Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

NEVI PMI op het hoogste niveau in vijf maanden

De NEVI PMI staat op het hoogste niveau in vijf maanden. In tegenstelling tot de berichtgeving van het CBS over een grote daling van het producentenvertrouwen, steeg de PMI van 53.2 in juli naar 53.5 in augustus. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

Finn Wynstra herbenoemd tot hoogleraar inkoop

Finn Wynstra mag de komende vier jaar blijven als bijzonder hoogleraar Inkoop en Leveranciers Management bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De leerstoel van Finn Wynstra wordt door de NEVI Research Stichting gefinancierd. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

PMI: Inkoopprijzen dalen aanzienlijk

De gemiddelde inkoopkosten in de Nederlandse industrie daalden in september voor de eerste keer in zes maanden. Dat blijkt uit de NEVI PMI, die deze maand op 53.0 uitkwam. Ongeveer een kwart van de panelleden maakte melding van aanzienlijk lagere inkoopprijzen. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

NEVI PMI: groei stagneert

De inkoopmanagersindex staat op het laagste niveau in vijf maanden. De NEVI PMI is van 56.0 in juli gedaald naar 53.9 in augustus. De oorzaak hiervan is dat de productie, nieuwe orders en werkgelegenheid deze maand minder stegen. Daarnaast daalde de voorraad ingekochte materialen en nam de levertijd minder toe.

Sinds juli 2013 is de samengestelde NEVI-index, gebaseerd op een enquête onder 350 inkopers, elke maand hoger uitgekomen dan 50. Dit duidt op een constant groeiende economie.

Levertijden
De levertijden, waarmee Nederlandse producenten te maken hadden, waren in augustus opnieuw langer. De oorzaken hiervan zijn de grondstoftekorten en de capaciteitsbeperking bij de leveranciers. Ruwweg 26% van de panelleden maakte melding van een verslechtering van de prestatie van leveranciers. Daar tegenover noteerde slechts 2% een verbetering.

Europa
Onderzoeksbureau Markit maakt daarnaast bekend dat ook de gemiddelde bedrijvigheid in de eurozone verder is toegenomen. De inkoopmanagersindex voor de hele eurozone kwam in augustus uit op 52,3. Hierbij waren Griekenland (39.1) en Frankrijk (48.3) de slechtst presterende landen. De inkoopmanagersindex toont echter wel aan dat Europa nog geen last heeft van de groeivertraging in China (49,7).

 

Partner van Inkoperscafé

“Industrie groeit door ondanks stijgende inkoopprijzen”

“Heeft de Nederlandse industrie last van de discussies over de Grexit? Is de invloed van de stagnerende groei in China al te merken in ons land?”, vraagt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven, zich af. “Op grond van de NEVI Purchasing Managers Index (PMI) lijkt de Nederlandse Industrie van dit alles weinig last te hebben. De NEVI PMI over juli kwam uit op een mooie waarde van 56.0, iets lager dan vorige maand (56.2).” Een waarde van hoger dan 50 duidt op toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand.

Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, steeg in juli opnieuw. “De vraag naar industriële producten is nog steeds groot”, vervolgt Van Weele. “Zowel uit het buitenland (59.2) als uit ons eigen land (56.3). Reden hiervan is onder andere het succes van nieuwe producten en uitbreidingen van het assortiment. Daarnaast is de grote vraag ook veroorzaakt door de sterke dollar en de beperkte doorberekening van inkoopprijsstijgingen in de verkoopprijzen.”

Toenemende vraag werknemers
Vooral producenten van kapitaalgoederen en consumentenartikelen zien hun omzet toenemen. “Datzelfde geldt voor bedrijven die naar de Verenigde Staten exporteren. Een gevolg hiervan zijn de hoge productiebezettingen, die zich vertalen in een toenemende vraag naar werknemers. De uitzendbranche kent op dit moment groeicijfers van zes tot zeven procent”, aldus Van Weele.

Inkoopprijzen baren zorgen
“Wel baren de inkoopprijzen van grondstoffen en halffabricaten enige zorgen, alsmede de levertijden van leveranciers die nog steeds verder oplopen”, zegt de hoogleraar. Door inkoopmanagers werd een melding gemaakt van hogere grondstofprijzen, met name voor kunststoffen. In sommige gevallen werden de hogere inkoopkosten toegeschreven aan de ongunstige wisselkoersen.

Partner van Inkoperscafé

NEVI PMI: 'Opnieuw langere levertijden'

De inkoopactiviteiten namen de afgelopen maand in de grootste mate toe sinds januari 2014. De voorraad ingekochte materialen steeg licht, na dertien maanden van daling. De levertijden werden opnieuw langer. Dat blijkt uit de NEVI PMI® waar het indexcijfer van 55.5 naar 56.2 stijgt in juni.

De inkoopprijzen stegen voor de derde maand op rij, deze maand sterk en in de grootste mate sinds april 2012. De verkooprijzen waren voor de eerste keer in drie maanden hoger. De stijging was matig, maar wel de grootste in drie jaar.

Toename nieuwe orders
De voorraad gereed product daalde het sterkst in meer dan twee jaar. De toename van de werkgelegenheid zette stevig door en was deze maand de grootste in vier jaar.
De productie nam in juni voor de zesentwintigste maand op rij toe. Dit was de grootste stijging sinds februari 2014. Deze groei kwam door een verdere toename van de nieuwe orders, zowel uit het binnen- als uit het buitenland. De groei van de buitenlandse orders was de grootste in anderhalf jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bleef grotendeels onveranderd.

Sterke vraag grondstoffen
Staan alle lichten nu op groen voor de Nederlandse industrie? Arjan van Weele, NEVI-hoogleraar Inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven geeft op die vraag antwoord:  “Helaas is dat niet het geval. Wat ik al eerder had verwacht, vindt nu plaats: er is gezien de sterke vraag naar grondstoffen en halffabrikaten sprake van sterke inkoopprijsinflatie (juni: 61.0). Stijgende inkoopprijzen worden natuurlijk doorberekend in hogere verkoopprijzen en die zullen als dat zo door gaat op termijn de groei gaan afremmen. Maar zover is het nu nog niet. De Nederlandse industrie gaat een mooie zomer tegemoet. Geen enkele reden om mijn rapportcijfer te herzien: ook voor juni een mooie 8.0.”

Partner van Inkoperscafé

Inkoopprijzen dalen voor zesde maand op rij

De inkoopprijzen daalden voor de zesde maand op rij, maar minder sterk dan in januari. Dat blijkt uit de maandelijkse Inkoop Managers Index van de NEVI (NEVI-PMI) van februari die uitkwam op 52.2. “De score is weliswaar lager dan vorige maand (54.1), maar is toch goed te noemen gezien de onverminderd hoge binnenlandse en buitenlandse vraag”, zo stelt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar inkoopmanagement.

De daling in de groei wordt toegeschreven aan de kleinste toename van nieuwe orders sinds september vorig jaar. De voorraad ingekochte materialen daalde daarbij in februari opnieuw, dit keer in de grootste mate sinds april 2013. Ook waren de levertijden afgelopen maand langer.

Werkgelegenheid daalt
De positieve score van de index leidde echter niet tot meer banen in februari. De werkgelegenheidsindex kwam deze maand uit op 49.0, dat is de eerste negatieve score in 11 maanden. Van Weele stelt dat er sprake is van een incident: “Niettemin geeft het aan hoe behoedzaam bedrijven zijn met het werven van extra personeel. De industrie vaart qua banen en voorraden scherp aan de wind en wil de vaste lasten zo laag mogelijk houden. Inkoopprijzen, zowel als verkoopprijzen daalden in februari. Dit alles overziend, verwacht ik een positieve ontwikkeling voor de komende maanden”

Productieomvang neemt toe
De productieomvang is in februari opnieuw toegenomen, maar deze toename is wel de laagste in vijf maanden. De toename wordt voornamelijk toegeschreven aan een groter aantal ontvangen orders. De producenten van consumptiegoederen zagen de grootste stijging, terwijl de producenten van halffabricaten de kleinste toename noteerden. De positieve productieomvang zorgde er ook voor dat er meer materiaal werd ingekocht. Deze index groeide voor de negentiende maand op rij.

Partner van Inkoperscafé

NEVI PMI ziet inkoopkosten dalen

De NEVI PMI® kwam in december uit op 53.5. Lager dan de 54.6 van november, maar het wijst nog steeds op een aanzienlijke verbetering. [slide]De inkoopkosten daalden voor de vierde opeenvolgende maand en wel in de sterkste mate sinds juli 2013.

De voorraad ingekochte materialen daalde voor de achtste maand op rij.  De levertijden werden opnieuw langer en dit was de grootste verslechtering sinds maart. De hoeveelheid ingekochte grondstoffen en halffabricaten was in december wederom groter, maar groeide in het laagste tempo sinds september.

Toename productie
De productie nam voor de twintigste achtereenvolgende maand toe, deze maand minder dan in november, maar nog steeds aanzienlijk. Het aantal nieuwe orders steeg ook minder dan vorige maand. De stijging van de export orders daarentegen was fors, groter dan de vorige maand en de grootste sinds februari. De toename van de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie was in december bescheiden, maar wel groter dan in november en de grootste in dertien maanden.

 

 

 

 

Partner van Inkoperscafé

Win kaarten voor het ISMC

De rol van inkoop binnen organisaties is de laatste tien jaar drastisch veranderd. [slide] Door onder andere de toegenomen internationale concurrentie ontstond er in veel organisaties:

De volgende generatie inkopers
Veel van deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat de rol van leveranciers is toegenomen en dat hun bijdrage in het realiseren van de gewenste kosten, kwaliteit, technologie en snelheid belangrijker is geworden. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor de inkoper om de juiste leveranciers te integreren in ontwikkelingsprocessen en hiermee lange termijn relaties op te bouwen.

Kaarten winnen (t.w.v. €395,-)?
De focus van het ISMC is de toekomst van inkoop en de rol die de nieuwe samenwerkingen hierin gaan spelen. Tijdens het congres zal de crème de la crème van de inkoperswereld bijeenkomen. U kunt hier bij zijn, want wij geven, in samenwerking met NEVI, een toegangskaart weg (t.w.v. €395,-) aan de twee inkopers die de meest originele reactie geven op de volgende vraag:

Wat is de grootste valkuil van de nauwere samenwerking tussen leverancier en inkoper?

Graag uw reactie onder dit bericht. Als u anoniem plaatst, stuur dan ook uw volledige naam en reactie naar: nancy@inkopers-cafe.nl. Op die manier weten we aan wie we de prijs kunnen toekennen.

Meer informatie ISMC

Partner van Inkoperscafé

ISMC richt zich tijdens vijfde editie op de toekomst

Een belangrijke dag voor inkopers is het jaarlijkse International Supply Management Congres (ISMC).[slide]  Een dag om samen met inkoopprofessionals te reflecteren op het vak, interactieve workshops te bezoeken en te luisteren naar internationale sprekers. 11 november wordt het congres voor de vijfde keer gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

De belangrijkste vraag die je als bezoeker van het congres nu al wilt weten is misschien wel:  hoe ziet deze dag er voor mij als inkoopprofessional uit? Wij vragen het aan Marcel Bon van NEVI, die in het team zit van de organisatie. “Je kunt in ieder geval een ontspannen sfeer verwachten. Het is een inhoudelijke- en tegelijk interactieve netwerkdag met een hapje en een drankje. De NEVI-inkoopdag in juni is meer een praktijkdag, terwijl dit internationale congres zich meer richt op de strategische kant van de inkoop.  Tijdens het congres zal je vooral CPO’s en inkoopmanagers ontmoeten.” Als inkoper is dit evenement volgens NEVI niet te missen. “Dit congres is zeker de moeite waard. Het gaat over de toekomst van je vak, over jou als professional, over de actuele ontwikkeling en het geeft je de mogelijkheid om vakgenoten te ontmoeten, zowel vakgenoten die je nog niet kent als bekende gezichten.”

Jubileum
Voor NEVI is er sprake van een jubileum. “Vijf jaar geleden zaten we heel erg op de inhoud. We werden overvallen door het succes, meer dan 1000 man kwamen naar het congres in de Amsterdam RAI toe. We hadden toen, in tegenstelling tot het congres van nu, niet per se faciliteiten ingericht om te netwerken, maar je ziet dat wanneer gelijkgestemden elkaar ontmoeten zij elkaar gemakkelijk weten te vinden en het netwerken vanzelf gaat. Dat zal deze editie niet anders zijn,” aldus Bon.

Future Supply Management
Sommige aanbestedingen liggen in de media onder vuur. Denk aan Ordina, de Nationale Politie en Defensie, maar tijdens het congres zullen deze schandalen geen officiële gespreksonderwerpen zijn. “Het nieuws zit niet per se in het programma, hoewel het in de wandelgangen best besproken zal worden. Over de publieke sector kun je een congres an sich organiseren. Het ISMC richt zich vooral op de toekomst. Het centrale thema is dit jaar ‘Future Supply Management, Perspectives through New Partnerships.’ Nieuwe partnerships vragen om nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van de inkoopprofessional.”

Internationale sprekers
Er valt dus genoeg te bespreken in de Beurs van Berlage, zeker naar aanleiding van de speeches. Dit jaar zijn er weer een aantal nationale en internationale sprekers met zorg uitgekozen die hun licht zullen laten schijnen op inkoop en de gehele keten. Zo zullen onder meer Paul van Attekum (Vice President Strategic Sourcing & Procurement, ASML), Barry Parkin (Chief Sustainability Officer Mars Inc.), Stephan Tanda (Boardmember Life Sciences Cluster, DSM) en Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde) acte de présence geven als keynote speakers.

Samenwerking
Een belangrijke ontwikkeling die besproken wordt op het IMSC is dat de inkoper meer aandacht heeft voor de gehele keten. “Dus: hoe kun je als CPO succesvol samenwerken met leveranciers als partners? Die samenwerking kan weer leiden tot innovatie, duurzaamheid én kostenbesparingen. CSO Barry Parkin betrekt met Mars bijvoorbeeld lokale boeren in het inkoopproces van cacao en heeft hier een interessant verhaal over.”

Innovatie
Innovator Daan Roosegaarde zal aan het einde van het congres spreken. “Hij zat onlangs bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door en sprak over innovaties die interessant zijn voor inkoop en eigenlijk de gehele keten.  Zo heeft hij met zijn team en partners een zelfverlichtende snelweg bedacht. De innovatieve verf op het wegdek neemt overdag het zonlicht op en ’s avonds weet de verf dan voldoende licht te geven om lantaarnpalen overbodig te maken. Als je zijn manier van werken naar inkoop vertaald, dan denkt de inkoper nu vaak nog in technische oplossingen:  ik heb een leverancier nodig die mij zoveel lantaarnpalen kan leveren, die zo hoog moeten zijn, en zoveel licht moeten geven. Je houdt een beperkt aantal leveranciers over en je duwt alle innovatie uit het inkoopproces. De inkoper zou ook functioneel kunnen specificeren. De provincie wil veiligheid en dat mensen goed kunnen zien, zowel als het donker is als bij wisselende weersomstandigheden. Dus de functionele vraag is dan: wat heeft de provincie op die weg nodig? Daar kun je leveranciers al in vroeg stadium over laten meedenken,” aldus Marcel Bon van NEVI.

Prijsvraag
Op een nieuwe en baanbrekende manier tegen problemen aankijken en hoe je die kunt oplossen, is een van de thema’s van het ISMC. Het volledige programma is hier te lezen. Het congres wordt 11 november gehouden in De Beurs van Berlage. NEVI-leden krijgen korting op deelname en via deze prijsvraag kunt u dankzij de meeste originele bijdrage een kaartje winnen.

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres