Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Producentenvertrouwen bleef eind 2019 bijna gelijk

In december 2019 veranderde het producentenvertrouwen industrie volgens het CBS nauwelijks vergeleken met de maand daarvoor. Dit vertrouwen steeg van 2,8 in november naar 2,9 in december 2019. De ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en positiever over de orderpositie en de voorraden.

De industrieproducenten waren in december minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Wel zagen ze de orderpositie en de voorraden gereed product positiever. Wat het producentenvertrouwen betreft, zijn er meer ondernemers die denken dat hun productie de komende drie maanden toeneemt dan ondernemers die een daling verwachten. Daarnaast zijn er meer ondernemers die hun orderpositie groot vinden dan ondernemers die hun orderportefeuille als klein beschouwen, gezien de tijd van het jaar.

Groter producentenvertrouwen in Duitsland
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in oktober 2019 0,4 procent hoger dan in oktober 2018. Deze stijging op jaarbasis was wat kleiner dan een maand eerder. In de belangrijke afzetmarkt Duitsland was het vertrouwen van de industriële producenten in december minder negatief dan in november. Ze waren vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. Wel kromp de gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie in oktober met ruim 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: CBS

Partner van Inkoperscafé

Industriële bedrijven zien zichzelf minder investeren in 2020

Producenten denken dat ze in 2020 twee procent minder investeren dan in 2019. Zo bericht het CBS op basis van een halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder industriële bedrijven met tien of meer werknemers. Daarbij betreft het investeringen in materiële vaste activa, zoals gebouwen, fabrieken, machines, vervoermiddelen en computers, die ondernemers in de industrie in 2020 gaan gebruiken.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Sectoren groeien minder in 2020 door onzekerheid stikstof en PFAS

De sectorprognoses 2020-2021 van ABN AMRO laten zien dat de onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid de volumegroei in veel sectoren sterk afremt. Dit gebeurt in 2020 het meest in de agrarische sector (-0,5 procent), de bouw (-2,0 procent), industrie (-1,5 procent) en transport en logistiek (+0,5 procent). Zo meldt Brisk Magazine.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

SAP verkleint kloof tussen data en inkooppraktijk

Stel dat je na uitgebreid onderzoek er achter komt dat je een product hebt dat beter zal verkopen wanneer je er minder plastic in gebruikt. In de praktijk blijkt echter dat niemand in je toeleveringsketen met een alternatief voor plastic kan komen, en dat je geen alternatieven hebt, omdat je vastzit aan langetermijncontracten. Het is een probleem waar veel bedrijven tegen aanlopen; ze kunnen niet handelen naar de informatie die ze uit hun data halen. James Marland, vicepresident Spend Management bij SAP, noemt dit fenomeen de “Cassandra Gap.”

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Leveranciers machinebouwers gaan het moeilijk krijgen

Er staat druk op de verhouding tussen grote machinemakers en hun toeleveranciers. Dit heeft volgens onderzoek van economen van ABN AMRO te maken met de tragere economische groei, de steeds stijgende kosten voor onder meer ICT en het grote verschil tussen schaalgrootte en winstmarge. Zo bericht AccountantWeek.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Hoe schakelt u over op een circulair businessmodel?

De meeste bedrijven produceren op basis van een wegwerpmodel met kopen, gebruiken en weggooien. Vanwege de schade voor het milieu schuiven bedrijven steeds meer op naar een circulair businessmodel. Het is echter nog niet zo simpel om dit te bereiken. Op Briskmagazine.nl zijn drie tips te lezen van Willemijn Peeters, CEO van Searious Business, voor een succesvolle omschakeling.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Onverwacht sterk dalende inkoopcijfers eurozone baren zorgen

Volgens de maandelijkse inkoopmanagersindex is er bijna geen groei meer in de eurozone. De verwerkende industrie kent een zich verdiepende recessie en de groei in de dienstensector neemt snel af. De economie van de eurozone laat bijna geen groei meer zien en is heel dichtbij een recessie. Cijfers van maandag 23 september over de activiteiten van de inkoopmanagers, waarover het FD berichtte, lieten dit zien. Met name de Duitse economie draait zeer matig. De Purchasing Managers Index (PMI) voor de eurozone daalde van 51,9 in augustus naar 50,4 voor september. Het gaat om de laagste score in zes jaar, die ook nog maar net boven de kritische grens van 50 ligt. Overigens gaat het wel om voorlopige cijfers. De PMI is een eerste betrouwbare indicatie van de economische ontwikkeling.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Kleine bouwprojecten kunnen mogelijk toch door ondanks stikstofuitspraak Raad van State

Het kabinet ziet toch mogelijkheden kleine bouwprojecten door te laten gaan, ondanks de uitspraak van de Raad van State van begin mei dit jaar. Dat bericht de NOS vandaag. Door een aangepaste stikstofrekentool zouden kleine bouwprojecten toch door kunnen gaan.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren actieplan voor stikstofproblematiek

Afgelopen dinsdag legden VNO-NCW en MKB-Nederland een tienpuntenplan neer waardoor mogelijk toch stikstofuitstoot-veroorzakende bouwprojecten door kunnen gaan. Door te pleiten voor vergunningsvrijstellingen hopen de werkgeversorganisaties de ontstane impasse te doorbreken, bericht het FD.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Britse bedrijven steken meer geld in Nederland

Ondernemingen uit Groot-Brittannië investeren vanaf het brexitreferendum in juni 2016 steeds meer in Nederland. Daartegenover daalden de Nederlandse investeringen in het Verenigd Koninkrijk juist. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, waarover AccountantWeek bericht. In 2016 investeerden Britse multinationals nog 14 miljard euro in Nederlandse bedrijven. Dit was twee jaar later fors gestegen naar 80 miljard euro. Groot-Brittannië was hiermee vorig jaar zelfs het land dat het meeste geld in Nederland stak. Daarbij investeerden Britse multinationals nooit eerder zoveel in een jaar.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres