide in het laagste tempo sinds september.

Toename productie
De productie nam voor de twintigste achtereenvolgende maand toe, deze maand minder dan in november, maar nog steeds aanzienlijk. Het aantal nieuwe orders steeg ook minder dan vorige maand. De stijging van de export orders daarentegen was fors, groter dan de vorige maand en de grootste sinds februari. De toename van de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie was in december bescheiden, maar wel groter dan in november en de grootste in dertien maanden.

 

 

 

 

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Win kaarten voor het ISMC

De rol van inkoop binnen organisaties is de laatste tien jaar drastisch veranderd. [slide] Door onder andere de toegenomen internationale concurrentie ontstond er in veel organisaties:

De volgende generatie inkopers
Veel van deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat de rol van leveranciers is toegenomen en dat hun bijdrage in het realiseren van de gewenste kosten, kwaliteit, technologie en snelheid belangrijker is geworden. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor de inkoper om de juiste leveranciers te integreren in ontwikkelingsprocessen en hiermee lange termijn relaties op te bouwen.

Kaarten winnen (t.w.v. €395,-)?
De focus van het ISMC is de toekomst van inkoop en de rol die de nieuwe samenwerkingen hierin gaan spelen. Tijdens het congres zal de crème de la crème van de inkoperswereld bijeenkomen. U kunt hier bij zijn, want wij geven, in samenwerking met NEVI, een toegangskaart weg (t.w.v. €395,-) aan de twee inkopers die de meest originele reactie geven op de volgende vraag:

Wat is de grootste valkuil van de nauwere samenwerking tussen leverancier en inkoper?

Graag uw reactie onder dit bericht. Als u anoniem plaatst, stuur dan ook uw volledige naam en reactie naar: nancy@inkopers-cafe.nl. Op die manier weten we aan wie we de prijs kunnen toekennen.

Meer informatie ISMC

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

ISMC richt zich tijdens vijfde editie op de toekomst

Een belangrijke dag voor inkopers is het jaarlijkse International Supply Management Congres (ISMC).[slide]  Een dag om samen met inkoopprofessionals te reflecteren op het vak, interactieve workshops te bezoeken en te luisteren naar internationale sprekers. 11 november wordt het congres voor de vijfde keer gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

De belangrijkste vraag die je als bezoeker van het congres nu al wilt weten is misschien wel:  hoe ziet deze dag er voor mij als inkoopprofessional uit? Wij vragen het aan Marcel Bon van NEVI, die in het team zit van de organisatie. “Je kunt in ieder geval een ontspannen sfeer verwachten. Het is een inhoudelijke- en tegelijk interactieve netwerkdag met een hapje en een drankje. De NEVI-inkoopdag in juni is meer een praktijkdag, terwijl dit internationale congres zich meer richt op de strategische kant van de inkoop.  Tijdens het congres zal je vooral CPO’s en inkoopmanagers ontmoeten.” Als inkoper is dit evenement volgens NEVI niet te missen. “Dit congres is zeker de moeite waard. Het gaat over de toekomst van je vak, over jou als professional, over de actuele ontwikkeling en het geeft je de mogelijkheid om vakgenoten te ontmoeten, zowel vakgenoten die je nog niet kent als bekende gezichten.”

Jubileum
Voor NEVI is er sprake van een jubileum. “Vijf jaar geleden zaten we heel erg op de inhoud. We werden overvallen door het succes, meer dan 1000 man kwamen naar het congres in de Amsterdam RAI toe. We hadden toen, in tegenstelling tot het congres van nu, niet per se faciliteiten ingericht om te netwerken, maar je ziet dat wanneer gelijkgestemden elkaar ontmoeten zij elkaar gemakkelijk weten te vinden en het netwerken vanzelf gaat. Dat zal deze editie niet anders zijn,” aldus Bon.

Future Supply Management
Sommige aanbestedingen liggen in de media onder vuur. Denk aan Ordina, de Nationale Politie en Defensie, maar tijdens het congres zullen deze schandalen geen officiële gespreksonderwerpen zijn. “Het nieuws zit niet per se in het programma, hoewel het in de wandelgangen best besproken zal worden. Over de publieke sector kun je een congres an sich organiseren. Het ISMC richt zich vooral op de toekomst. Het centrale thema is dit jaar ‘Future Supply Management, Perspectives through New Partnerships.’ Nieuwe partnerships vragen om nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van de inkoopprofessional.”

Internationale sprekers
Er valt dus genoeg te bespreken in de Beurs van Berlage, zeker naar aanleiding van de speeches. Dit jaar zijn er weer een aantal nationale en internationale sprekers met zorg uitgekozen die hun licht zullen laten schijnen op inkoop en de gehele keten. Zo zullen onder meer Paul van Attekum (Vice President Strategic Sourcing & Procurement, ASML), Barry Parkin (Chief Sustainability Officer Mars Inc.), Stephan Tanda (Boardmember Life Sciences Cluster, DSM) en Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde) acte de présence geven als keynote speakers.

Samenwerking
Een belangrijke ontwikkeling die besproken wordt op het IMSC is dat de inkoper meer aandacht heeft voor de gehele keten. “Dus: hoe kun je als CPO succesvol samenwerken met leveranciers als partners? Die samenwerking kan weer leiden tot innovatie, duurzaamheid én kostenbesparingen. CSO Barry Parkin betrekt met Mars bijvoorbeeld lokale boeren in het inkoopproces van cacao en heeft hier een interessant verhaal over.”

Innovatie
Innovator Daan Roosegaarde zal aan het einde van het congres spreken. “Hij zat onlangs bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door en sprak over innovaties die interessant zijn voor inkoop en eigenlijk de gehele keten.  Zo heeft hij met zijn team en partners een zelfverlichtende snelweg bedacht. De innovatieve verf op het wegdek neemt overdag het zonlicht op en ’s avonds weet de verf dan voldoende licht te geven om lantaarnpalen overbodig te maken. Als je zijn manier van werken naar inkoop vertaald, dan denkt de inkoper nu vaak nog in technische oplossingen:  ik heb een leverancier nodig die mij zoveel lantaarnpalen kan leveren, die zo hoog moeten zijn, en zoveel licht moeten geven. Je houdt een beperkt aantal leveranciers over en je duwt alle innovatie uit het inkoopproces. De inkoper zou ook functioneel kunnen specificeren. De provincie wil veiligheid en dat mensen goed kunnen zien, zowel als het donker is als bij wisselende weersomstandigheden. Dus de functionele vraag is dan: wat heeft de provincie op die weg nodig? Daar kun je leveranciers al in vroeg stadium over laten meedenken,” aldus Marcel Bon van NEVI.

Prijsvraag
Op een nieuwe en baanbrekende manier tegen problemen aankijken en hoe je die kunt oplossen, is een van de thema’s van het ISMC. Het volledige programma is hier te lezen. Het congres wordt 11 november gehouden in De Beurs van Berlage. NEVI-leden krijgen korting op deelname en via deze prijsvraag kunt u dankzij de meeste originele bijdrage een kaartje winnen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Groei vlakt af: NEVI PMI augustus 51.7

De NEVI PMI® in daalde augustus naar 51.7, waar juli nog 53.5 had laten zien.[slide] Hoewel dit nog steeds een groei van de Nederlandse productiesector betekende, was het een flinke afvlakking en het laagste cijfer in 13 maanden.

De toename van de productie was de kleinste in ruim een jaar. Ook de groei van de nieuwe orders nam af, hoewel de exportorders even fors toenamen als vorige maand. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in de grootste mate sinds juli 2013.

De werkgelegenheid steeg voor de vijfde maand op rij, maar was wel de kleinste stijging in die periode. De voorraad gereed product was wederom groter dan de maand ervoor. De voorraad ingekochte materialen bleef dalen, en wel het sterkst sinds mei 2013. Toch was er sprake van een uitbreiding van de inkoopactiviteiten, zij het de kleinste in de huidige groeiperiode van 13 maanden. De levertijden werden opnieuw aanzienlijk langer.

De inkoopprijzen stegen voor de derde maand op rij, en wel in de grootste mate sinds januari. De verkoopprijzen daalden daarentegen voor het eerst in zes maanden. De sterke concurrentie werd over het algemeen als reden genoemd.

Productie index
De productieomvang bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in augustus opnieuw en hiermee komt de huidige periode van groei op 16 maanden. Deze stijging was echter minder groot dan de maand ervoor en de kleinste in ruim een jaar. De producenten van investeringsgoederen maakten melding van een forse groei. Bij de producenten van consumptiegoederen was er echter sprake van een aanzienlijke daling. 

grafiek1

Nieuwe export orders index
Het aantal exportorders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, was in augustus opnieuw groter. De groei bleef op hetzelfde forse niveau als in juli. Er werd melding gemaakt van nieuwe contracten met klanten in Europa en Azië. Dit was de zestiende maand op rij dat het aantal nieuwe ontvangen orders uit het buitenland steeg. 

grafiek2

Verkoopprijs index
De verkoopprijzen in de Nederlandse productiesector daalden in augustus voor de eerste keer in zes maanden. Deze daling bleef echter beperkt. Ongeveer 8% van de panelleden maakte melding van lagere verkoopprijzen tegenover 3% die een stijging noteerde. De panelleden die aangaven dat er sprake was van lagere verkoopprijzen, schreven dit vaak toe aan de grote concurrentiedruk.

grafiek3

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Werkgelegenheid neemt opnieuw toe: NEVI PMI 53,6

De NEVI PMI steeg van 53,4 in april naar 53,6 deze maand. Dat betekent een aanzienlijke verbetering van de algemene bedrijfsomstandigheden.[slide] Dit kwam vooral door  grotere stijgingen van de productieomvang en de werkgelegenheid. De personeelsbestanden werden voor de tweede achtereenvolgende maand groter. Deze toename was gering, maar wel de grootste sinds november 2013. 

De toename van de productie was de grootste in drie maanden. De nieuwe orders namen slechts licht toe, maar de groei van het aantal nieuwe exportorders was de grootste in drie maanden. 

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in de sterkste mate sinds juli 2013. De inkoop nam behoorlijk toe, maar dit was niet voldoende om een daling van de voorraad ingekochte materialen te voorkomen. Deze daling was gering en de eerste sinds januari. De gemiddelde levertijden namen opnieuw in flinke mate toe. De voorraad gereed product daalde licht. 

De inkoopprijzen daalden voor de derde opeenvolgende maand. De verkoopprijsinflatie bleef gering, maar was wel de grootste sinds november 2013.

Drie deelindices uitgelicht

Nieuwe orders index
Nieuwe Orders

De toename van het aantal nieuwe ontvangen orders bij de Nederlandse productiebedrijven was in mei voor de vijfde maand op rij kleiner en de kleinste in de huidige periode van groei van 11 maanden. Sommige bedrijven gaven aan dat de introductie van nieuwe producten en de toename van de buitenlandse vraag de redenen waren voor het grotere aantal nieuwe orders. Andere respondenten gaven echter aan dat een gering consumentenvertrouwen en het uitstellen van beslissingen door klanten hadden geresulteerd in een daling.

Werkgelegenheid index
Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg in mei voor de tweede maand op rij. Alhoewel deze toename beperkt bleef, was deze wel de grootste sinds november 2013. De panelleden gaven aan dat zij extra personeel hadden aangenomen om de grotere activiteit te verwerken en om de kwaliteit te verbeteren. 

Voorraad ingekochte materialen index
Voorraad

De voorraad ingekochte materialen bij de Nederlandse productiebedrijven daalde in mei voor de eerste keer in vier maanden, al was deze daling gering. Sommige panelleden maakten melding van inspanningen om hun voorraad materialen te stroomlijnen en zo kosten te besparen. Er was vooral bij de producenten van halffabricaten sprake van een kleinere voorraad. De producenten van consumptiegoederen en investeringsgoederen noteerden een lichte groei.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Werkgelegenheid neemt licht toe: NEVI PMI april 53.4

De NEVI PMI® daalde van 53.7 in maart naar 53.4 in april, het laagste cijfer in negen maanden. De werkgelegenheid steeg echter licht in april[slide], volgens de respondenten door een toename van de activiteiten en door inspanningen om de capaciteit te vergroten.

De groei van de productie bleef aanzienlijk, al was deze wel de kleinste in zes maanden. Het totaal aantal nieuwe orders steeg in de geringste mate sinds juli vorig jaar, maar de export orders stegen fors en sterker dan in maart.

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de vierde maand op rij, echter in geringe mate. De voorraad gereed product daalde minimaal.

De verkoopprijzen stegen voor de tweede maand op rij, zij het gering. Daar stond tegenover dat de inkoopkosten in de grootste mate daalden sinds juli 2013.

De levertijden waren opnieuw langer, maar deze verlenging was de kleinste sinds september vorig jaar. De inkoop van grondstoffen en halffabricaten nam toe en hetzelfde gold voor de voorraad ingekocht materiaal

Drie deelindices uitgelicht:

Productie index
De productieomvang bij de Nederlands productiebedrijven was in april voor de twaalfde opeenvolgende maand groter dan de maand ervoor. Deze groei was opnieuw aanzienlijk, maar wel de kleinste sinds oktober vorig jaar. De kleinere groei was het gevolg van een minder grote toename van het aantal nieuwe orders. De producenten van investeringsgoederen zagen de grootste toename, gevolgd door de producenten van halffabricaten en tot slot die van consumptiegoederen.

image010

Nieuwe export orders index
Nadat in maart de toename van het aantal nieuwe export orders in de Nederlandse industrie de kleinste was in negen maanden, was deze in april iets groter en behoorlijk. Ongeveer 29% van de bedrijven noteerde een groter aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland in deze onderzoeksperiode, tegenover iets minder dan 14% die melding maakte van een daling. Deze toename van de buitenlandse orders was onder meer het gevolg van een toename van de vraag in belangrijke exportmarkten.

image011

 

Inkoopprijs index
De inkoopprijzen die de Nederlandse producenten moesten betalen, daalden in april voor de tweede achtereenvolgende maand. Deze daling was bovendien groter dan in maart en de grootste sinds juli 2013. Een aantal panelleden gaf aan dat de inkoopprijzen lager waren als gevolg van succesvolle prijsonderhandelingen met de leveranciers.

image012

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Groei Nederlandse industrie vlakt af: NEVI PMI maart 53,7

De NEVI PMI® daalde van 55,2 in februari naar 53,7 in maart, het laagste cijfer in zeven maanden. 

De groei van de productie was de kleinste in vijf maanden, maar nog steeds behoorlijk. De nieuwe orders lieten eenzelfde beeld zien, want dit was de kleinste stijging in acht maanden. Ook de groei van de export orders was kleiner dan in februari. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de derde maand op rij en het sterkst sinds juli vorig jaar. De werkgelegenheid daalde voor de tweede keer in drie maanden, zij het beperkt. De hoeveelheid ingekochte grondstoffen en halffabricaten steeg, maar wel in de kleinste mate in acht maanden. De voorraad gereed product veranderde nauwelijks. De gemiddelde levertijden waren opnieuw behoorlijk langer, maar namen minder toe dan in februari. De inkoopprijzen daalden licht en voor het eerst in zes maanden. De verkoopprijzen namen voor het eerst in drie maanden toe, maar deze stijging bleef beperkt. 

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders index
Er was in maart opnieuw sprake van een groter aantal ontvangen nieuwe orders, maar deze toename was wederom lager dan het topniveau van december en de kleinste in acht maanden. Sommige panelleden maakten melding van een verbetering van de vraag, terwijl anderen aangaven dat klanten het plaatsen van orders hadden uitgesteld. De producenten van kapitaalgoederen zagen de grootste stijging van het aantal nieuwe orders, gevolgd door respectievelijk de producenten van consumptiegoederen en die van halffabricaten.

Beschrijving: dORDERS1404 

 

Werkgelegenheid index
De personeelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven daalden in maart voor de tweede keer in drie maanden. Dit werd zichtbaar in de seizoensmatig aangepaste Werkgelegenheid index die onder de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. Het banenverlies bleef echter beperkt. Een aantal panelleden gaf aan dat de kleinere personeelsbestanden het gevolg waren van maatregelen ter verbetering van de efficiëntie.

Beschrijving: dEMPLOY1404 

 

Verkoopprijzen index
De verkoopprijzen in de Nederlandse productiesector stegen in maart voor de eerste keer in drie maanden. Deze stijging was echter gering, zoals bleek uit de seizoensmatig aangepaste Verkoopprijs index die slechts licht boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. Het overgrote deel van het panel (ruwweg 87%) gaf aan dat de verkoopprijzen gelijk waren gebleven.

Beschrijving: dCHARGE1404 

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres