Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé

Boekrecensie 'Supply Chain Meesterschap'

Wie kent er nog de reclame van Grolsch met als slogan ‘Vakmanschap is meesterschap’? Een reclamecampagne die in 1959 werd gelanceerd en doorliep tot het begin van de jaren tachtig. Het werd daarmee één van de langstlopende en meest succesvolle campagnes uit de Nederlandse geschiedenis. Of het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ van auteur Ed Weenk eenzelfde (langdurig) succes zal realiseren is natuurlijk nog de vraag. Dat het boek zich onderscheidt van andere goede boeken over Supply Chain Management is wel duidelijk. Al is het maar door het zeer hoog praktische gehalte en de koppeling met de interactieve game ‘The Fresh Connection’.     

SCM en SCM in de overtreffende trap
Iedereen die weleens te maken heeft gehad met Supply Chain Management weet dat daar de afkorting SCM bij behoort. En laat dat nu ook net de afkorting zijn die hoort bij Supply Chain Meesterschap. Zeer waarschijnlijk niet bij toeval gekozen, maar het zal niet de enige gedachte zijn geweest bij het bedenken van deze boektitel. Supply Chain Management is namelijk een best wel ingewikkeld vakgebied, waar heel veel interne en externe factoren samen komen en die daarmee van invloed zijn op de resultaten. Het managen van die supply chain vraagt derhalve een grondige kennis en ervaring, die je niet van de ene op de andere dag hebt opgebouwd. Vandaar dat meesterschap in de titel. SCM in de overtreffende trap.    

Drie delen waarvan twee anders
Het boek bestaat heel overzichtelijk uit drie delen. Deel 1 is een algemene verkenning van de diverse talrijke aspecten van Supply Chain Management, die je ook vaak in andere boeken over dit vakgebied tegenkomt. Tot zover niets nieuws onder de zon. Met deel 2 en deel 3 gaat het boek echter ‘accross borders’. Daar moet je je als lezer wel op instellen. Anders kan het straks na het kopen van het boek weleens zo zijn dat de teleurstelling overheerst. Deel 2 combineert namelijk de theoretische concepten van deel 1 met het spelen van ‘The Fresh Connection’ game via een website. Zonder die game en het spelen daarvan raak je de draad snel kwijt, omdat je de schermen van het spel via de website niet voor je ziet. In deel 3 staat ‘The Fresh Connection’ opnieuw centraal, maar dan in de vorm van een casestudy. Daarbij worden allerlei verschillende soorten oefeningen en formats gebruikt.           

Drie pijlers van ‘Supply Chain Meesterschap’
In deel 1 komen de drie pijlers van ‘Supply Chain Meesterschap’ aan bod, de kern waar de rest van het boek in delen 2 en 3 op teruggrijpt. De businessdimensie, de technische dimensie en de leiderschapsdimensie. Met name die laatste dimensie vormt een welkome aanvulling voor ketens die over het algemeen vanuit de techniek en de business zijn opgezet. Zeker omdat in elke keten de mens de meest onzekere factor is. En juist die aandacht voor het menselijk handelen komt in andere boeken over Supply Chain Management niet of onvoldoende aan de orde. In een van de hoofdstukken is er bijvoorbeeld aandacht voor teamevaluaties in elke fase van het proces om de keten te managen. Voor het beoordelen van het gedurende een traject leren en veranderende inzichten krijgen. Dat zouden inkopers eigenlijk in hun eigen situatie bij inkoopprocessen eveneens kunnen en moeten toepassen.

Alles is met elkaar verbonden 
De concepten beschreven in deel 1 zijn redelijk eenvoudig te begrijpen, met name voor relatieve buitenstaanders als jij en ik. Waar de moeilijkheid in zit, is het grote aantal concepten dat een rol speelt in de supply chain, de vele onderlinge afhankelijkheden tussen die concepten, de crossfunctionele dimensie en het feit dat er soms ruimte is voor persoonlijke meningen naast feiten. Ja, ook de menselijke factor speelt een rol in een keten die deels technisch en business gedreven wordt beschreven. Daar komt verder bij dat veel zaken voortdurend veranderen, waardoor het niet zo makkelijk is om een volledige supply chain te runnen. Al lezende kom je daar zeker achter. Alles is binnen de keten en soms zelfs buiten de keten met elkaar verbonden en de beste manier om dat uit te vinden is ‘The Fresh Connection’ game te spelen. Het lezen van tien (andere) boeken over Supply Chain Management helpt je daar namelijk niet verder mee, het spel wel.

Circulariteit vraagt meesterschap in de supply chain 
Met de toenemende aandacht voor circulaire inkoop en circulair ketenmanagement merk je dat er aan het einde van de keten, voordat een product de consument bereikt, weinig kennis is over hoe de keten er precies uitziet, welke duurzame of circulaire materialen er worden gebruikt en hoe je Design for Disassembly (D4D) inricht en laat werken. Met grondige analyses zoals beschreven in het tweede en derde deel wordt je als lezer van het boek én speler van het spel uitgedaagd om die ontbrekende informatie wel boven water te halen. Doelstelling is daar, met name met je medespelers in de game, over van gedachten wisselen en de supply chain daadwerkelijk managen. Daarmee vervult het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ een unieke rol als interactief boek.     

Geïntegreerde management modellen
Verspreid door het boek tref je een aantal bekende management modellen aan. De boeken ‘Concurrentievoordeel’ van Michael Porter en ‘Business Model Generatie’ van Alexander Osterwalder e.a. nemen in deel 1 zelfs een prominente plaats in. Daarnaast is er een kleinere rol weggelegd voor boeken als ‘The Balanced Score Card’ van Kaplan en Norton, ‘Zes denkhoeden’ van Edward de Bono en ‘Marketing Management’ van Kotler en Lane. Ze worden moeiteloos meegenomen, geïntegreerd in en gekoppeld aan de theoriën van het Supply Chain Management. In het boek wordt verder aandacht geschonken aan de Kraljic-matrix en het artikel ‘Purchasing must become supply management’ dat Peter Kraljic daarover al in september 1983 schreef voor Harvard Business Review.      

Eindoordeel
‘Supply Chain Meesterschap’ is dus een studieboek. Een studieboek dat veel inkopers maar ook mensen uit de sales en operations zouden kunnen gebruiken om op een speelse manier te leren op welke wijze zij onderdeel uitmaken van de supply chain. Hoe zij daar ieder vanuit hun eigen specialiteit van toegevoegde waarde in kunnen zijn. Daarnaast zal het in deze tijden van de coronacrisis duidelijk worden welke ketens goed in elkaar zitten en nog belangrijker welke ketens een bijdrage kunnen leveren aan mogelijke oplossingen van die crisis. Waardevol dus om dat te weten en nog waardevoller om daar vervolgens iets mee te doen. Tenslotte biedt het lezen van het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ in combinatie met het spelen van ‘The Fresh Connection’ game een leuke en met name interessante aanvulling tijdens het werken op afstand tijdens de komende periode.

Beoordeling

Aanvullende literatuur

Interessante links

Boekgegevens

Auteur:

Ed Weenk heeft sinds midden jaren negentig uitgebreide ervaring opgedaan in het managen van internationale logistiek­ en distributieprojecten op strategisch en operationeel niveau. Weenk werkt ook als Senior Associate Professor aan verschillende businessschools, zoals EADA Barcelona, Maastricht School of Management, Antwerp Management School, Tias, en Centrum Graduate School of Business (Lima, Peru) en RSM, in de onderwerpen operations en supply chain, projectmanagement en intra­ en entrepreneurship.

Als overtuigd aanhanger van de principes van het ervaringsgericht leren, gebaseerd op methodologieën als de casemethode (zoals gepropageerd door Harvard Business School), in­class teamwork en serious gaming, is Weenk delivery partner en geautoriseerd trainer in de bedrijfssimulatiegames van Inchainge uit Nederland en de Palatine Group uit New York.

Weenk publiceerde eerder het managementboek ‘De perfecte pass’ dat in het Engels, Spaans en Nederlands is verschenen. Wat de manager kan leren van de voetbaltrainer. Dat boek beschrijft hoe belangrijk het is om het grote geheel te zien, om goede interne en externe alignment te hebben en om coherentie te realiseren op alle niveaus.

Paperback, 332 blz. | Nederlands

Management Impact | 1e druk, 2020

EAN: 9789462763371

Het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé

Boekrecensie 'Principes'

Een schrijver die in de eerste regel van zijn boek meldt dat hij een ‘domme kluns’ is, nodigt nu niet bepaald uit tot het lezen van datzelfde boek. Laat staan als het gebonden boek met 590 pagina’s en een gewicht van (nagemeten) 1.168 gram gerust een dikke of zware pil mag worden genoemd. Toch intrigeert het boek al op het eerste gezicht. Door zijn sobere (zwarte) omslag, het ontbreken van een ondertitel, de titel ‘Principes’ en het feit dat Ray Dalio tot het schrijven van dit boek niet bepaald bekend stond als een auteur van management boeken.

Wie is Ray Dalio?
Als je dan verder weet dat Ray Dalio een Amerikaanse miljonair, investeerder, hedge fonds manager, filantroop en oprichter en medevoorzitter is van Bridgewater Associates, een van ’s-werelds grootste hedge fondsen, vraag je je af of je bijvoorbeeld niet beter een boek als ‘Beleggen voor Dummies’ kan lezen. Compact en met alle informatie die je zoekt over investeren. Maar het tegendeel is waar, Ray Dalio’s eerste boek, gaat naar verhouding slechts een klein deel over dat investeren. Dat onderwerp gaat, zoals hij aangeeft in zijn inleiding, uitgebreider terugkomen in zijn tweede boek over principes voor economie en investeringen.     

Een dikke pil moet je niet in één keer doorslikken 
Zoals gezegd is het boek een zware en dikke pil, maar laat je daardoor niet afschrikken. Net zoals met ieder medicijn dat moeilijk door te slikken is, zijn daar verschillende oplossingen voor beschikbaar. In de inleiding geeft Ray Dario daar zelf al een voorzet voor door aan te geven dat hij het je niet kwalijk neemt als je deel I met de titel ‘Waar ik vandaan kom’ overslaat. Omdat het naar zijn mening afleidt van met name de principes zelf.

Toch kan het geen kwaad, zoals bij veel dikke pillen, om dit deel toch te lezen. Om beter te begrijpen waar Ray Dalio vandaan komt, hoe hij in elkaar steekt, waarom hij het boek heeft geschreven en hoe hij tot zijn principes is gekomen.  Wel is het aan te raden om, net zoals bij de rest van het boek, dit in behapbare delen te doen. Omdat iedere alinea, ieder individueel principe je meer dan voldoende stof tot nadenken geeft.

Waarom deel je je principes?
Ray Dalio is rijk, heel rijk en dat heeft hij samen met zijn medewerkers bij Bridgewater Associates voor elkaar gekregen. Die medewerkers spelen door het boek heen een belangrijke rol omdat ze direct betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de principes, de eigenlijke hoofdrolspelers van het boek. “Wanneer iemand schermt met zijn principes, denk ik altijd aan een kreupele die met zijn krukken zwaait”. Deze uitspraak is van Fritz Francken, een Vlaams schrijver. Vrij vertaald en gekoppeld naar het boek: leuk dat je als rijk man principes hebt, maar waarom deel je ze en wat moet ik ermee als lezer? Ook daar staat Ray Dalio even bij stil. 

Je eigen principes hebben
Principieel zijn wil zeggen dat je consequent handelt op basis van je eigen principes, die je vervolgens nog eens duidelijk kunt uitleggen. Als je vervolgens in De Dikke van Dale zoekt naar de betekenis van het woord ‘principe’ kom je negentien betekenissen tegen, variërend van basisbeginsel, ethische norm tot en met grondgedachte. Ze vormen het fundament van de zoektocht naar je eigen principes. Dat is de boodschap die Ray Dalio je duidelijk meegeeft.

Zijn boek gaat over zijn principes en de principes van zijn bedrijf. Specifieke principes die hem geholpen hebben. Hij deelt ze nu met jou als lezer, omdat hij je wil helpen je eigen principes te ontdekken, het liefst op te schrijven, erover na te denken, ze aan te scherpen en ze te delen met anderen waardoor je elkaar beter leert begrijpen en betere beslissingen kunt nemen. Met name voor een vak als inkopen waarbij het heel vaak draait om communicatie en je als inkoper als belangrijke schakel tussen klant en leverancier fungeert, vormt dit boek een waardevolle en essentiële aanvulling op en inspiratie voor je persoonlijke (inkoop)toolkit.

Verandering, keuze en principes
Enig verwantschap met het boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen Covey is er ook. Volgens dat boek, met wereldwijd meer dan vijfentwintig miljoen vertaalde en verkochte exemplaren een van de meest succesvolle management boeken ooit, zijn er drie constanten in het leven: verandering, keuze en principes. Als je meer duidelijkheid hebt (gekregen) over je principes door je eigen ervaringen of die van anderen zoals bijvoorbeeld je ouders, vrienden, collega’s over te nemen, kan je als lezer zeer waarschijnlijk betere keuzes maken. Zowel zakelijk als privé. Als gevolg daarvan kan je weer beter onderbouwd veranderingen doorvoeren, mocht je dat willen of mocht dat noodzakelijk zijn.

Ook inkopers hebben hun principes
In deel II van het boek komen de principes voor het leven aan de orde, in deel III de principes voor het werk. Wordt deel II afgesloten met een samenvatting, bij deel III wordt begonnen met een samenvatting. In beide gevallen zeer nuttig en bijzonder omdat ze vanuit een verschillend perspectief zijn geschreven. Vanzelfsprekend zijn deze principes eveneens voor inkopers (m/v) toepasbaar. Enerzijds inkoopprincipes, afgeleid uit de inkooptheorieën en de principes voor het werk, en daarnaast vanzelfsprekend principes die voortkomen uit de inkoper als mens. Wie ze zijn, door wie ze zijn beïnvloed en wat ze daar mee als inkoper en als mensen hebben gedaan. Ethisch handelen is dan zo’n voorbeeld uit de inkooppraktijk waar beide soorten principes samen komen. Hoe je daar als inkoper mee omgaat, wordt door beide soorten principes beïnvloed. In dat opzicht biedt dit boek je als inkoper zeker houvast. 

Eindoordeel
Bij mijn zoektocht naar de betekenis en achtergronden van principes kwam ik de volgende tekst afkomstig uit een Duits humoristisch weekblad tegen (ja ja, Duitsers hebben humor, wel slechts één keer per week): “De meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen”. Helaas moet ik je als lezer daarover teleurstellen. Dat het zo niet werkt, ook niet met dit zelfhulpboek.

Je zult zelf moeten beslissen of je iets met de teksten van Ray Dalio wilt doen en zo ja, wat je ermee wilt bereiken in de dagelijkse inkooppraktijk. Dat dit niet zonder slag of stoot gebeurt, had je zelf wel kunnen bedenken. Enig denkwerk wordt dus zeker van je gevraagd. Dat kan natuurlijk wel in een luie stoel met dit boek bij de hand. Lezen in bed, nog makkelijker lijkt het, wordt overigens afgeraden. Kramp in je handen en teveel druk op je borst vanwege het gewicht.

Beoordeling

·        Nieuwswaarde:        **

·        Praktisch nut:           *****

·        Toegankelijkheid:    *****

 Aanvullende literatuur

·        De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen Covey

·        Denk groot & word rijk – Napoleon Hill

·        Beleggen voor Dummies – Hans Oudshoorn, Peter Siks

·        Master your mindset – Michael Pilarczyk

·        De edele kunst van not giving a f*ck – Mark Manson

 

·        Video: Principles For Success by Ray Dalio (In 30 Minutes)

·        Website: Principles

·        TED Talk: How to build a company where the best ideas win | Ray Dalio

·        Video: 15 Things You Didn’t Know About Ray Dalio

Boekgegevens
Auteur: Ray Dalio is een van de grootste investeerders en ondernemers van onze tijd. Hij stond in de Time 100-lijst van de invloedrijkste mensen ter wereld en de Forbes 100-lijst van de rijkste mensen ter wereld. Wil je meer weten over Ray Dalio, bekijk dan zijn Wikipedia-pagina door hier te klikken.

Gebonden, 592 blz. | Nederlands

Business Contact | 1e druk, 2019

EAN: 9789047012665

Het boek ‘Principes’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen. Het boek is tevens als e-book (Engelstalig) verkrijgbaar, klik hier om het e-book te bestellen.

Partner van Inkoperscafé

Boekrecensie Six Batteries of Change

“Waarom lukt die verandering nu niet? Het is toch allemaal heel simpel en vanzelfsprekend wat we bedacht hebben”. Hoe vaak hoor je dat directeuren, managers of projectleiders verzuchten als er weer een veranderingstraject niet het gewenste resultaat oplevert. Het hoe en waarom van het mislukken is ze dan niet duidelijk. Met het boek ‘Six Batteries of Change’ van de auteurs Peter de Prins, Geert Letens, Kurt Verweir in de hand zal ze dat zeker wel duidelijk worden. Ondanks de Engelse titel is het een Nederlandstalig boek (of moet ik zeggen Vlaamstalig omdat de drie auteurs alle uit België afkomstig zijn), dat echter ook in een Engelstalige versie te koop is.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Boekrecensie Contact boven contract

Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Met deze uitspraak van Johan Cruijff in het achterhoofd begrijp je na het lezen de titel van het e-book ‘Contact boven contract’ van de auteurs Eelco Koolhaas en Karsten Klein veel beter. Karsten Klein is met name bekend van zijn rol als aanjager van het project ‘Beter aanbesteden’. Een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat in februari 2018 leidde tot de actieagenda Beter Aanbesteden.  

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Boekrecensie Circulair inkopen in 8 stappen

Circulair inkopen, het begrip valt steeds vaker in ons vakgebied. Wat het precies inhoudt en wat de impact daarvan is, zal voor veel inkopers en contractmanagers nog relatief onbekend zijn. Met het gratis verkrijgbare boek ‘Circulair inkopen in 8 stappen’ van Cécile van Oppen, Godard Croon en Dirk Bijl de Vroe heb je in ieder geval een excuus minder om je daar achter te verschuilen. Via het boek delen de auteurs hun ervaringen die zij de afgelopen tien jaar met circulair inkopen en alles wat daar bij komt kijken hebben opgedaan bij verschillende bedrijven en organisaties.  

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Eén fan per dag

De relatie tussen de inkoper en degene die binnen zijn organisatie of bedrijf een behoefte aan een product of dienst heeft, is er één van verplichte winkelnering. Uitzonderingen daargelaten ben je als medewerker verplicht de inkoper in te schakelen. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

Gezond inkopen

 Professioneel inkopen is net zoiets als gezond leven. Iedereen wil het graag, maar de praktijk laat zien dat veel mensen daar toch wel problemen mee hebben. Dat geldt ook voor het inkopen in de gezondheidszorg. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

ICT-leverancier: van vijand naar vriend 

ICT inkopen, het is en blijft nog steeds een vak apart met wisselende resultaten. De berichten over mislopende ICT projecten verschijnen met enige regelmaat in de pers. Vaak ligt de focus bij die berichten op het falen van de leveranciers. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

Blockchain organiseren voor managers

Heb je al geïnvesteerd in bitcoins? Nee? Nu dan heb je volgens vele ‘kenners’ de boot (al) gemist. Sinds een aantal maanden vormen bitcoins een trending topic op social media. (meer…)

Partner van Inkoperscafé

Het pakhuis

Hoe moeilijk kan het zijn om een pakketje van A naar B te brengen? Dat zullen mensen, die niets van logistiek afweten, vast wel eens denken. Zeker in deze tijd van webshops en (super)snelle afleveringen (meer…)

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres