Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Jumbo wil inkoopvoordeel door samenvoeging supermarktformules

Jumbo Groep Holding B.V. gaat de C1000 en Jumbo formules samenbrengen onder één versterkt Jumbo-merk. De samenvoeging moet de inkoop- en innovatiekracht vergroten.

Jumbo wil de kracht van beide supermarktvolumes onderbrengen onder één volume. Dit maakte het bedrijf bekend na afronding van een strategische heroriëntatie, volgend op de overname van C1000. De beslissing volgt na maandenlang overleg over diverse formulescenario’s. Een enkele sterke Jumbo-formule zal de inkoop- en innovatiekracht van het bedrijf vergroten. Daarnaast biedt één formule de klant de meeste waarde, zo verwacht de grootste ondernemersretailer van Nederland.

Marktaandeel
De komende jaren veranderen zo’n driehonderd C1000-winkels in Jumbo-supermarkten. Het totale marktaandeel van Jumbo zal hierdoor stijgen naar twintig procent. Door minder gebruik te maken van flexkrachten blijven de vaste arbeidsplaatsen op de distributiecentra behouden. Het aantal banen op de hoofdkantoren daalt wel, van 1300 naar tussen de 700 en 800 in 2015.

Partner van Inkoperscafé

Samen tegen de gladheid

Regeren is vooruitzien, ook op regionaal niveau. Zodoende werken verschillende gemeentes in Noord- en Midden-Limburg qua inkoop samen om de komende gladheid te bestrijden.

De chaos van de vorige winter staat menigeen nog bij. Al vroeg in het jaar gladde wegen en overheden die rap door hun voorraad strooizout heen waren. En daarna de leveranciers. Het deed flink denken aan nog een jaar eerder.

Samenwerken

In mei van dit jaar berichtten wij al over de adviezen aan en de voorgenomen betere aanpak van overheden. In Noord- en Midden-Limburg zijn zestien gemeentes nu gaan samenwerken bij de inkoop van strooizout. Met zout uit Turkije is de eigen zoutvoorraad inmiddels aangevuld.

Strategische hoeveelheid
Eind september maakte BNR Nieuwsradio een rondgang langs verschillende provincies. De meeste provincies lieten weten niet alleen over een ruime basishoeveelheid te beschikken, maar ook een ‘strategische’ hoeveelheid achter de hand te hebben in opslagplekken.

Partner van Inkoperscafé

Leverancier overgeslagen bij ketenintegratie

De logistieke sector kijkt voor het optimaliseren van processen vooral naar de eigen interne organisatie. Integratie met processen van leveranciers komt nog maar weinig voor, zo blijkt uit onderzoek.

Snel kunnen schakelen is noodzakelijk om winstgevend te werken in de transport- en distributiesector. Interne processen zijn vaak al goed met elkaar geïntegreerd, maar IT-processen zijn nog niet voldoende geoptimaliseerd voor ketenintegratie. Dit blijkt uit in opdracht van Fujitsu uitgevoerd onderzoek. Slechts een derde van de 450 ondervraagde beslissers in deze sector heeft interne processen afgestemd op die van leveranciers. De obstakels hiervoor liggen vooral in de eigen organisatie.

Efficiencyverbetering
Op de managementagenda staat ketenintegratie met afstand bovenaan, zegt Fujitsu, dat spreekt over een efficiencyverbetering van minimaal 20 procent voor bedrijven met een goede integratie. In het onderzoek valt te lezen dat ketenintegratie in de praktijk vaak afgestemd is op de optimalisatie van eigen processen, systemen en interfaces in plaats van end-to-end oplossingen voor eindgebruikers. Niet verrassend is het dan ook om te horen dat de belangrijkste beweegreden voor ketenintegratie de verbetering van de eigen interne efficiency is.

Meer volgers dan leiders
Veel ondernemingen kennen zichzelf een leidende rol toe in de keten, maar feitelijk is maar 8 procent daadwerkelijk regisseur in de keten, aldus het onderzoek. Op lange termijn is ketenintegratie het meest rendabel voor zowel de organisatie als de volledige keten wanneer de eindgebruiker centraal staat. Dit besef is aanwezig in de sector, maar als obstakels op de weg naar volwassenheid noemen de respondenten de eigen organisatie (33 procent), de mensen (21 procent) en de technologie (20 procent).

Partner van Inkoperscafé

Duurzaam inkoopbeleid bemoeilijkt door Den Haag

Na twee inkoopdebacles haalt logistiek dienstverlener Rotra uit naar de Nederlandse overheid. Volgens directeur Roelofsen belet de overheid bedrijven die duurzaam willen ondernemen.

Twee keer in een korte tijd stootte Rotra het hoofd nadat het familiebedrijf duurzame trucks had ingekocht. Als een van de eerste in de sector beschikte het bedrijf over een ecocombi. “De ecocombi is alleen rendabel op lange afstanden”, verklaart directeur Roelofsen aan de Telegraaf. “Maar veel Duitse deelstaten houden onder druk van spoorwegbedrijf Deutsche Bahn de vrachtwagen tegen, waardoor we er nauwelijks gebruik van kunnen maken.”

Toeslag op alcohol
Ook de aanschaf van een truck die op bio-ethanol rijdt, liep uit op een fiasco. “Behalve een toeslag op diesel moesten we ook een toeslag op alcohol betalen. Daardoor liep de kilometerprijs te zeer op en moesten we noodgedwongen stoppen, terwijl we met de truck de emissie met 90 procent reduceerden.”

Roelofsen hekelt de Nederlandse regelgeving die duurzaam ondernemen belet. Hij heeft nu zijn zinnen gezet op klimaatneutraal wegtransport. Met deze nieuwe koers betalen klanten in duurzame projecten extra om de CO2-uitstoot te compenseren. Bovendien introduceert het bedrijf binnenkort de nieuwste aanwinst: een truck die op vloeibaar aardgas (LNG) rijdt.

Partner van Inkoperscafé

Omloopsnelheid meest gebruikte KPI voorraadbeheer

Het aantal keren dat de voorraad per jaar wordt verkocht, is de meest gebruikte prestatie-indicator voor voorraadbeheer. Na de omloopsnelheid zijn ook de voorraadwaarde en het aantal dagen voorraad belangrijke indicatoren. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse consultancybureau Tompkins Associates.

Het onderzoek heeft zich toegespitst op het voorraadbeheer van eindproducten. Onderzocht is hoe bedrijven omgaan met voorraadbeheer: wie is verantwoordelijk, wat zijn de KPI’s en welke trends deden zich hierin voor afgelopen jaar.
 
Verschillen per sector
Uit het onderzoek blijkt dat de KPI’s die een bedrijf gebruikt afhankelijk zijn van de sector, dat meldt Logistiek.nl. De totale voorraadwaarde is in de automotive de belangrijkste KPI, en in de sectoren retail, hightech en farmacie hechten ze meer waarde aan omloopsnelheid. Het aantal dagen voorraden speelt in de voedingsmiddelenindustrie weer een belangrijke rol.

Gebleken is dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de voorraadhoogte ook per sector verschillen. De inkoopafdeling is binnen de automotive en de hightech verantwoordelijk, terwijl in de retail de mensen van de verkoop- en marketingafdeling dit juist zijn. Opvallend is dat veel bedrijven hun voorraad hebben verlaagd de afgelopen jaren. Dit door flinke terugval in de vraag. Een andere reden is meer aandacht van het management en de beschikbaarheid van betere planningtools voor voorraadbeheer.

Meest gebruikte KPI’s
Omloopsnelheid (inventory turns): 84%
Voorraadwaarde (inventory balance): 81%
Aantal dagen voorraad (days of supply): 75%
Leverbetrouwbaarheid (on-time shipment): 67%
Percentage orders compleet op tijd (order fill rate): 65%
Voorraadbetrouwbaarheid (inventory accuracy): 62%
Aantal keren buiten voorraad (out-of-stocks): 48%
Percentage SKU’s op voorraad (SKU’s in-stock percentage): 36%
Naleveringen (backorders): 35%
Incourante voorraad (shrinkage): 35%
Bruto marge op geïnvesteerde euro’s (gross margin return on investment): 26%
Voorraadkosten (holding costs): 17%
Voorraadpercentage waarvoor nog niet is betaald (accounts payable): 10%

(percentage = aandeel bedrijven dat aangeeft deze KPI te gebruiken)

Partner van Inkoperscafé

Bedrijven likken hun wonden na outsourcingstraject

De laatste tijd hoor je steeds meer van bedrijven die  hun wonden likken na een outsourcingstraject, dan wel van een management dat blijft volhouden dat het een groot succes is terwijl de werkvloer wel beter weet. Er zijn zelfs geluiden te horen dat outsourcen niet langer op de agenda van directies zou staan.

Wat gebeurt hier? Outsourcing was toch een mode woord; je moest als zelfrespecterend bedrijf toch wel mee met deze nieuwe trend ?
De kern van de materie is dat een weloverwogen keuze voor outsourcing en een perfecte uitvoering ervan een bedrijf grote concurrentievoordelen zal opleveren. Maar … de meeste bedrijven hebben de outsourcing onvoldoende overdacht, respectievelijk voeren deze “sloppy” uit. Het slechtst denkbare scenario is een combinatie van de twee.

Focus

De concurrentie neemt hand over hand toe en in economisch zware tijden zie je zelfs bedrijven vanuit aanpalende sectoren aan landjepik doen om extra omzet te genereren; de snelheid van productintroducties neemt toe; klanten drukken de prijzen steeds verder; marges degenereren; etc.
Het management moet zich beraden op de core-business : willen wij nog alles zelf blijven doen?, waarmee willen wij ons onderscheiden en waarop willen we onze management aandacht richten? Dit vereist keuzes, vaak lastig, maar essentieel voor de continuïteit van de onderneming. Niks doen is geen optie.

Ieder bedrijf zou zich alleen op die taken moeten richten, waarmee het zich onderscheidt van de rest van de markt en die dus de concurrentiekracht bepalen. De core-business dus. Bijv. in geval van discrete productie draait het om (R&D), ontwerp en engineering, marketing en distributie (sales). Daar liggen de kernactiviteiten van deze ondernemingen. De overige disciplines, zoals productie,  facilitair, logistiek en  IT kunnen (deels) uitbesteed worden.

Vlaggeschepen
Voor ieder bedrijf is het antwoord op de vraag wat nou de core-business is, weer anders. Succesvolle bedrijven die deze keuzes gemaakt en geïmplementeerd hebben, zijn o.m. Nike (productie is geoutsourced), Philips Medical Systems (grote delen van productie en logistiek zijn geoutsourced), KPN (logistiek geoutsourced), de electronica sector (o.m. Nokia en HP hebben produktie en logistiek goeddeels geoutsourced), FMCG (productie), automotive (productie, logistiek) en vliegtuigbouw (productie, logistiek).

Waarom uitbesteden ?

Onafhankelijk van de uit te besteden activiteit, zijn de overwegingen om uit te besteden steeds dezelfde :

  1. Concentratie op kernactiviteit
  2. Minder “management-sores”
  3. Vergroting ROI; door vermindering activa, vermindert het balanstotaal, waardoor per saldo het rendement op geïnvesteerd vermogen groeit
  4. Vaste kosten worden variabel
  5. Minder investeringen
  6. Hoger niveau van dienstverlening door gebruik maken van de kennis van gespecialiseerde partijen
  7. Lager afbreukrisico – de operationele en financiële risico’s worden bij de outsourcing provider
  8. Meer flexibiliteit.

Uitbesteding van productie
Outsourcing van produktie bestaat in allerlei vormen. De meest pure vorm is die waarbij op basis van tekeningen extern wordt geproduceerd wat wij zelf ook deden. Na verloop van tijd wil de organisatie zelf niet meer investeren in nieuwe typen machines en worden nieuwe bewerkingen uitbesteed “contract manufacturing”. Vervolgens wordt het inkoop van “finished goods” (zelf ontwikkeld maar compleet extern geproduceerd) om tenslotte te eindigen met handelsinkoop (we kopen voor ons nieuwe producten op de wereldmarkt i.p.v. ze zelf te ontwikkelen en te produceren).
Issues die spelen bij uitbesteding (naar lage lonen landen) zijn kwaliteit, levertijd, copieerproblemen, e.d.

Logistiek outsourcen
Al sinds mensenheugenis wordt transport uitbesteed. Vandaag de dag door vrijwel alle ondernemingen. Maar, steeds vaker worden ook andere logistieke activiteiten uitbesteed.
Uitbesteding verschuift van traditionele activiteiten als transport, opslag en handling, naar toegevoegde waarde activiteiten zoals herverpakken, recycling, assemblage, testen, ondersteund door de juiste informatietechnologie en zelfs is een verschuiving waarneembaar naar het overdragen van supply chain management: de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de logistieke concepten en voor het realiseren van nog hogere niveaus van dienstverlening. De vraag is hoe dit succesvol te realiseren is.
Niet altijd is men tevreden over de samenwerking : over de ontwikkeling van de tarieven of de beloofde verbeteringen die niet komen. Het management van logistieke dienstverleners denkt onvoldoende strategisch na over de samenwerking en de ICT-systemen functioneren niet naadloos. Kortom, het gaat niet vanzelf goed.

Waarom zo veel treurnis?
Zoals al betoogd is uitbesteding een delicaat proces, zeker als het een “big bang”-achtige operatie betreft. Het kan op vele fronten fout gaan. Intern is het draagvlak onvoldoende aanwezig en gaat de eigen organisatie tegenwerken, de leverancierskeuze is onvoldoende doordacht, de transitie is niet goed gepland en leidt al tot problemen, het contract is onvoldoende goed dichtgetimmerd of het management van de nieuwe partner/leverancier is niet geregeld.
Als één of meerdere van deze zaken onvoldoende is geregeld, zit uw organisatie met een hele grote berg problemen en zullen de voordelen omslaan in grote nadelen. Daarom is het adagium: laat u begeleiden door adviseurs die dit traject al vaker en succesvol doorlopen hebben. Het kost wat maar dan krijg je ook wat. Alleen dan zult u de vruchten van de uitbesteding daadwerkelijk en snel kunnen plukken. Of … toch maar weer aan dezelfde steen stoten?

Partner van Inkoperscafé

Samenwerking transporteurs en opdrachtgevers is sleutel tot kostenbesparing

In de transportsector is de afgelopen periode een omkeer geweest van veel vraag en een tekort aan chauffeurs, naar een markt met overcapaciteit aan de aanbiederszijde.

Als de markt floreert geeft dit zowel opdrachtgevers als transporteurs de mogelijkheid om in sterke concurrentie met elkaar toch een goede boterham te verdienen, maar in de huidige markt is werken als elkaars tegenstander niet effectief. Als opdrachtgevers belangrijke relaties met transporteurs laten versloffen vormt dit een risico voor de service levels. Wanneer beide partijen contracten niet honoreren verliezen ze wederzijds geloofwaardigheid, waardoor het in de toekomst lastiger wordt om afspraken te maken. Als opdrachtgevers transporteurs te lage tarieven betalen, zullen deze het aanbod niet meer aankunnen als de markt weer aantrekt. Vervoerders zullen dan gedwongen worden om keuzes te maken en dus kiezen voor de opdrachten met de hoogste tarieven.

Gezamenlijke sourcing
De oplossing is om tot een betere samenwerking te komen. Transporteurs hebben op zich geen moeite met RFP’s (offerteaanvragen). Integendeel, opdrachten die uit officiele RFP’s komen zijn doorgaans groot, vereisen weinig contractuele aanpassingen omdat ze stabiel en voorspelbaar zijn en komen vaak van betrouwbare en serieuze partijen. Waar transporteurs bang voor zijn is een simplistische aanpak, waarbij voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheden om in deze moeilijke periode te komen tot een intelligente manier om gezamenlijk kosten te besparen. Een strategie alleen gericht op prijsverlaging schaadt de vervoerders en garandeert een capaciteitstekort op de middellange termijn.

Samenwerking houdt in dat transportinkopers en vervoerders gezamenlijk gaan bouwen aan een zo efficiënt mogelijk netwerk, waardoor middelen beter kunnen worden ingezet, bespaard kan worden op brandstof en wachttijden en minder lege kilometers worden afgelegd. Grondbeginsel is dat transporteurs hun volume- en ladingacceptaties nakomen en hun klantrelaties goed onderhouden, ook al kan op een incidentele lading misschien meer winst gemaakt worden. Opdrachtgevers moeten zich houden aan de contracten en de relaties in stand houden. Ook wanneer door de dynamische markt de volumes eigenlijk naar beneden moeten worden bijgesteld.

Nu deze grondbeginselen vastgesteld zijn kan de samenwerking worden opgezet. Maar hoe pak je dit aan? Jakob Sinnema van BravoSolution zet in zes stappen uiteen welke ingrediënten nodig zijn voor een succesvolle samenwerking.

1.    Spreek dezelfde taal
Transporteurs en opdrachtgevers moeten geen steen van Rosetta nodig hebben om elkaar te begrijpen. Inkopers maken gebruik van de huidige marktcondities om steeds meer RFP’s uit te schrijven. Transporteurs proberen, ondanks een afname in personeel, toch te reageren op deze RFP’s. Doordat ze echter over minder middelen beschikken, krijgen RFP’s die niet duidelijk zijn in de behoeftestelling of die veel tijd in beslag nemen minder aandacht en een minder scherpe prijsstelling dan RFP’s die gebruikmaken van technologieën die zorgen dat offerteaanvragen helder zijn en eenvoudig en snel te beantwoorden. Het ontwerpen van een RFP die gebruiksvriendelijk is voor transporteurs en die opdrachtgevers de belangrijke data biedt die zij nodig hebben voor analyse biedt direct al mogelijkheden om kosten te besparen en vermindert de kans op onduidelijkheden verderop in het proces.

2.    Informatiedeling beperkt risico’s

Onzekerheid over de vereisten, van welke kant dan ook, leidt tot risicobeperking; oftewel inefficiënte tariefstellingen. Het besef dat niet alle transporteurs bekend zijn met het proces van de opdrachtgever is hierin een belangrijk gegeven. Dit is vaak de reden waarom inkopers niet snel naar nieuwe transporteurs kijken. Vertrouwde transporteurs hebben natuurlijk altijd voordeel boven onbekende transporteurs, maar hoe beter opdrachtgevers de transporteurs hun business kunnen laten begrijpen, hoe beter de transporteur kan reageren op de RFP. Voor opdrachtgevers is het juist nu meer dan ooit belangrijk om te bepalen welke transporteurs risico lopen om failliet te gaan. Daarvoor moeten opdrachtgevers ervoor zorgen dat ze de diversiteit en de daarbij behorende risico’s van het transporteursbestand begrijpen en beheersen. Dit kan door het bepalen van minimale eisen over omzet en klantenkring. Het is dus verstandig niet geheel afhankelijk te zijn van één transporteur, maar juist diversiteit aan te brengen door contracten af te sluiten met verschillende transporteurs. Om dit te bereiken is informatiedeling essentieel. Het delen van gedetailleerde informatie zorgt ervoor dat opdrachtgevers de dienstverlening krijgen die ze verwachten en zorgt ervoor dat transporteurs in de tariefstelling niet risicobeperkend te werk gaan. Opdrachtgevers moeten dus goed nadenken over hoe ze informatie makkelijk toegankelijk kunnen maken voor transporteurs. Toegang tot data zoals bijvoorbeeld de afmetingen en gewicht zijn voor de transporteur kritisch om een concurrerend voorstel te kunnen doen. En deze werkwijze zorgt er eveneens voor dat opdrachtgevers diversiteit houden in het transporteursbestand.

3.    Creëer een platform om specificaties te communiceren

Transporteurs hebben moeite een goed tarief neer te leggen als ze niet zeker zijn over de specificaties van de opdracht, zoals volumes, routes en regelmaat. Zij hebben een platform nodig waarop ze belangrijke voorwaarden en de volumes kunnen communiceren die nodig zijn om de gewenste efficiëntie te bereiken. Transporteurs willen graag samenwerken met opdrachtgevers om meer efficiëntie te bereiken, maar de belangrijkste prioriteit is zichzelf te beschermen tegen het teruglopen van marges. Daarom moeten opdrachtgevers voorzichtig zijn met aandringen bij transporteurs op niet essentiële zaken als brandstoftoeslagen. Opdrachtgevers hebben twee opties op dit gebied: de toeslag kan een realistische reflectie zijn van de brandstofkosten door de jaren heen of ze kunnen de toeslagen zo naar beneden bijstellen dat transporteurs genoodzaakt zijn om dit te compenseren in het tarief. Opdrachtgevers die de laatste aanpak kiezen, hebben zichzelf het afgelopen jaar in de vingers gesneden met de dalende benzinekosten; zij betaalden nog steeds een hoog tarief, omdat de brandstoftoeslagen hierin waren meegenomen.

4.    Stel de juiste vragen
Opdrachtgevers vinden het bij de selectie van transporteurs belangrijk zaken te evalueren die verder gaan dan kosten, en in de huidige markt vinden transporteurs het net zo belangrijk om deze overige factoren te evalueren. Transporteurs willen dat opdrachtgevers vragen naar zaken als transit tijden, op tijd percentages, aanvullende geleverde diensten, account management en financiële zekerheid. Transporteurs zien dit als een mogelijkheid om zich te differentiëren ten opzichte van de concurrentie, terwijl acceptabele marges behouden blijven. Om zo effectief mogelijk te zijn moeten opdrachtgevers:

Het gebruik van e-Tendering is hiervoor de afgelopen jaren steeds gangbaarder geworden. Met e-Tendering kunnen opdrachtgevers geheel elektronisch en online offertes aanvragen bij net zoveel transporteurs als gewenst. In een dergelijke tool kunnen alle relevante vragen worden meegenomen. Opdrachtgevers kunnen vervolgens de offertes die binnenkomen beoordelen. Het voordeel van elektronisch aanbesteden is dat de doorlooptijd van het proces wordt verkort. Bovendien is het proces traceerbaar en strikt neutraal. Kennis en ervaringen worden opgeslagen voor toekomstige aanbestedingen.

5.    Een effectieve en efficiënte manier om de antwoorden te analyseren
Als opdrachtgevers de antwoorden van transporteurs hebben verzameld moeten ze een systeem hebben om zowel de kosten als factoren die niet relateren aan kosten te kunnen afwegen. Je hebt er niets aan als je al de juiste vragen stelt, maar geen manier hebt om de antwoorden te vergelijken of als deze informatievergelijking veel tijd kost. Analysetools gebaseerd op geoptimaliseerde technologie stellen opdrachtgevers in staat om betere beslissingen te maken. Om op doordachte wijze voordelige contracten af te sluiten, is een goed evaluatieproces onmisbaar. Of er nu keus is uit één of meerdere voorstellen, het is het evaluatieproces dat ervoor zorgt dat het contract waardevol wordt. Evaluatie is vaak een ingewikkeld proces dat goed gestructureerd moet worden. Veel voorkomende problemen zijn dat het evaluatieproces teveel tijd en geld kost, dat er uiteindelijk verkeerde contracten opgesteld worden of dat de evaluatieprocessen helemaal niet inzichtelijk zijn. Het is dus belangrijk om het evaluatieproces middels duidelijk gespecificeerde criteria, die eventueel bekend worden gemaakt aan de aanbieders, vooraf goed in kaart te brengen om uiteindelijk de beste keuze te kunnen maken. Gebruik hiervoor een professioneel evaluatie- en beoordelingssysteem, zodat geen enkel aspect van de belangrijke evaluatieactiviteit wordt vergeten. Alleen op deze manier krijgen opdrachtgevers de beschikking over de relevante informatie op basis waarvan de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

6.    Zorg dat de organisatie op één lijn ligt
Samenwerking bij inkoop van transportdiensten betekent niet alleen een samenwerking tussen de opdrachtgever en de transporteur, maar ook samenwerking tussen interne betrokkenen, de zogenaamde stakeholders. In grote organisaties is het belangrijk om een consensus te bereiken. Dit betekent luisteren naar alle verschillende behoeften en wensen, deze meenemen in de analyse en alle voordelen en kosten van elke beslissing objectief evalueren. Zorgen dat hierover intern overeenstemming is. Rekening houden met alle belangrijke stakeholders en een duidelijke en ontegenstrijdige manier om alle alternatieven te evalueren zijn kritisch voor de succesvolle uitkomst  van het inkoopproces. 

Conclusie
Gezamelijke sourcing identificeert mogelijkheden voor kostenbesparing door een goede samenwerking tussen de inkopende partij en de transporteurs. Belangrijke elementen zijn een flexibel en uitgebreid platform om voorstellen te verzamelen en een sterke analytische mogelijkheid om een breed spectrum aan alternatieven en verschillende voorstellen te kunnen evalueren. Bij het verzamelen van voorstellen moet net zoveel op kosten als op capaciteit gelet worden. Deze aanpak werkt zowel in marktomstandigheden waarin opdrachtgevers in het voordeel zijn als in marktomstandigheden waarin vervoerders in het voordeel zijn, omdat de beste oplossing altijd ligt in het communiceren van behoeften en interesses voor gezamenlijk gewin. En gezamenlijk gewin is de beloning van een goede samenwerking.

Partner van Inkoperscafé

'Kennisniveau leasen schrikbarend'

Het fenomeen leasen bestaat al ruim dertig jaar in Nederland. Toch is het bedrijfsleven er nog steeds weinig bekend mee, zeker in vergelijking met Angelsaksische landen. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) na onderzoek. ‘Men heeft geen idee.’

Er zijn tal van argumenten te bedenken om te gaan leasen. Uw bedrijf houdt geld vrij, wat de liquiditeit ten goede komt en groei mogelijk maakt. Bovendien is het een eenvoudige manier van financieren, met een vrij laag risico. In het geval van financial lease is de ondernemer eigenaar van het object, of hij kan kiezen voor de ontzorging die operational lease (zoals gebruikelijk bij leaseauto’s) biedt.
Ondanks deze voordelen is er toch de nodige onbekendheid met leasen. De NVL, dat een onderzoek liet uitvoeren door onderzoeksbureau TNS NIPO, noemt het kennisniveau onder Nederlandse bedrijven zelfs ‘schrikbarend’. Zo weet twintig procent van de grootbedrijven het verschil tussen operational en financial lease niet. Overigens stijgt het kennisniveau van lease naarmate de organisatie groter wordt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 540 bedrijven die leasen en 380 bedrijven die niet leasen.

Cash
‘Het fenomeen leasen bestaat in Nederland al vanaf de zeventiger jaren. Je zou zeggen dat er inmiddels sprake is van een volwassen markt, maar dat blijkt toch niet zo te zijn’, zegt Gerard van Lokven, secretaris van de NVL. Gerco Rietveld, director bij inkoopadviesbureau Significant, onderschrijft het onderzoeksresultaat slechts deels. ‘Ik vind het wat generaliserend om te zeggen dat het kennisniveau in het bedrijfsleven erg laag ligt. Het is heel verschillend. Finance-afdelingen in grote organisaties zijn redelijk vertrouwd met leasen, maar op inkoopafdelingen is er veel minder aandacht voor. Daar gaat men veel sneller uit van “normale” inkoop.’ Een gemiste kans, zo vindt hij. ‘In de huidige crisis is cash verschrikkelijk belangrijk. Je komt echter zelden een inkooporganisatie tegen die een bewuste afweging maakt over kopen versus leasen. Dat zou vaker moeten gebeuren.’

Paradoxaal
De oorzaak van het lage kennisniveau op het gebied van leasen moet volgens Van Lokven, paradoxaal genoeg, gezocht worden bij de grote populariteit van het autoleasen in Nederland. Het leasen van auto’s gebeurt in ons land veel meer dan in omringende landen. ‘Let maar eens op bij verjaardagen. Als het gesprek daar op het onderwerp “leasen” komt, gaat het vrijwel altijd over het leasen van auto’s. Dat is echter een apart vak. Na enigszins doorvragen over andere vormen van leasen, ook in ons onderzoek, blijkt: men heeft geen idee. Niet alleen over de voor- en nadelen, maar het is ook simpelweg de kennis die ontbreekt.’

Toch groei
Naast het fenomeen autoleasing is ook het beperkte aantal aanbieders en leveranciers volgens Van Lokven hier debet aan. ‘Het is een fenomeen gebleven van relatief bescheiden omvang.’ Ondanks deze constatering weigert Van Lokven zich alleen maar negatief uit te laten. ‘Er is immers sprake van groei.’ Volgens eigen cijfers is de omzet van leasing van  bedrijfsmiddelen het afgelopen jaar gestegen met 3 procent tot 6,3 miljard euro. Het jaar daarvoor zelfs met meer dan 20 procent. Dit is exclusief autolease.
Maar is het ‘schrikbarende kennisniveau’ dan wel zo erg? ‘Ik denk dat we dat het toch wel erg moeten vinden’, zegt Van Lokven. ‘Zie bijvoorbeeld de Angelsaksische landen, als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. Leasing is daar veel meer ingebed. Het gaan voor het gebruik in plaats van de  eigendom van een object is daar veel normaler. In Nederland is ligt het niveau op ongeveer 12 procent, in Angelsaksische landen is dit het dubbele. Het is niet zozeer een probleem, als wel een kwestie van gewenning. Gek genoeg is autoleasing in Nederland juist veel meer ontwikkeld. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het volledige serviceniveau. Daar houden wij Nederlanders wel van.’

Bijspijkeren
Wat er moet gebeuren om het  kennisniveau van de Nederlandse bedrijven bij te spijkeren? ‘Wij willen een cursuspakket en e-learning-modules op de markt brengen. Informatie moet vooral op internet te vinden zijn, want het blijkt dat dat de eerste plek is waar men gaat zoeken. Wij moeten meer naar buiten komen om de begrippen die met leasing samenhangen op een laagdrempelig niveau in de markt te zetten, de positieve maar ook de negatieve punten duidelijk te maken.’ Naast internet ligt er ook een rol voor verschillende beroepsgroepen. Met name voor accountmanagers in het bankwezen. ‘Zij moeten het meer gaan aanbieden aan hun klanten.’
Tot slot zou het leasen zelf ook nog stukken makkelijker kunnen. Voor het leasen van een fotokopieerapparaat voor, zeg eens, vier cent per kopie hoeft het contract niet even complex te zijn als voor het leasen van een Airbus. ‘Leasen is een transactiegericht product. Veel aspecten komen pas aan de orde als de financiering al bijna rond is en komen dus laat op tafel. Dat moet transparanter.’

Partner van Inkoperscafé

Workshop 'Van de goede naar de best passende mensen. wat maakt het verschil

Young Purchasing Professionals (YPP) organiseert samen met de Rabobank een workshop. YPP (www.youngpurchasing.com) is een NEVI platform en is voor mensen onder de 35 jaar die werkzaam of geïnteresseerd zijn in inkoop.

De workshop
Om betere prestaties te bereiken is meer nodig dan een goed stel hersens. positieve werkmotivatie en de bereidheid tot samenwerken. In de eerste plaats gaat het erom aansluiting te vinden bij de eisen die de job stelt. Vervolgens moet je passen in de bestaande bedrijfscultuur. En tenslotte moet je voldoende overlap hebben met de managementstijl van je baas.

In de presentatie van Jaap van Werven zal hij stil staan bij de grote betekenis van werkgedrag en persoonlijke kwaliteiten die bepalend zijn voor het succesvol vervullen van een job. Met behulp van het leidende Power gedragsmodel maakt hij duidelijk hoe jij zichtbaar kunt maken of hoe passend een functie voor jou is.

Hij gaat in op het belang van zelfkennis over je eigen kwaliteiten. denkstijlen en het daarmee samenhangende gedrag dat je bij voorkeur inzet bij het vervullen van je job.

Persoonlijke informatie:
Jaap van Werven studeerde aan de Hogere Economische School in Amsterdam. Vervolgens werkte hij meer dan 20 jaar in het bedrijfsleven in personeelmanagementfuncties (w.o. Heineken). waarvan de laatste vijf jaar als concernhoofd management development en organisatie-ontwikkeling bij een internationaal uitgeefconcern (VNU). Sinds 1992 is hij verbonden aan Power coaching training en advies. Hij verzorgt veel managementtrainingen op de hoogste niveaus van organisaties en voert opdrachten uit op het gebied van management development. persoonlijke coaching en veranderingsmanagement. Sinds 2004 is hij medeoprichter en mede-eigenaar van MatchQ bv.. een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in internetbased assessments.

Gegevens:
Datum: woensdag 1 februari 2005
Tijdstip: eind van de middag. Exacte tijdstip wordt bekend gemaakt via de website.
Locatie: Kantoor Rabobank Nederland aan de Croeselaan 18 te Utrecht
Kosten: geen
Inschrijven: Stuur v

Partner van Inkoperscafé

Workshop Ontsnappen van Inkoop

Young Purchasing Professionals (YPP) organiseert samen met Significant een workshop. YPP (www.youngpurchasing.com) is een NEVI platform en is voor mensen onder de 35 jaar die werkzaam of geïnteresseerd zijn in inkoop.

De wokshop:
“Ontsnappen van Inkoop” heeft een dubbele betekenis: Zowel het management als wijzelf houdt ons gevangen in de vicieuze cirkel van sourcing en kostenbesparingen. Hoogste tijd om uit te breken. Om dat te kunnen moeten we dingen die we geleerd hebben weer afleren. Letterlijk ontsnappen dus.

Gerco J. Rietveld – verbonden aan het advies- en onderzoeksbureau Significant – neemt ons mee op een ontdekkingsreis naar de planeet SSRM. Al snel zal je zien dat de op aarde gangbare wetten en definities van inkoop hier niet opgaan. Dat Kraljic hier niet in je reisbagage zit. Dat het landschap bestaat uit nieuwe dimensies. zoals business engagement. strategic alignment en governance. Waarin de met veel inspanningen verworven vaardigheden op inkoopgebied dodelijk kunnen zijn. En dat het beslist verstandig is om eerst het water te testen. alvorens op pad te gaan.

De planeet SSRM kent nog vele geheimen. Het zal nog jaren van vallen en opstaan door de eerste pioniers kosten om te ontdekken hoe deze wereld precies in elkaar steekt. Maar een eerste kennismaking zo aan het begin van een nieuw jaar kan geen kwaad. toch?

Details
Datum: donderdag 12 januari 2005.
Tijdstip: eind van de middag. Exacte tijdstip wordt bekend gemaakt via de website.
Locatie: Kantoor Significant aan de Thorbeckelaan 91 te Barneveld.
Kosten: geen
Inschrijven: Stuur liefst v

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres