Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Bouwers met hoge boetes zwijgen

Van de bedrijven van het kartel Schiphol-8. die ruim 95 miljoen euro aan boetes kregen opgelegd. geven maar drie van de acht verweer. Bij het asfaltkartel geven acht van de negen bedrijven een reactie op boete van de 3.1 miljoen en bij de prijsafspraken over atletiekbanen geven alle zes bedrijven hun visie.

Dat blijkt uit de complete uitspraken over de bouwfraudeaffaire die de NMa openbaar heeft gemaakt. Het valt op dat bedrijven terughoudender reageren naarmate de opgelegde boete hoger is.
De acht bedrijven van het Schipholkartel zijn met een boete van ruim 95 miljoen euro het zwaarst gestraft. De bedrijven kunnen met juridische procedures de daadwerkelijke betaling nog jaren rekken en hebben dan ook een leger van juristen ingehuurd om de beste strategie uit te dokteren. De aanval blijkt niet de beste verdediging. want de bedrijven met hoogste boetes kiezen ervoor in dit stadium te zwijgen.
Bij het Schipholkartel hebben dan ook alleen Vermeer. Heijmans en Koop Tjuchem gekozen voor het geven van hun zienswijze op de beschuldigingen. De beschuldigde bedrijven in de andere vier kartels bijten meer van zich af. Bij het asfaltkartel geven acht van de negen bedrijven hun visie. Bij de Noord-Zuidlijn reageren beide bedrijven en ook alle zes bedrijven die prijsafspraken maakten over atletiekbanen geven hun versie van het verhaal. Twee van de drie stratenmakersbedrijven kiezen voor een reactie op de beschuldigingen van de NMa.

Overeenkomsten
Er zijn treffende overeenkomsten tussen de gekozen verweermethodes. Veelal wordt gekozen de rechtmatigheid van het verkregen bewijs aan te vechten. Ook de invallen bij bedrijven en woonhuizen zouden niet legaal zijn. Bovendien zou de kartelpolitie zich schuldig hebben gemaakt aan ?fishing expedition? door allerlei harde schijven te kopi?ren. De NMa heeft weer gereageerd op de verweren van de bedrijven. maar het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of de boetes inderdaad terecht zijn opgelegd.

Bron: Cobouw.nl

Partner van Inkoperscafé

Toolkit Inkoopcompetenties Publieke Sector

PIA (Professioneel Inkopen en Aanbesteden) en Gemnet introduceren een toolkit voor het opstellen van de belangrijkste taken van inkoopfunctionarissen. de bijbehorende competenties. kennis etc. De kit is uitermate geschikt voor projectmanager om het samenstellen van project of task force te vereenvoudigen.

Over TIPS (bron)

De Toolkit Inkoopcompetenties Publieke Sector (TIPS) is een perfect instrument om de belangrijkste taken van inkoopfunctionarissen scherp te krijgen. voor het bepalen van bijbehorende competenties. vaktechnische kennis en het zoeken naar ontwikkeltips (die ook binnen een functioneringsgesprek te gebruiken zijn).

TIPS is een uniek product en is ontwikkeld voor en door inkoopfunctionarissen in de publieke sector onder auspici?n van de projectdirectie PIA (Professioneel Inkopen en Aanbesteden). Het unieke van TIPS is dat u inkooptaken koppelt aan de competenties en kennis die nodig zijn om die taken uit te voeren. TIPS professionaliseert inkoop door professionele inkopers. Het instrument is prima te gebruiken naast meer algemene instrumenten voor Human Resource Management. Projectmanagers kunnen TIPS gebruiken voor het samenstellen van een inkoopteam.

In TIPS kunt u met enkele muisklikken een functie op kerntaken samenstellen (streef naar zes tot maximaal acht taken). waarvoor vervolgens een set competenties wordt aangegeven. TIPS biedt verder ontwikkeltips die inkopers helpen een competentie aan te leren of verder te ontwikkelen.

Partner van Inkoperscafé

?Nieuw contract essentieel voor aanbesteding?

AVBB-voorzitter Brinkman zei gisteren bij de opening van de Infrarelatiedagen in Hardenberg dat de nieuwe inkoopstrategie van Rijkswaterstaat voor het hoofdwegennet een uitdaging is voor de bouwsector en grote consequenties heeft.

Rijkswaterstaat hanteert voor nieuwe projecten als uitgangspunt het innovatief aanbesteden. Dat gebeurt door middel van ?design and build? of ?design. build and maintenance? contracten. Voor vast onderhoud wil Rijkswaterstaat meerjarige contracten van drie tot vijf jaar in de markt zetten met integrale bestekken op basis van functionele eisen. Voor variabel onderhoud zullen ?engineering-construct? contracten de standaard worden. Aanvullend op deze inkoopstrategie worden de komende jaren enkele zogeheten DBFM-projecten weggezet waarbij ook financiering onderdeel van de overeenkomst is. ?Het is mijn overtuiging dat innovatief aanbesteden de creativiteit bij bouwbedrijven prikkelt?. aldus Brinkman.
Tegelijkertijd liet hij blijken ook verwachtingen te hebben ten aanzien van de opdrachtgever. ?Ik pleit voor een substantieel volume en voor duidelijkheid over condities en standaardisatie van de DBFM-contracten. Vooralsnog wordt de private sector onvoldoende vrijheid geboden om het project te optimaliseren. Het gezamenlijk vaststellen van het voorwaardenkader. inclusief ontwerpvrijheden en zeggenschapsverhoudingen na aanbesteding zijn daarom cruciaal.?
Met de nieuwe inkoopstrategie komt Rijkswaterstaat tegemoet aan al jaren levende wensen van de bouw. Volgens deskundigen en ook blijkens buitenlandse voorbeelden zijn nieuwe contractvormen essentieel voor professionalisering van de aanbestedingen; zij werken ook nog eens kostenverlagend. Zo becijfert de Engelse snelwegenautoriteit het voordeel op 15 procent. In Nederland blijkt de A59 dankzij de nieuwe contractvormen 14 procent goedkoper te zijn uitgevoerd. De ombouw van de N31 in Friesland kan naar verwachting zelfs 30 procent goedkoper uitvallen.

bron : www.cobouw.nl

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres