Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Vrachtvervoer over de weg in de lift

Behalve de gebruikelijke
rustige maanden juli en augustus heeft het beroepsgoederenvervoer goed
tweede kwartaal gehad. zo blijkt uit de kwartaal conjunctuurenquête van Transport en
Logistiek Nederland. Het winstniveau lijkt zich in deze branche te herstellen.
al heeft een groot deel van de bedrijven nog altijd te kampen met verliezen.


Het afgelopen kwartaal is te vergelijken met die van 1995. de tussenliggende tien
jaar waren steevast lager. Er is meer werk voor vooral het vrachtvervoer binnen
de landsgrenzen. maar ook internationaal vervoer richting onder andere Spanje.
Zweden. Italië en Duitsland.

Volgens de berekeningen van NEA zijn veel bedrijven nog altijd verliesgevend. Dit komt
echter onder meer door veel chauffeurs die voor zichzelf rijden en niet het inkomen
halen van 53.000 euro per jaar.

Bron: Nieuwsblad Transport

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Nederland verliest koppositie in logistiek

In de logistiek is Nederland de afgelopen jaren zijn toppositie kwijtgeraakt. Had in 2001 België zich op de eerste positie genesteld als belangrijkste vestigingslocatie. in 2003 verdrongen ook nog eens Frankrijk en Duitsland ons land uit de topdrie. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport over de logistiek in Nederland dat maandag aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat is overhandigd.

De zogeheten commissie-Van Laarhoven. die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de logistiek en onder leiding staat van Peter van Laarhoven. directeur strategie bij TNT. spreekt van "een ernstige situatie". Ook de concurrentiepositie in containeroverslag en het aantal nieuwe distributiecentra nemen volgens de commissie "snel en meetbaar af". In de branche van transport en voorraadbeheer zijn 600.000 mensen werkzaam. Logistiek levert een substantieel aandeel in de Nederlandse export. namelijk ongeveer 6 miljard euro aan toegevoegde waarde.

De commissie heeft onderzocht hoe de terugloop aangepakt kan worden. Volgens de eind 2004 opgerichte adviesgroep is er vooral innovatie nodig. Veel transporteurs zijn daarvoor zelf te klein. Volgens de deskundigen moet er dan ook meer worden samengewerkt en moet de overheid meehelpen met onder meer het oprichten van "een kennisinstituut met internationale uitstraling op het gebied van de logistiek".

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

RFID in de supply chain

Op ManagementSite.net is een artikel verschenen over RFID. Deze Radio Frequency Identification heeft in de logistiek een grote vlucht genomen. Een trend die niet aan de inkoper voorbij mag gaan. Dus als u op de hoogte wil zijn. is dit artikel zeker een aanrader. Het artikel bevat ook talloze links naar andere artikelen. achtergronden en voorbeelden.

Hier is het volledige artikel te lezen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Aanbesteden in de praktijk: sociale werkplaatsen

Europa decentraal publiceert een factsheet over aanbesteden in de praktijk. In de factsheet staan de sociale werkplaatsen centraal.

Het artikel is te downloaden in de downloadsectie.


Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Nederland blijft voor logistieke bedrijven aantrekkelijke vestigingsplaats

Terwijl Philips uitwijkt naar Polen omdat de lonen daar nu eenmaal lager liggen. is er voor de logistieke sector geen enkele reden om dat voorbeeld te volgen. Eventuele concurrentie valt eerder te duchten van buurlanden in West-Europa dan van Polen. Tsjechi? of Hongarije. zo blijkt uit het onderzoek waaraan zeven gerenommeerde onderzoeksbureaus aan meewerkten.


De verklaring hiervoor is volgens Nederland Distributieland simpel. Ondanks de lagere arbeids- en vestigingsplaatskosten. is de bouw van een Europees distributiecentrum in Midden-Europa voor veel bedrijven niet interessant. Het belangrijkste is dat de markten met de hoogste koopkracht voorlopig nog steeds in West-Europa liggen.
Verder moet niet worden uitgesloten dat de totale logistieke kosten vanuit Midden-Europa wel eens hoger kunnen liggen dan voor een distributiecentrum in het Westen. Zo nemen bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en service rond het transport op de langere afstand van Oost naar West af. Dit is dezelfde reden waarom bijvoorbeeld de metaalwerkgevers in FME-CWM inmiddels een tegengestelde beweging bij productiebedrijven op gang zien komen. van het Oosten terug naar het Westen. Ook hier geldt betrouwbaarheid van levering als oorzaak. Daarnaast ligt de arbeidsproductiviteit aanzienlijk lager in de nieuwe landen.

Kostenvoordeel
Volgens NDL is er verder nog een derde factor. Het kostenvoordeel van de nieuw toetredende landen is slechts relatief. De productielocaties met werkelijk lage kosten. liggen veel verder weg. vooral in China. Als de producten vervolgens in Europa moeten worden gedistribueerd. is het vanuit kosten- en serviceoogpunt aantrekkelijk om voor een West-Europese locatie te kiezen. De onderzoekers verwachten wel dat de verplaatsing van productie naar de echte lagelonenlanden doorgaat. Maar dat heeft ook op langere termijn geen effect op de keuze voor West-Europa als het gaat om de vestiging van een distributiecentrum. Toch moet Nederland wel op zijn zaak letten. vindt NDL. Als ons land zijn positie als toegangspoort naar Europa in de toekomst wil behouden. moet er ?voortvarend? aan de logistieke concurrentiepositie gewerkt worden.
Dit betekent investeringen in infrastructuur en diversificatie van vervoersmodaliteiten. Uit eerdere onderzoeken bleek dat de populariteit van Nederland voor buitenlandse bedrijven afneemt. juist als gevolg van de toenemende congestie op de wegen. Dat lijkt een grotere bedreiging dan vermeende concurrentie uit het Oosten.

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres