Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

Supermarkten gaan ‘apenarbeid’ in de toeleveringsketen van kokosnoten tegen

Na undercoveronderzoek van dierenrechtenorganisatie PETA waaruit bleek dat apen worden ingezet bij de productie van kokosmelk, kwamen supermarkten in actie. Zo heeft de Britse supermarktketen Morrisons de levering van een merk opgeschort en hebben de ketens Waitrose en Co-op toegezegd geen producten te verkopen die afkomstig zijn van apenarbeid. Dit bericht het Britse Supply Management.

PETA bezocht acht boerderijen in Thailand en ontdekte dat apen vastgeketend of opgesloten waren in kooien. De beesten werden gedwongen in bomen te klimmen en kokosnoten te plukken voor export over de hele wereld. “De dieren in deze faciliteiten – van wie velen illegaal als baby worden gevangen – vertoonden stereotiep gedrag dat wijst op extreme stress”, aldus PETA. Volgens PETA moesten de apen noten plukken voor kokosmelk die wordt verkocht door merken als Chaokoh en Aroy-D. De dierenrechtenorganisatie zegt dat meer dan 15.000 winkels geen producten van deze merken meer zullen kopen.

Albert Heijn
“Deze nieuwsgierige, zeer intelligente dieren worden psychologische stimulatie, kameraadschap, vrijheid en al het andere dat hun leven de moeite waard zou maken, ontzegd. Allemaal zodat ze kunnen worden gebruikt om kokosnoten te verzamelen”, beklemtoont PETA-directeur Elisa Allen.

Een woordvoerder van Co-op gaf aan als ethische detailhandelaar het gebruik van apenarbeid niet toe te staan bij het verwerven van ingrediënten voor de producten van de supermarktketen. Verder heeft volgens PETA Ahold Delhaize, waarbij supermarkten horen zoals Giant Food en Hannaford in de VS en Albert Heijn in Nederland, beloofd om niet bewust producten van leveranciers in te slaan en te verkopen met apenarbeid.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Blockchain moet fraude bij aanschaf schoolmaaltijden verminderen

In Colombia loopt een proef om te zien of blockchaintechnologie de corruptie bij de inkoop van schoolmaaltijden kan verminderen. De proef werkt met blockchain om leveranciers te selecteren en te volgen voor het schoolmaaltijdenprogramma van Colombia voor jongeren met een laag inkomen. Dit Programa de Alimentación Escolar was het middelpunt van diverse corruptieschandalen met hoge prijzen en het niet bezorgen van tientallen miljoenen maaltijden. Zo bericht het Britse Supply Magazine.

Het World Economic Forum (WEF) werkt samen met het bureau van de Colombiaanse inspecteur-generaal, de National University of Colombia en de Inter-American Development Bank om te komen tot een ​​op Ethereum gebaseerd blockchain-systeem voor openbare aanbestedingen. Het WEF verwijst hierbij naar cijfers van de VN en de OESO die schatten dat tien tot dertig procent van de totale waarde van een overheidsopdracht vaak verloren gaat aan corruptie. Volgens het forum kan het beperken van corruptie bij aanbestedingen een van de meest effectieve economische maatregelen zijn die een land kan nemen.

Fraudebestendige registratie
Blockchain maakt permanente en fraudebestendige registratie mogelijk door het moeilijker te maken om vastgelegde biedingen en openbare opmerkingen te verwijderen of om biedingen of offertes te wijzigen zodra ze zijn ingediend. Kopers en verkopers kunnen biedings- en evaluatieprocessen uitvoeren op het Ethereum-platform, terwijl journalisten en burgers risicovolle activiteiten kunnen volgen en markeren. Hierbij bevat de software functies zoals minimumbiedingen, openbare commentaarperioden en automatische rode vlaggen om de autoriteiten te waarschuwen voor mogelijke corruptie.

Bron: Supply Magazine

Partner van Inkoperscafé:

Leveranciersbeoordeling: wat heb je eraan, wat kun je er mee?

Een top 10

De meeste inkopers begrijpen wel dat het beoordelen van leveranciers nuttig kan zijn. Maar waar je leveranciersbeoordeling allemaal voor in kunt zetten en welke effecten het zal hebben, is niet bij iedereen bekend.

Dit is deel 2 uit een reeks van vijf blogs over leveranciersbeoordeling. In deel 1 werd ingegaan op jouw eigen rol in de prestaties van de leverancier. We gaan in deze blogs uit van een leveranciersbeoordelingssysteem dat zowel de mogelijkheid heeft om data uit je eigen systeem te gebruiken, als over een enquêtetool beschikt, waarmee (veelal kwalitatieve) vragen aan je eigen organisatie gesteld kunnen worden. Een dergelijk systeem genereert rapportcijfers, die met elkaar vergeleken kunnen worden.

In het vorige deel is kort ingegaan op de ontwikkeling waardoor leveranciersbeoordeling steeds vaker nodig is en steeds vaker wordt ingezet: de groei van het aantal transacties en interacties met leveranciers houdt vaak geen gelijke tred met de groei van de inkoopafdeling. Leveranciersbeoordeling kan dan helpen om de efficiëntie te verhogen.

Maar waar in de organisatie zal je deze voordelen terugvinden? En welke effecten zullen optreden? Hieronder een top 10 van de voornaamste winstpunten.

1. Efficiëntie

“Die jongens van Flut BV hebben alweer alle goederen door elkaar geleverd”, zo vertelt het hoofd van goederenontvangst. “En Mangel GmbH heeft weer een set verkeerde facturen gestuurd”, meldt de administratie. Zo druppelen de gehele dag, week in week uit, dergelijke meldingen binnen bij de inkoop. Geen inkoper kent alle meldingen nog, groot en klein, als de leverancier op bezoek komt voor een gesprek. Vaak blijven de klachten van de hardschreeuwers het langste hangen, maar veel klein leed is na een paar dagen alweer vergeten.

Voor een optimale klant-leveranciersamenwerking is het van belang dat de leverancier goed op de hoogte is van de wensen en eisen van de klant. Dat is niet altijd makkelijk voor de leverancier, want zoveel klanten, zoveel wensen. Om te zorgen dat hij zich wel aan de afspraken houdt, is het van belang dat hij met regelmaat aangesproken wordt op de zaken die mislopen.

Nu kun je iemand in dienst nemen die de hele dag door de organisatie sprint en alle gedragingen en missers op een clipboard noteert, maar een goed geautomatiseerd leveranciersbeoordelingssysteem doet dat een stuk efficiënter (en goedkoper). Bovendien bespaart het de inkoper de moeite om uit allerlei hoeken, gaten, systemen en afdelingen zelf informatie te verzamelen, terwijl de leverancier al bij de receptie staat te wachten.

Maar de grootste efficiëntieslag maak je eigenlijk al door je leveranciers mede te delen dat ze beoordeeld gaan worden. En door deze beoordelingen ook met vaste regelmaat te delen, zal je zien dat veel leveranciers uit zichzelf al rechterop gaan lopen, nog zonder dat je zelf al naar de cijfertjes gekeken hebt. Als goederen bijvoorbeeld schaars zijn, en men weet dat leveranciers bij een klant beoordeeld worden, in drie van vier gevallen zal er voor gekozen worden de beoordelende klant als eerste te bedienen.

2. Effectiever

De inkoper wordt ook aanzienlijk effectiever met een juist ingericht systeem voor leveranciersbeoordeling, en wel om twee redenen:

3. Koop bij de beste, reduceer gezeur

Het wordt interessant indien je meerdere leveranciers hebt binnen een product- of dienstengroep. Zet ze eens onder elkaar en vergelijk ze eens. Met een goed leveranciersbeoordelingssysteem is dat relatief makkelijk te doen. Zouden we onszelf niet een groot plezier doen om eens wat minder bij de firma Hopeloos met een score van 4 te kopen en wat meer bij de firma Excellent met een 8?

Ja, maar de firma Hopeloos is zo lekker goedkoop. Dat klopt, maar als prijs slechts één van de beoordelingscriteria is, en de gewichten juist zijn ingevuld, dan zal al snel blijken dat een lage prijs niet opweegt tegen alle problemen die Hopeloos veroorzaakt. Gevolg is dat de eigen organisatie voortaan minder belast wordt met het blussen van brandjes.

De grootste efficiëntieslag maak je door je leveranciers mede te delen dat ze beoordeeld gaan worden. En door deze beoordelingen ook met vaste regelmaat te delen, zal je zien dat veel leveranciers uit zichzelf al rechterop gaan lopen.

– Jan Paul Plieger

4. Reductie van leveranciers

Nagenoeg elke organisatie heeft er wel een: een enorme staart aan kleine leveranciers. De meeste inkopers hebben dan ook als doel de staart flink in te korten. Kleine leveranciers zorgen namelijk voor verspreide inkoopkracht en vragen vooral heel veel tijd. Met een leveranciersbeoordelingssysteem kun je inzichtelijk krijgen of en hoe er gewanpresteerd wordt.

Want wanprestatie is eerder regel dan uitzondering: ze zijn slechts een kleine leverancier, maar omgekeerd ben je voor hen vaak een kleine oninteressante klant. Kleine klanten krijgen doorgaans niet dezelfde aandacht en liefde als de grote klanten, hetgeen ook blijkt uit de rapportcijfers. En met deze in de hand kunnen wellicht ook anderen in de organisatie, zoals verkoop en productie, overtuigd worden dat het toch echt beter is afscheid te nemen van Pietpuk BV.

5. Foutkosten

Een enorm winstpunt vormen toch wel de verminderde foutkosten. Letterlijk, want foutkosten worden vaak onderschat. In dit verband hebben we het alleen over fouten veroorzaakt door de leverancier. De kosten voor het corrigeren van een foute factuur: vijftig euro. Verkeerd gestapelde pallet: 35 euro. Ontbrekende pakbon: 35 euro. Goederen zonder aanduidingen: veertig euro. Maar denk ook aan extra telefoonverkeer door onjuiste levertijden en orderbevestigingen, niet digitaal aangeleverde informatie, manco’s, niet aanmelden van de zending, beschadigde goederen of verpakkingen, slechte pallets, retourzendingen, onderbroken productie, gemiste omzet, te hoge veiligheidsvoorraden, etc. Ik heb voor de liefhebbers nog wel een rekenmodel beschikbaar, waarbij iedereen op basis van een aantal aannames snel een gevoel kan krijgen bij de kosten gemoeid met leveranciersfouten. Ik stuur het met liefde toe.

Een leveranciersbeoordelingssysteem zal al deze fouten niet laten verdwijnen, maar kan deze wel met, laten we nu eens aannemen, minstens tien procent laten afnemen. Alleen dat al maakt het investeren in leveranciersbeoordeling tot een no-brainer. Dreigen om de ontstane kosten op de leverancier te verhalen doet trouwens wonderen. Een boete breng je natuurlijk alleen in de hopeloze gevallen ook echt in rekening.

6. Voorraad verminderen en servicegraad verhogen

Veruit de belangrijkste reden voor inkopers en logistiekers om met leveranciersbeoordeling te beginnen is de wens om de leverbetrouwbaarheid te meten. Levert de leverancier wel op de dag/tijd die ik gevraagd heb en is de zending compleet?  Zo niet, dan wil ik iets in handen hebben om hem in te laten zien dat hij er een potje van maakt en dat hij accurater moet gaan leveren. Dat werkt doorgaans wonderwel. Dat werkt zelfs zo goed, dat levertijden betrouwbaarder worden, waardoor veiligheidsvoorraden naar beneden, standaard levertijden korter kunnen en de servicegraad omhooggaat. En met minder voorraad komt werkkapitaal en magazijnruimte vrij.

7. ISO

Veel organisaties hebben zich gecommitteerd aan een ISO-norm. Een van de eisen die gesteld wordt, is het hebben van een systeem waarmee fouten van leveranciers opgemerkt, verbeterd en weer opnieuw gecontroleerd kunnen worden. Het is eerder regel dan uitzondering dat, als ik bij een bedrijf kom met een dergelijke ISO-certificering, men schoorvoetend toegeeft dat de leveranciersbeoordeling de dag voor de audit snel wordt ingevuld, en dan voor slechts een paar leveranciers.

Wanneer de audit weer achter de rug is, verdwijnen de beoordelingen in een la, tot de volgende audit. Onbeschrijfelijk zonde van alle gespendeerde tijd en moeite. Men had die ook voor iets nuttigs kunnen gebruiken, zoals het opzetten van een echt leveranciersbeoordelingssysteem dat zich automatisch voedt met gegevens.

8. Onderhandelingen

Naast een tool om kwaliteit te verbeteren, is een leveranciersbeoordelingssysteem een argumentenmachine. Argumenten die men kan gebruiken bij de onderhandelingen. De machtsbalans buigt doorgaans zwaar door naar de leverancierskant. Hij kent zijn product en markt vaak vele malen beter dan de inkoper, die een verscheidenheid aan spul en diensten moet inkopen.

Als hij geluk heeft, heeft de leverancier concurrenten, met concurrerende offertes, maar vooral bij merkleveranciers is het altijd lastig onderhandelen zonder valide argumenten. Natuurlijk moet je eerst goed nadenken bij wie je welke informatie kunt gebruiken, maar een rapportje op tafel gooien levert altijd wel iets op. “Luister, jullie scoren nu gemiddeld een 5 bij ons. Dat moet 1 januari echt minstens een 7 zijn. En als dat niet lukt krijg ik alsnog twee procent korting van jullie, vanwege alle foutkosten en ergernis die jullie bij ons veroorzaken.” En een moderne inkoper voegt daar aan toe: “en als het jullie lukt daar een 9 van te maken, dan kunnen jullie de prijzen met twee procent verhogen. Dat is een extreem goede deal voor ons.” 

9. Inkoopprestatiemeting

Het meten van je eigen inkoopprestaties werd lange tijd gezien als iets onmogelijks. Een inkoper die terugkomt op kantoor met vijf procent extra korting wordt meestal met applaus verwelkomt. Maar misschien had zijn collega wel tien procent korting verdiend, met twee vingers in de neus. Misschien zijn de grondstoffen wel dusdanig gedaald dat vijf procent korting echt een lachertje is. Of een inkoper die met een prijsverhoging vijf procent thuiskomt kan iets fantastisch gepresteerd hebben. De leverancier vroeg aanvankelijk gefundeerd om dertig procent.

Bij gebrek aan een referentiepunt is het heel lastig vergelijken. Met leveranciersbeoordeling wordt het echter wel mogelijk de prestaties van de eigen inkopers en het totale team te volgen. En er kunnen nu ook concrete, meetbare doelen voor de toekomst bepaald worden. Hoe dat precies in z’n werk gaat, wordt uitgebreid besproken in deel 5 van deze Blog: Inkoopprestatiemeting op baisis van leveranciersbeoordeling

Met deze meetbare prestaties in de hand wordt het voor inkoop opeens ook mogelijk om intern beter de toegevoegde waarde van inkoop aan te tonen. Niet iedereen in de organisatie is hier namelijk altijd van overtuigd. Leveranciersbeoordeling blijkt ook prima inzetbaar bij beoordelingsgesprekken, door beide zijden overigens.

10. Het inkoperswalhalla

Een laatste mogelijkheid van leveranciersbeoordeling die ik graag zou willen noemen is het inkoperswalhalla (of inkopersparadijs). Hoe kom je daar terecht? Is het voor iedereen te bereiken? Helaas alleen voor een enkeling, zoals hieronder zal blijken.

Neem nu eens aan dat je meerdere leveranciers in een product- of dienstengroep hebt, en dat deze redelijk uitwisselbaar zijn. Neem ook eens aan dat je het niet erg zou vinden om er een paar minder te hebben. Zet deze leveranciers nu eens onder elkaar, van goed naar slecht, zet ze in een brief, al dan niet anoniem:

“Lieve leverancier. Aanschouw deze leverancierssituatie in onze organisatie. We hebben besloten om te rationaliseren en zullen over zes maanden afscheid gaan nemen van de twee onderste leveranciers. Heel veel succes!”

De leveranciers zullen zich een hoedje schrikken en bang zijn om omzet te verliezen. Maar ze zullen tegelijkertijd ook geïnteresseerd zijn, want er is omzet te winnen. Zij zullen dus hun uiterste best gaan doen om hoger op dit, gelukkig relatieve, lijstje te komen. Dus in theorie kan de inkoper achteroverleunen, terwijl de leveranciers over elkaar heen buitelen om de ene na de andere aanbieding en optimalisatie aan te bieden. En dit alles gebeurt zonder dat de inkoper zelf aan het dode paard hoeft te sjorren. Het systeem gaat uit zichzelf werken en de leverancier zal auto-evolueren. Marktwerking is de optimale vorm.

Zoals gezegd, het is helaas maar een enkeling gegeven om in het Walhalla terecht te komen, want je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

In mijn werkzame leven het ik het een keer toegepast zien worden. Het ging bijna goed: de resultaten waren fenomenaal, maar de inkoper had alleen verzuimd om vooraf zijn collega’s en het management achter zijn plannen te krijgen. Kort daarna was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging…

Dit was deel 2 van een serie van vijf over leveranciersbeoordeling:

• Je eigen rol in de prestaties van je leveranciers
• Waar kan ik leveranciersbeoordeling voor inzetten?
• Welk systeem kan ik gebruiken voor leveranciersbeoordeling?
• Welke data kan ik gebruiken bij leveranciersbeoordeling?
• Inkoopprestatiemeting op basis van leveranciersbeoordeling

Mail voor vragen of het rekenmodel foutkosten naar: jp.plieger@wtpbn.com


WTP Buynamics is Partner van Inkoperscafe.nl.

Partner van Inkoperscafé:

Inkoopprijzen landbouwproducten zijn lager dan supermarktklant denkt

Consumenten in Nederland schatten de feitelijke inkoopprijzen van aardappelen, groente en fruit (agf) met ongeveer vijftig procent te hoog in. Zo laat onderzoek van Agrifirm zien onder 12.700 consumenten. Dit meldt Distrifood.

Agrifirm liet de consumenten via een onlinespel op Facebook en Instagram de prijs inschatten van aardappelen, boerenkaas, biefstuk, bloemkool, bospeen, eieren, hamlappen, kip en peren. Ze kregen daarbij de vraag voorgelegd naar de kiloprijs of bij eieren de prijs van tien stuks. Volgens het Financieele Dagblad kwamen de respondenten voor het pakket gemiddeld uit op een inkooprijs van 21,33 euro, terwijl dat in het echt 14,47 euro was. Uit het onderzoek blijkt verder dat consumenten in de supermarkt uiteindelijk gemiddeld 62,50 euro voor de landbouwproducten betaalden, oftewel zo’n vier keer de inkoopprijs.

Oplossing uit de hele keten
De conclusies van het onderzoek bewijzen volgens Agrifirm dat boeren te weinig geld krijgen voor hun producten, hoewel de landbouwcoöperatie ontkent dat het een aanval is op de supermarkten. “De enquête bevestigt wat wij al dachten, namelijk dat klanten niet weten wat een boer verdient. Het bewustzijn daarvan is erg laag. Wij willen naar een juiste compensatie van de boer voor het werk dat hij doet. Dat kunnen we alleen maar bereiken als we zo veel mogelijk ruchtbaarheid geven aan de werkelijke prijzen. De oplossing moet uit de hele keten komen”, aldus bestuursvoorzitter Dick Hordijk van Agrifrim.

Bron: Distrifood

Partner van Inkoperscafé:

UNICEF realiseert een inkoopbesparing van 363 miljoen dollar

Het kinderfonds van de Verenigde Naties UNICEF overtrof zijn besparingsdoelstelling voor medische hulpmiddelen en diensten met meer dan 35 procent door strategische inkoop in 2019. In het jaarlijkse leveringsrapport van UNICEF staat dat het in 2019 meer dan 363 miljoen Amerikaanse dollar aan besparingen had gerealiseerd voor zijn donoren en partners. Dit bericht het Britse Supply Management.

Strategische inkoop, transparantie van prijs en informatie, speciale contractvoorwaarden, meerjarige overeenkomsten en samenwerkingsverbanden van partners zoals gezamenlijke prognoses en gecoördineerde inkoop waren volgens UNICEF van cruciaal belang om besparingen te realiseren.

Inkoop medische hulpmiddelen en diensten
De inkoop door het VN-kinderfonds van medische hulpmiddelen en diensten, zoals bouwen en logistiek, bereikte een recordniveau van meer dan 3,8 miljard dollar. Dit betekende een stijging van bijna tien procent ten opzichte van 2018. Meer dan een derde van de totale inkoop bestond uit vaccins. Dat was bijna 1,7 miljard dollar, wat goed was voor 2,43 miljard doses in bijna honderd landen. “Door ons wereldwijde bereik en innovatieve benaderingen benutten we onze koopkracht en realiseren we aanzienlijke besparingen voor overheden en donoren. Terwijl we samenwerken om te reageren op de Covid-19-pandemie, wordt deze aanpak nog belangrijker om elke bestede dollar te maximaliseren, zodat reguliere programma’s kunnen worden gehandhaafd, aangezien landen ook de inspanningen van Covid-19 opschalen”, aldus Etleva Kadilli, directeur van het UNICEF-hoofdkwartier voor bevoorrading en inkoop.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Column: “To bid or not to bid, that’s the question…”

Hoe bruikbaar zijn onze traditionele, wetenschappelijk onderbouwde inkooptheorieën in coronatijd? Hoeveel belangrijker is leveranciersmanagement geworden? Alignement met ‘de business’; kritischer of juist niet? Er zijn nog geen actuele onderzoeken die hierop een antwoord geven. Maar je ziet aan alles dat de tijd voorbij is dat inkopers alleen vanuit hun eigen belang dachten. Je óók kunnen verplaatsen in de positie van de leverancier is nog nooit zo belangrijk geweest. Dirk-Jan Kamann was met zijn Inkoopkubus 20 jaar geleden zijn tijd ver vooruit (zie vanaf sheet 72). Met deze zienswijze zitten we op een kantelpunt in de inkoopgeschiedenis. Relatiemanagement, creativiteit, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en inlevingsvermogen zijn de belangrijkste competenties voor de future proof-inkoper. We schudden het introverte imago voorgoed van ons af door ons oprecht te verplaatsen in de business én in de leveranciers.

De corona-recessie grijpt flink in op onze leveranciers. Een deel van hun vraag valt (mogelijk blijvend) weg, zoals bij evenementencateraars. Winsten nemen af en de concurrentie om opdrachten wordt heviger. Ideale omstandigheden om te onderhandelen voor de inkoper 1.0. Echter, zorg ervoor dat je niet in het rechter rijtje belandt van de Covid-19 tracker! De huidige crisis uitbuiten in je eigen voordeel komt je terecht te staan op naming and shaming. Ga gewoon fatsoenlijk met je leveranciers om; zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Een prachtig voorbeeld zag ik bij de provincie Groningen die de zwaarst gedupeerde regionale leveranciers (taxi, catering) compenseren om hun voorbestaan veilig te stellen (win-win).

Dat neemt niet weg dat je het belang van je broodheer blijft dienen, in het commerciële of maatschappelijke. Voor goede aanbiedingen zul je hard moeten werken. Gaan leveranciers in op jouw voorwaarden? Nemen ze uiteindelijk een positieve ‘bid or no bid’-beslissing’?

Onderzoek onder mijn collega’s levert een gepolariseerd beeld op. De belangstelling van leveranciers om juist nú in te schrijven op aanbestedingen verschilt erg per branche. Bij dienstverlening die de zwaarste corona-klappen krijgt, zien we een toenemende interesse om te offreren. Dit leidt echter ook tot een toename van het aantal onervaren inschrijvers met meer ‘beginnersvragen’ tijdens de vragenronde en veel procedurele fouten. Er zijn ook ondernemers die juist nu extra kritisch kijken naar de risico’s die de inkoper bij de opdrachtnemers neerlegt. Leveranciers zijn minder bereid om alle risico’s maar te accepteren. Zij willen zeker weten dat het contract op termijn niet in hun nadeel werkt. Ook zien we dat marges omhooggaan om de financiële buffers weer aan te vullen. Zowel opportunisme uit overlevingsdrang als risico-aversie voor een sustainable bedrijfsvoering dus.

Is het tijd de inkoopboeken definitief aan te passen of volstaat voorlopig een inlegvelletje? Benieuwd hoe de NEVI Research Commissie hierover denkt!

Partner van Inkoperscafé:

"Blockchain is een democratisering van vertrouwen"

Met de leveringsproblemen tijdens de coronacrisis is het toepassen van blockchain in toeleveringsketens en de inkoop actueler dan ooit. Wat heeft het ‘opdelen van ketens in blokken’ de wereld te bieden? Deskundige Achraf Talhaoui vertelt er graag meer over.

Achraf Talhaoui is managing partner bij inkoopadviesbureau Qando en werkt veel met blockchain. Daarnaast geeft hij workshops en trainingen over blockchain en over de impact ervan op de inkoop. “Blockchain is een veelbelovende technologie die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat”, vertelt hij. Het is volgens Talhaoui vergelijkbaar met de opkomst van het internet. “Eerst was er een hype, gevolgd door mislukkingen en onderschatting en daarna brak het door. Datzelfde verwacht ik bij blockchain.” Hij stelt dat het bij blockchain gaat om een andere manier van organiseren van vertrouwen. “Internet was een democratisering van informatie en blockchain is een democratisering van vertrouwen.”

Achraf Talhaoui, managing partner bij inkoopadviesbureau Qando

Gedigitaliseerd vertrouwen
In feite gaat het volgens Talhaoui bij blockchain om een nieuwe manier van samenwerken, zonder vertrouwen. “Inkoop gaat uit van een minimaal vertrouwen en een maximumcontrole met checks and balances. Een goed ingerichte blockchain zorgt ervoor dat dit niet meer nodig is. De technologie maakt een gezamenlijke database en een gezamenlijk huishoudboekje mogelijk. In het blockchainsysteem is verwerkt dat alle betrokken partijen toestemming moeten geven voor transacties en wijzigingen. Normaal is bij zakelijke transacties een neutrale derde partij nodig, zoals een kadaster of een bank. Blockchain maakt zo’n derde partij overbodig. Het systeem dwingt af dat je geen vertrouwensvraag hoeft te stellen. Wat daaraan bijdraagt, is dat het heel veilig is. De bitcoin is gebaseerd op blockchain en is sinds het ontstaan in 2008 nooit gekraakt.”

Herleidbaarheid
De herleidbaarheid van wijzigingen van data en daarmee de herkomst van producten is dus een duidelijke meerwaarde van blockchain. Talhaoui geeft als voorbeeld een user case in de diamantindustrie. “Vertrouwen is daar erg belangrijk, vanwege de vele fraudemogelijkheden en de zogeheten bloeddiamanten. Dat zijn diamanten die uit oorlogsgebieden komen. De controle op de diamantenhandel verliep altijd via allerlei certificaten. Hierbij werd naar vier eigenschappen van diamanten gekeken: kleur, slijpvorm, helderheid en karaat (gewicht). Everledger heeft nu in een blockchain maar liefst veertig eigenschappen van diamanten vastgelegd in een database. De blockchain maakt het mogelijk om de complexe administratie hiervan goed bij te houden. Het moet ook fraude voorkomen. Het is technologisch onmogelijk om diamanten uit de database van Everledger te halen. Iedere wijziging wordt vastgelegd. De mijnen moeten nog wel fysiek worden bezocht voor controles. Dat bepaalt of zo’n mijn mee mag doen aan de database.” Deze aanpak is succesvol. “De diamanten uit het blockchainsysteem brengen twintig procent meer op dan diamanten van erbuiten. Voor andere luxeproducten, waaronder zelfs wijnen, is eenzelfde aanpak mogelijk.”

Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment.

Achraf Talhaoui

Kostenbesparingen
Daarnaast kan blockchain volgens Talhaoui grote kostenbesparingen opleveren. Als voorbeeld geeft hij containervervoer door de Maersk-rederij. “Het verschepen door Maersk van een container met avocado’s van Mogadishu naar Rotterdam kostte tweeduizend dollar, waarvan driehonderd dollar voor administratieve handelingen. Er waren alleen al dertig stempels en handtekeningen nodig met in totaal tweehonderd interacties. Met blockchain is dit allemaal in één gezamenlijk systeem gekomen. Het betekent een snellere en veiligere doorloop met minder papierwerk. Hierdoor zijn de kosten enorm gedaald naar dertienhonderd dollar per container. Dat betekent dus zevenhonderd dollar voordeel per container. Maersk vervoert in totaal zeventig miljoen containers per jaar, dus dat levert een enorme kostenbesparing op. Het geeft Maersk een groot concurrentievoordeel. Bovendien leidt het ook tot veel meer transparantie, omdat de klant precies kan zien wat er gebeurt.”

Dat laatste wordt nog versterkt doordat Maersk sensoren in de containers gebruikt. “Die kunnen bijvoorbeeld registreren wanneer een container open en dicht gaat en wat de temperatuur en luchtvochtigheid in de container zijn. Zo kunnen de verzender en ontvanger tijdens het vervoer afwijkingen opmerken en daar tijdig wat aan doen.”

Coronacrisis
In relatie tot de coronacrisis is de herleidbaarheid van producten volgens Talhaoui een groot pluspunt. “Het is gebleken hoe belangrijk het is om informatie te hebben over de kwaliteit van producten en de gebruikte materialen. Denk aan de inkoop van mondmaskers. Door de crisis was niet meer duidelijk welke partners betrouwbaar waren, waardoor partijen ondeugdelijke mondkapjes werden ingekocht. Een ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan harde eisen stellen aan de levering van zulke artikelen door leveranciers te verplichten om blockchain te gebruiken.”

Succesvolle blockchain
Talhaoui benadrukt dat blockchain schaal nodig heeft om succesvol te zijn. “Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment. Bovendien moet iedereen dezelfde administratieve rechten hebben.” Daarnaast moet je volgens hem de blockchain kunnen toetsen aan een bestaande businesscase.

Hij onderstreept verder dat het toepassen van de juiste technologie van belang is. “Qua beveiliging is blockchain waterdicht en solide door de toepassing van encryptie en hashing. De menselijke inzet bij het opzetten van de blockchain is echter wel een risico. Verder is er meer uitwisseling nodig tussen de verschillende blockchainsystemen, van open source tot blockchain-frameworks van softwarebedrijven.” Daarnaast doen de ketenpartners er goed aan om de betalingsmogelijkheden van blockchain te benutten. “Iedere keten kan in principe kiezen voor een eigen gezamenlijke cryptomunt. Nu moet je soms meerdere keren wisselen van munteenheid om te betalen. Met een gezamenlijke munteenheid hoef je maximaal een keer te wisselen. Dat scheelt veel transactiekosten.”

Een breed gedragen standaard blockchain-toepassing voor leveranciersmanagement is volgens Talhaoui hard nodig. “Ik denk dan aan een community die alle informatie op één marktplaats bijhoudt. Het gaat dan om zaken als wie een betrouwbare zakenpartner is en wat iemands betalingsgedrag is. Nu moet je dat allemaal apart natrekken.”

Hij ziet een mooie toekomst weggelegd voor blockchain. “Binnen inkoop wordt blockchain nog maar mondjesmaat toegepast, maar dat gaat toenemen. Voor de toekomst zie ik user cases in alle branches, zowel profit als non-profit.”

Wat is blockchain eigenlijk?
Blockchain is een tussen (al dan niet vele) partijen
gedeeld, gemeenschappelijk en niet te veranderen en niet te vervalsen register. Hierin worden transacties vastgelegd en kunnen partijen producten op de voet volgen. Blockchain bestaat uit verschillende technologieën en dankt de naam aan de wijze waarop transactiedata worden opgeslagen in blokken, die op hun beurt een keten vormen.

Partner van Inkoperscafé:

Column: Love it when a plan comes together!

En daarbij is een goed begin het halve werk. En is een planning niet om boven je bed te hangen!

‘Plans are nothing, planning is everything’, aldus Dwight Eisenhower. Alle clichés zijn waar, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat is dan precies het cliché? Feitelijk alle drie, ik zal je vertellen waarom.

Wat maakt het halve werk?
Uiteraard niet maar vijftig procent afmaken en dan stoppen. Of over de bühne gooien. Het halve werk maakt letterlijk investeren in het begin, zoals de voorbereiding, in het voorwerk. Ook hier geldt de 80/20 regel, namelijk dat twintig procent van het werk zo’n tachtig procent aan werkelijke inspanning vraagt. Dit kan alleen maar als die initiële tachtig procent dus goed georganiseerd is. En hoewel het algemeen bekend is, dat de inkoper de meeste invloed heeft in de voorbereidende fase, wordt nog altijd onderschat hoe belangrijk dit is. En vooral wat het rimpeleffect ervan is. Een goede voorbereiding zit voor zeventig procent in goede communicatie, als deze niet goed is ontstaat er namelijk ruis. Ruis staat gelijk aan faalkosten! En soms lijkt het alsof er niet goed genoeg onderhandeld is door Inkoop, omdat het op Google allemaal goedkoper is, maar in dit geval is dat misschien dan ook wel zo!

En eerlijk, plannen en voorbereiden kost nou eenmaal tijd als je het goed wilt doen. Maar het loont, zeventig procent welteverstaan!

Wist jij hiervan?
Ten tweede is het zaak dat men weet wat ze met een planning moeten doen. Juist, niet boven je bed hangen. Of in een la stoppen of onder op het befaamde twee meter hoge to-do-stapeltje leggen. Wat dan wel? Communiceren en delen. Het is zaak dat een functionaris weet op welke activiteiten, inclusief de resultaten, hij of zij invloed heeft. En in staat is om een wezenlijke bijdragen te leveren aan de organisatiedoelen. Daarvoor moet dan wel ook de ruimte zijn, zodat medewerkers de juist dingen kunnen doen en er de tijd voor krijgen die nodig is. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk zijn mensen zich vaak niet bewust van wat dit precies betekent, omdat niemand het ze ooit heeft verteld. Of dat ze het overzicht niet hebben, omdat er nooit tijd is geïnvesteerd in het correct toelichten van het ondernemingsplan. De juiste verbanden leggen is nou eenmaal niet voor iedereen gesneden koek.

Een paar voorbeelden:

Reken die rimpels maar ‘ns uit, zowel op de impact als de euro’s!

Planning is everything
En last, but not least. Het plannen zelf. Wat? Gatver, doe lekker zelf!

Ja, het is wat, dat plannen, onderhandelen, bespreken, bundelen en ordenen. Het liefst vertellen we effe hoe het allemaal moet en laten we anderen het voor ons organiseren. Echter hoeft dit niet speciaal spannend te zijn. Het is vooral zorg dat de bedoeling helder is. Voor jezelf, maar bovenal voor de opdrachtgever en het team, project- of beheerteam of in wat voor samenwerking het ook mag zijn. Als je je verhaal op orde hebt, met een duidelijk omschreven doel, resultaat en impact volgt hier vanzelf een goede planning uit. En weet ook ieder hoe het te plaatsen in het werk en dus een positieve bijdragen kan leveren.

Maar, terugkomend op de voorgaande voorbeelden, hoop ik dat hiermee juist het belang van kruisbestuiving ook helder is gemaakt. Het is niet zo dat een organisatie rond jou of jouw team is gebouwd. Jij en jouw team zijn een radertje in het grote geheel. En als er een stagneert, heeft dit impact op de rest. Dat vraagt dus om afstemming en overleg over de planningen die er zijn. Afstemming tussen elkaars afdelingsplannen en beleidsstukken. Niet eenmalig, maar doorlopend.

Then a plan comes together!

Partner van Inkoperscafé:

De helft van de bedrijven herziet mogelijk hun volledige inkoopstrategie

Bijna de helft (48 procent) van de bedrijven wereldwijd zal hun volledige inkoop- en supply chain-strategie herzien bij een langdurige Covid-19-crisis. Zo blijkt uit wereldwijd onderzoek van adviesbureau Kearney samen met het World Economic Forum onder ongeveer vierhonderd inkoop-, supply chain- en operationsmanagers. Dit bericht het Britse Supply Management.

Veerkracht van de toeleveringsketen
Uit het onderzoek komt naar voren dat 44 procent van de respondenten de transportmethoden aanpast om de continuïteit van de levering te garanderen, terwijl veertig procent prioriteit geeft aan bestellingen voor kritieke voorzieningen en kwetsbare klanten. Volgens Nigel Pekenc, directeur van Kearney, suggereren de onderzoeksresultaten dat de pandemie lopende initiatieven rond de veerkracht van de toeleveringsketen en nieuwe technologieën versnelt. Het gaat dan om multi-sourcing uit verschillende regio’s en het lokaliseren en verkorten van supply chains. De geïnterviewden noemen als prioriteiten onder meer risicobeheer, communicatie en transparantie richting leveranciers, het veilig houden van mensen en het waarborgen van voorzieningen.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

Verlaging wettelijke betaaltermijn heeft gevolgen voor inkoopprijzen

Grote bedrijven zouden de facturen van mkb-bedrijven sneller moeten betalen. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, werkt daarom samen met Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming, aan een wetswijziging voor een kortere betalingstermijn van facturen. Dit valt te lezen op de website van Groenten & Fruit.

Vorig jaar waarschuwde Keijzer al dat de wettelijke betalingstermijn van zestig naar dertig dagen zou gaan als bedrijven er niet zelf in zouden slagen de gemiddelde betalingstermijn terug te brengen. Een evaluatie laat nu zien dat dit niet is gelukt. De betalingstermijn ligt gemiddeld op 41 dagen. Een aantal grote bedrijven heeft de termijn vanwege de coronacrisis zelfs verlengd. Uit een Kamerbrief van Keijzer blijkt dat zij rekening houdt met de negatieve effecten van de kortere betaaltermijn. Nederland hiermee bijvoorbeeld verder af van het EU-beleid. Dit maakt inkopen in het buitenland aantrekkelijker. Verder houdt het ministerie van Economische Zaken er rekening mee dat grote bedrijven meer zullen gaan voor lagere prijzen bij inkoop, waarbij er minder onderhandelingsruimte zal zijn over leveringsvoorwaarden. Ook zorgt de maatregel voor financiële druk op grote bedrijven, wat slecht is voor hun concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland.

Betere onderhandelingspositie mkb
MKB-Nederland is tevreden over de wetswijziging. “Dit is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie”, aldus voorzitter Jacco Vonhof. Het wetsvoorstel van Keijzer en Dekker gaat dit najaar in internetconsultatie. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer het nog goedkeuren.

Bron: Groenten & Fruit

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres