Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé

Drie inkoopfouten om te vermijden tijdens de coronacrisis

GEP, een leverancier van consultancy, software en managed services, waarschuwt inkoopprofessionals om kostenbesparingen en structurele verbeteringen niet uit te stellen, omdat er een recessie opdoemt. Volgens GEP staan organisaties voor de uitdaging om zich door ongekende verstoringen te navigeren en zich voor te bereiden op economische neergang door het coronavirus. Zo bericht Supply Management.

Volgens John Piatek van GEP moeten bedrijven zaken niet verslechteren door kortetermijnproblemen met de supply chain op te lossen, maar moeten zij overgaan tot het verbeteren van de geldstromen om het bedrijf te versterken. De drie meest voorkomende fouten die leiders van inkoop en toeleveringsketens op dit moment moeten vermijden, zijn:

1. Niet snel bezuinigen en meer geld binnenhalen
Inkoop- en toeleveringskosten zijn doorgaans goed voor 50 – 80 procent van de totale kostenstructuur van fabrikanten. Op de korte termijn zullen de kosten van de toeleveringsketen stijgen, omdat fabrikanten verzendingen versnellen en de arbeidskosten voor overuren betalen om aan de verplichtingen van de klant te voldoen. Leiders moeten nu echter de cashflow verbeteren en het werkkapitaal versterken om in de toekomst meer financiële flexibiliteit te bieden.

2. De flexibiliteit van de toeleveringsketen niet vergroten
Nu toegang tot aanbod het nieuws domineert, zal de behoefte bestaan ​​om geen moeilijke keuzes te maken voor het vergroten van de flexibiliteit van de toeleveringsketen. Leiders moeten plannen versnellen om de toeleveringsketens geografisch te diversifiëren en een totaal aanbodverlies in de toekomst te voorkomen. Deze verschuivingen vinden niet snel plaats, maar er moeten nu stappen worden gezet om flexibele leverancierspartnerschappen en infrastructuur op te bouwen.

3. Geen prioriteit geven aan duurzaam en structureel kostenvoordeel
Hoewel directe, draconische kostenbesparende initiatieven op korte termijn resultaten zullen opleveren, zullen bedrijven merken dat deze niet duurzaam zijn. Voor structurele kostenvoordelen kunnen bedrijven het traditionele ‘source-to-pay-proces’ uitbreiden met ‘budget-to-pay’. Dit stelt inkoop en financiering in staat om elke aanvraag te controleren op budgetbeschikbaarheid voordat uitgaven worden gedaan aan externe leveranciers. Zo kunnen ze kostenbeheersing en financiële discipline agressief stimuleren.

Bron: Supply Management

 

 

 

 

Partner van Inkoperscafé

Vijf acties om inkoopverstoringen door het coronavirus te voorkomen

Op de site van het Britse Supply Management zijn vijf maatregelen terug te vinden waarmee bedrijven verstoringen van inkoop en toeleveringsketen op basis van de coronacrisis kunnen beheersen. Deze zijn gebaseerd op een rapport van adviesbureau The Hackett Group.

1. Bescherm uw medewerkers, houd ze op de hoogte en houd ze betrokken
Volgens The Hackett Group (‘Hackett’) moeten bedrijven in de eerste plaats prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van hun personeel tijdens de pandemie. Werknemers die thuis werken, moeten over de middelen en systemen kunnen beschikken om effectief te kunnen werken. Hackett raadt ook aan om goed met HR-afdelingen samen te werken bij de personeelsplanning en het maken van noodplannen.

2. Let op uw financiën
Bedrijven moeten zich voorbereiden op een omgeving van strakkere kredietverlening en onderzoeken hoe zij tegen redelijke kosten extra financieringsbronnen kunnen vinden. “Onderneem directe, agressieve kostenverlagende maatregelen om uitgaven te verminderen, zoals reis- en onkostenvergoedingen, het vastlopen van overnames, bedrijfskosten/investeringskosten en behoud van werk”, aldus Hackett.

3. Verdedig uw toeleveringsketen
“In deze omstandigheden bestaat de unieke noodzaak om zowel vraagschokken als verstoringen van het aanbod op te vangen. Om de vraagschok tegen te gaan, moeten bedrijven proactief een reeks scenario’s identificeren en analyseren en die analyse gebruiken om hun reacties prioriteit te geven en te plannen”, benadrukt Hackett. Op korte termijn moeten bedrijven een plan voor een snelle reactie op de vraag ontwikkelen en de scenario’s van vraag en aanbod analyseren om tekorten op te vangen.

4. Behoud uw geld
Volgens het adviesbureau kunnen bedrijven erachter komen dat ze om met verstoringen om te gaan, liquiditeit in de complete toeleveringsketen moeten stoppen via klant- en leveranciersvoorwaardenbeheer en/of het opbouwen van een strategische voorraad. Bedrijven moeten dagelijkse schommelingen en leveringsbeperkingen in de gaten houden om ervoor te zorgen dat ze geen contant geld in de verkeerde voorraad investeren. Ook kunnen ze productportefeuilles tijdelijk stroomlijnen om het bufferen van strategische voorraden mogelijk te maken.

5. Versterk uw infrastructuur
“Hoewel de focus begrijpelijkerwijs op de bedrijfscontinuïteit op korte termijn ligt, is het belangrijk om de eisen die aan de informatietechnologiefunctie worden gesteld de komende maanden te bekijken en de inspanningen en investeringen daarin snel opnieuw prioriteit te geven”, stelt Hackett. De nadruk moet liggen op het versterken van de infrastructuur om virtueel werk en virtuele samenwerking te ondersteunen.

Bron: Supply Management

 

Partner van Inkoperscafé

Steeds meer bedrijven doen een beroep op ‘overmacht’

Uit onderzoek van Riskmethods waarover Nevi bericht, blijkt dat er sprake is van een stijging van 44 procent van het aantal bedrijven dat een beroep doet op ‘force majeure’ (overmacht). Bij ‘force majeure’ gaat het om een clausule in een contract, die aangeeft dat de betreffende partij (of partijen) een contractuele verplichting niet kan naleven door krachten die buiten de eigen controle liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een oorlog, natuurramp of epidemie.

Overmachtsituatie
Meestal vangt een overmachtclausule in de praktijk het door een partij niet-nakomen van afspraken van een partij niet helemaal op, maar schort ze deze alleen op voor de termijn van de overmachtsituatie. DHL Global Forwarding is een voorbeeld van een bedrijf dat zich ondertussen beroept op force majeure. Deze mondiale logistieke dienstverlener ‘behoudt zich het recht voor om de dienstverlening naar eigen inzicht aan te passen aan de actuele omstandigheden’.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé

Hoe herken je de financiële gevolgen van het coronavirus voor de toeleveringsketen?

Volgens het Britse Supply Management moeten bedrijven oppassen voor tekenen van financiële nood, doordat het coronavirus de toeleveringsketens verstoort. Simon Underwood van accountantskantoor Menzies, stelt dat bedrijven waarvan de werknemers niet vanuit huis kunnen werken – zoals die in de detailhandel, horeca en recreatie – te maken hebben met ‘aanzienlijke verstoring’ en ‘grote financiële stress’.

Volgens Underwood moeten bedrijven letten op ‘financiële rode vlaggen’, waaronder moeilijkheden bij het tijdig betalen van crediteuren of werknemers en plotselinge veranderingen in communicatiepatronen met belangrijke klanten. Hij zegt dat bedrijven die financiële rode vlaggen snel herkennen en er snel op reageren, een deel van de onmiddellijke druk op de kasstroom kunnen verlichten en de bedrijfscontinuïteit tijdens de crisis behouden. “Als het bijvoorbeeld steeds moeilijker wordt om crediteuren of werknemers op tijd te betalen, kan dit een teken zijn dat er mogelijk niet genoeg geld op de bank staat om de storm te doorstaan.”

Communicatiepatronen
Een andere belangrijke indicator voor toekomstige financiële problemen kunnen volgens Underwood plotselinge veranderingen zijn in de communicatiepatronen met belangrijke klanten. “En als betalingen worden uitgesteld, kan dit een aanzienlijke impact hebben op de cashflow.” Hij adviseert een sterke strategie voor kredietbeheer te implementeren, schulden te laten betalen en met schuldeisers te praten om de betalingstermijnen te verlengen.

War rooms
RapidRatings, een bedrijf dat de financiële gezondheid van bedrijven analyseert, schat dat bedrijven uit China, Korea en Italië ongeveer twaalf procent vormen van de gemiddelde supply chain van een wereldwijd bedrijf. “Het is een angstaanjagende tijd voor organisaties over de hele wereld die de impact op hun bedrijvigheid beoordelen. Velen hebben ‘war rooms’ opgericht en enorme middelen toegewezen aan selectie, bijvoorbeeld het identificeren van risico’s, het formuleren van mitigatiestrategieën en het aanpassen van toeleveringsketens en de bedrijfsstrategie.”

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Negen van de tien toeleveringsketens zijn getroffen door het coronavirus

De uitbraak van coronavirus heeft bijna negen op de tien (86%) van de toeleveringsketens verstoord, maar kopers werken eraan om de risico’s te beperken. Dit blijkt uit een steekproef van SM en CIPS, waarover het Britse Supply Management bericht. Deze enquête liet ook zien dat bijna tweederde (62%) van de respondenten was gewaarschuwd voor de impact van het virus op hun toeleveringsketens nadat ze waren gewaarschuwd door een leverancier. Bijna twee vijfde (37%) echter kwam er pas achter toen een leverancier niet leverde.

Verder gaf driekwart van de tachtig deelnemende inkoop- en supply chain-professionals aan dat producten die in China worden vervaardigd, integraal deel uitmaken van hun toeleveringsketen.

Daarnaast bleek dat voor de uitbraak van het virus bijna een kwart (24%) van de bedrijven niet beschikte over risicobeperkende plannen om het niveau van verstoring van de toeleveringsketen aan te pakken. Ook meldde bijna 61% van de inkopers dat ze actie hadden ondernomen om hun toeleveringsketens te analyseren om risico’s te identificeren. Bijna de helft (49%) had alternatieve leveranciers gevonden, omdat anderen niet konden leveren.

Communicatie met leveranciers
Stijgende kosten baren velen zorgen. Van de respondenten gaf 58% aan dat ze na de uitbraak meer hadden betaald voor goederen en diensten. Daarnaast verwachtte 58% dat de bedrijfsactiviteiten de komende zes maanden zullen teruglopen. Een meerderheid van de kopers stelde dat ze de afgelopen weken hun communicatie met leveranciers hadden verbeterd. Daarbij communiceerde 58% regelmatig met hun belangrijkste leveranciers en breidde 34% de communicatie uit naar alle lagen van hun toeleveringsketen.

Supply chain-strategieën
Cruciaal is dat de pandemie ertoe heeft geleid dat inkoopprofessionals hun supply chain-strategieën in de toekomst opnieuw evalueren. Bijna 58% zei dat ze zouden afstappen van ‘single sourcing’ om het risico in de toekomst te beperken. Ook gaf bijna de helft (47%) aan dat ze op lange termijn de voorraad zouden willen verhogen.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Nederland staat in top vijf meest door corona getroffen economieën

Nederland neemt de derde plaats in van economieën die het meest lijden onder het coronavirus. Taiwan en Zuid-Korea voeren de lijst aan. Na Nederland volgen Hongarije en Indonesië. Als veroorzaker is China buiten beeld gelaten. Dit meldt Brisk Magazine op basis van onderzoek van de Franse kredietverzekeraar Euler Hermes. Het hardst getroffen worden de branches chemie, transport, automotive, textiel en elektronica. Volgens Euler Hermes gaat er door corona ieder kwartaal wereldwijd 320 miljard dollar verloren aan handel in goederen en diensten. Dat is vergelijkbaar met de gevolgen van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.

Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland zegt over Nederland: “We hebben een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan. Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait zijn we maanden verder.“ Geeroms verwijst naar de Rotterdamse haven. “Vijfenveertig procent van alle containers in Rotterdam is Azië-gerelateerd. Als de kraan in China dicht, heeft dat grote gevolgen. De haven zelf spreekt over twintig procent minder afvaarten, maar het gaat mij ook over het effect daarna: de gevolgen voor de bedrijven. Niet alleen de grote jongens, maar juist ook het mkb.” Volgens Geeroms worden twee soorten bedrijven direct bedreigd: “De toch al zwakke broeders met te weinig vet op de botten en de snelle groeiers.” Dat komt door betalingsafspraken waar druk op staat. Hierdoor steken liquiditeitsproblemen de kop op.

Gezonde markt
Specifieke bedrijvigheid wordt dubbel hard geraakt. Het gaat dan om de producenten van textiel, computers, elektronica, zonnepanelen en halffabricaten. “China heeft in deze hoek een grote vinger in de pap. Veel van deze sectoren werken met minimale marges. Die houden hun voorraden liefst zo klein mogelijk. Als de toevoer dan stilvalt, zijn in no time de schappen leeg. Hoe lang kunt u dat uitzitten als bedrijf?” Geeroms stelt dat corona ernstige gevolgen heeft, maar ook nieuwe marktkansen biedt. “Waar we voor op moeten passen, is dat we het met staatssteun proberen op te lossen. Daarmee help je het gezonde marktmechanisme om zeep. Zwakke bedrijven zullen Corona als smoes aanvoeren; je krijgt dan oneerlijke concurrentie. Laat Corona geen excuus zijn om alles en iedereen financieel te injecteren. Daar worden we alleen maar zwakker van.”

Partner van Inkoperscafé

Vier zaken waar inkopers vanwege het coronavirus op moeten letten

Nu de gevolgen van het coronavirus voor de economie en de toeleveringsketens toenemen, wordt een goede voorbereiding steeds belangrijker voor inkoopafdelingen. Nevi is daarom met vier punten gekomen waar inkopers in de huidige coronacrisis in ieder geval op moeten letten.

Afstemming met leveranciers
Ten eerste is het belangrijk om de inventaris te controleren. Hierbij hoort het herzien van voorraadbeleid en -niveaus en het vragen aan leveranciers om hetzelfde te doen. Het is verstandig om goed samen te werken met leveranciers wat de toeleveranciersketen betreft. Daarnaast is het noodzakelijk om met iedere leverancier te communiceren en de relatie goed te houden. Inkoopafdelingen doen er goed aan om kritisch te beoordelen of een leverancier wel kan blijven aanleveren, zelfs als die vindt dat het kan. Ook moeten ze goed naar de prijsstructuren en marktpositie kijken en op basis daarvan zorgen dat ze vooraan in de rij staan als de aanlevering weer start. Op de derde plaats is een goed herstelplan nodig om voorraadtekorten of leveringsproblemen op te vangen. Tot slot is het verstandig dat inkopers zich goed instellen op de situatie nadat de epidemie voorbij is. Daarbij is het raadzaam om voortaan een clustering van teveel leveranciers in een regio te voorkomen.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé

Inkoopteams kunnen hun bedrijf op zeven manieren wapenen tegen het coronavirus

Volgens het Britse Supply Management kunnen inkoopteams zich richten op zeven belangrijke acties om de bedreiging door het coronavirus voor de bedrijfscontinuïteit aan te pakken. Deze komen voort uit een onderzoek onder leden door Casme, een wereldwijd lidmaatschapsnetwerk voor bedrijfsaankopen. Volgens de onderzoekers spelen inkoopteams ‘een cruciale rol bij het managen van de impact van het Covid-19-virus’. Ruim vijftig organisaties reageerden op de enquête.

Zeven acties tegen het coronavirus

1. Leveranciers waarvan bekend is dat ze zich in risicovolle regio’s bevinden, in kaart brengen en identificeren om de omvang van het potentiële probleem te begrijpen.

2. Prioriteit geven aan het vinden en bemachtigen van beschermingsmiddelen voor werknemers, zoals maskers.

3. Inzicht krijgen in welke items waarschijnlijk worden vertraagd of beïnvloed met een planning voor worst-case-scenario’s.

4. Een versnelde introductie van alternatieve leveranciers.

5. Verhogen van de veiligheidsniveaus.

6. Verzoek werknemers in risicovolle gebieden om waar mogelijk vanuit huis te werken en het openbaar vervoer te vermijden.

7. Annuleren van teamvergaderingen en regionale conferenties en het invoeren van een reisverbod naar landen en regio’s met veel coronabesmettingen.

Graham Crawshaw, global services director bij Casme, benadrukt dat het belangrijk is om de communicatielijnen met leveranciers open te houden, zodat de organisatie op de hoogte is van ontwikkelingen en uitdagingen waarmee leveranciers worden geconfronteerd.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Nederland is tussenstation voor leeuwendeel aangevoerde goederen

Ons land kreeg 628 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland in 2018. Dat was 0,4 procent meer dan in 2017. Van deze goederen verliet 60 procent Nederland weer. Verder passeerde 185 miljard kilo aan Nederlandse producten de grens. In totaal ging 561 miljard kilo aan goederen naar het buitenland. Zo valt te lezen in de rapportage Internationale goederenstromen 2018 van het CBS.

Ruim 40 procent van de in Nederland aangevoerde goederen was import voor binnenlands gebruik zoals consumentengoederen of input voor Nederlandse fabrikanten. Daarnaast werd bijna 60 procent van de aanvoer doorgevoerd of wederuitgevoerd. De doorgevoerde goederen blijven in buitenlandse handen, maar gaan in Nederland over naar een ander vervoermiddel of krijgen een (tijdelijke) opslag in Nederland. Wederuitvoer betekent dat goederen tijdelijk Nederlands eigendom worden, waarna vaak nog een minimale bewerking plaatsvindt voordat ze weer worden geëxporteerd. De wederuitvoer hoort bij de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Europese Unie
Driekwart van de goederen die Nederland in 2018 verlieten, werd volgens het CBS in een andere lidstaat van de Europese Unie gelost. De meeste goederen gingen ook naar de EU. Zo’n twee derde van het brutogewicht belandde in een EU-land. Meer dan 60 procent van het totale brutogewicht werd over zee aangevoerd. Daarnaast kwam 15 procent binnen over de weg en 11 procent met binnenvaartschepen. Via de luchtvaart kwam maar 0,1 procent van het aangevoerde gewicht.

Bron: CBS

Partner van Inkoperscafé

Productie Europese autofabrikanten lijdt onder coronavirus  

De Italiaanse onderneming MTA Advanced Automotive Solutions fabriceert onderdelen voor de elektrische systemen van auto’s en is leverancier van de grootste autofabrikanten. De onderneming moest de productie in de fabriek in Shanghai aanzienlijk verminderen toen het coronavirus in januari in China voor een noodtoestand zorgde. Ook kon MTA maar een klein deel van zijn gebruikelijke personeel inzetten. Zo berichten Nevi en Automobiel Management.

De fabriek in Sjanghai draaide weer helemaal op 17 februari. Een kleine week later kregen de Italianen echter te maken met een probleem in een andere fabriek in eigen land, namelijk in Codogno waar het coronavirus ook de kop op stak. De NY Times meldt dat de regionale overheid alle lokale fabrieken sloot.

Productielijnen dicht
MTA vroeg de Italiaanse overheid op 25 februari of ze de fabricage weer kon oppakken met 60 van haar 600 werknemers. De fabrikant waarschuwde dat ze anders niet in staat was tot levering van cruciale onderdelen aan klanten. Hiermee zou de productie van belangrijke autofabrikanten in Europa, waaronder Renault, BMW, Peugeot, Fiat Chrysler (FCA) en Jaguar Land Rover, vanaf 2 maart tot stilstand komen. Bij FCA sloten vorige week al drie productielijnen.

Nevi biedt inkopers de gelegenheid om met elkaar te sparren over problemen door het coronavirus op de Nevi online community.

Bronnen: Nevi en Automobiel Management

 

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres