Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Unilever geeft goede voorbeeld voor "duurzaam inkopen"

Voedingsmiddelenconcern Unilever heeft besloten per direct te stoppen met de inkoop van palmolie van het Indonesische bedrijf PT Smart. Het bedrijf deed dat naar aanleiding van een belastend bericht van Greenpeace over het moederbedrijf Sinar Mas, dat illegaal regenwoud kapt in beschermde gebieden op Sumatra en Kalimantan.

Volgens MVO Nederland is het besluit van Unilever een ‘belangrijk signaal’ voor bedrijven om ‘duurzaam in te kopen’. MVO bericht op haar website dat de bedrijven Nestlé en Kraft, naar aanleiding van Unilevers beslissing een onderzoek hebben ingesteld naar de praktijken van PT Smart.

Unilever heeft het contract met PT Smart inmiddels opgezegd totdat het bedrijf “controleerbaar bewijs voorlegt dat geen van diens plantages bijdraagt aan de vernietiging van wouden met grote waarde voor het milieu of haar activiteiten uitbreidt naar veengronden.”

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Begin van grootschalige verduurzaming van de cacaoteelt

De aankomst van de eerste zak UTZ CERTIFIED cacao, vandaag in de haven van Amsterdam, markeert het begin van grootschalige verduurzaming van de cacaoteelt.

Op initiatief van UTZ CERTIFIED en Solidaridad hebben wereldwijd cacaoboeren, grote bedrijven en ontwikkelings- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen. Doel van de samenwerking is duurzame cacaoteelt op grote schaal. De initiatiefnemers hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt met Ahold, Cargill, Ecom, Heinz Benelux, Mars, Nestlé, Oxfam Novib, WNF en het Initiatief Duurzame Handel. Deze eerste cacao komt van twee coöperaties uit Ivoorkust die afgelopen september als eersten het UTZ certificaat hebben verkregen.

Problemen in de cacaoteelt
Driekwart van alle cacao wereldwijd komt uit West Afrika, met Ivoorkust (40%) en Ghana (20%) als grootste producenten. De cacaoteelt staat onder zware druk. Schimmelziektes, slecht onderhoud van de plantages en bodemuitputting bedreigen de productiviteit en kwaliteit. De agrarische en economische infrastructuur is onderontwikkeld. De boeren en hun gezinnen verdienen niet genoeg met hun cacao teelt om hiermee een duurzame toekomst voor henzelf en hun gezinnen op te kunnen bouwen. Terwijl de wereldwijde consumptie van chocolade toeneemt, valt de productie op veel plaatsen terug.

Nadruk op productiviteit en kwaliteit
Veel certificeringen leggen nadruk op de sociale en ecologische omstandigheden. UTZ CERTIFIED heeft daarnaast en bovenal veel aandacht voor de economische duurzaamheid. De gemiddelde productiviteit kan bijvoorbeeld flink omhoog door training van boeren en gebruik van goed plantmateriaal, betere bemesting, effectieve ziektebestrijding en gecontroleerde verwerking. Dat komt ook de productkwaliteit ten goede. De aangesloten boeren hebben hiervoor een intensieve training van acht maanden gevolgd, verzorgd door Cargill in samenwerking met de lokale partners. De eerste lading gecertificeerde cacao is van aanmerkelijk betere kwaliteit dan voordien.

Inkomensverbetering

‘Certificering zorgt bovendien voor ruimere toegang tot de wereldmarkt en stabielere handelsrelaties. Die zijn nodig voor de verhoging van het boereninkomen’, zegt Daan de Vries, manager cacaoprogramma UTZ CERTIFIED. ‘Om meer te gaan verdienen, zal een cacaoboer met meer en betere bonen de markt op moeten. En door efficiëntere teelt kan het inkomen nog verder stijgen.’ Toegang tot agrarische hulpmiddelen, landbouwvoorlichting en kredietfaciliteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Het bedrijfsleven, ontwikkelingsorganisaties en lokale overheden zijn samen in staat die toegang te realiseren.

Meer dan certificering alleen
Certificering is een hulpmiddel voor de gewenste duurzame ontwikkeling. Maar er is meer nodig voor goede economische ontwikkeling, zoals goede wetgeving, wegen en scholen. In de maatschappelijke verhoudingen valt ook veel te verbeteren. Vrouwen hebben nauwelijks zeggenschap terwijl zij wel volop in de cacaoteelt werken. Nico Roozen (directeur Solidaridad en bestuursvoorzitter van UTZ CERTIFIED) stelt: ‘Moeders investeren in de toekomst van hun kinderen en sturen ze naar school. Als we de positie van vrouwen kunnen versterken heeft dat een positief effect op de kansen van de nieuwe generatie om aan armoede te ontsnappen.’ 

Brede medewerking bedrijfsleven
Nederland is een grote speler in cacao. Een zesde van de wereldproductie wordt verscheept naar de haven van Amsterdam. De bij UTZ CERTIFIED betrokken bedrijven vertegenwoordigen meer dan 40% van de wereldwijde handel

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres