Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

"Blockchain is een democratisering van vertrouwen"

Met de leveringsproblemen tijdens de coronacrisis is het toepassen van blockchain in toeleveringsketens en de inkoop actueler dan ooit. Wat heeft het ‘opdelen van ketens in blokken’ de wereld te bieden? Deskundige Achraf Talhaoui vertelt er graag meer over.

Achraf Talhaoui is managing partner bij inkoopadviesbureau Qando en werkt veel met blockchain. Daarnaast geeft hij workshops en trainingen over blockchain en over de impact ervan op de inkoop. “Blockchain is een veelbelovende technologie die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat”, vertelt hij. Het is volgens Talhaoui vergelijkbaar met de opkomst van het internet. “Eerst was er een hype, gevolgd door mislukkingen en onderschatting en daarna brak het door. Datzelfde verwacht ik bij blockchain.” Hij stelt dat het bij blockchain gaat om een andere manier van organiseren van vertrouwen. “Internet was een democratisering van informatie en blockchain is een democratisering van vertrouwen.”

Achraf Talhaoui, managing partner bij inkoopadviesbureau Qando

Gedigitaliseerd vertrouwen
In feite gaat het volgens Talhaoui bij blockchain om een nieuwe manier van samenwerken, zonder vertrouwen. “Inkoop gaat uit van een minimaal vertrouwen en een maximumcontrole met checks and balances. Een goed ingerichte blockchain zorgt ervoor dat dit niet meer nodig is. De technologie maakt een gezamenlijke database en een gezamenlijk huishoudboekje mogelijk. In het blockchainsysteem is verwerkt dat alle betrokken partijen toestemming moeten geven voor transacties en wijzigingen. Normaal is bij zakelijke transacties een neutrale derde partij nodig, zoals een kadaster of een bank. Blockchain maakt zo’n derde partij overbodig. Het systeem dwingt af dat je geen vertrouwensvraag hoeft te stellen. Wat daaraan bijdraagt, is dat het heel veilig is. De bitcoin is gebaseerd op blockchain en is sinds het ontstaan in 2008 nooit gekraakt.”

Herleidbaarheid
De herleidbaarheid van wijzigingen van data en daarmee de herkomst van producten is dus een duidelijke meerwaarde van blockchain. Talhaoui geeft als voorbeeld een user case in de diamantindustrie. “Vertrouwen is daar erg belangrijk, vanwege de vele fraudemogelijkheden en de zogeheten bloeddiamanten. Dat zijn diamanten die uit oorlogsgebieden komen. De controle op de diamantenhandel verliep altijd via allerlei certificaten. Hierbij werd naar vier eigenschappen van diamanten gekeken: kleur, slijpvorm, helderheid en karaat (gewicht). Everledger heeft nu in een blockchain maar liefst veertig eigenschappen van diamanten vastgelegd in een database. De blockchain maakt het mogelijk om de complexe administratie hiervan goed bij te houden. Het moet ook fraude voorkomen. Het is technologisch onmogelijk om diamanten uit de database van Everledger te halen. Iedere wijziging wordt vastgelegd. De mijnen moeten nog wel fysiek worden bezocht voor controles. Dat bepaalt of zo’n mijn mee mag doen aan de database.” Deze aanpak is succesvol. “De diamanten uit het blockchainsysteem brengen twintig procent meer op dan diamanten van erbuiten. Voor andere luxeproducten, waaronder zelfs wijnen, is eenzelfde aanpak mogelijk.”

Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment.

Achraf Talhaoui

Kostenbesparingen
Daarnaast kan blockchain volgens Talhaoui grote kostenbesparingen opleveren. Als voorbeeld geeft hij containervervoer door de Maersk-rederij. “Het verschepen door Maersk van een container met avocado’s van Mogadishu naar Rotterdam kostte tweeduizend dollar, waarvan driehonderd dollar voor administratieve handelingen. Er waren alleen al dertig stempels en handtekeningen nodig met in totaal tweehonderd interacties. Met blockchain is dit allemaal in één gezamenlijk systeem gekomen. Het betekent een snellere en veiligere doorloop met minder papierwerk. Hierdoor zijn de kosten enorm gedaald naar dertienhonderd dollar per container. Dat betekent dus zevenhonderd dollar voordeel per container. Maersk vervoert in totaal zeventig miljoen containers per jaar, dus dat levert een enorme kostenbesparing op. Het geeft Maersk een groot concurrentievoordeel. Bovendien leidt het ook tot veel meer transparantie, omdat de klant precies kan zien wat er gebeurt.”

Dat laatste wordt nog versterkt doordat Maersk sensoren in de containers gebruikt. “Die kunnen bijvoorbeeld registreren wanneer een container open en dicht gaat en wat de temperatuur en luchtvochtigheid in de container zijn. Zo kunnen de verzender en ontvanger tijdens het vervoer afwijkingen opmerken en daar tijdig wat aan doen.”

Coronacrisis
In relatie tot de coronacrisis is de herleidbaarheid van producten volgens Talhaoui een groot pluspunt. “Het is gebleken hoe belangrijk het is om informatie te hebben over de kwaliteit van producten en de gebruikte materialen. Denk aan de inkoop van mondmaskers. Door de crisis was niet meer duidelijk welke partners betrouwbaar waren, waardoor partijen ondeugdelijke mondkapjes werden ingekocht. Een ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan harde eisen stellen aan de levering van zulke artikelen door leveranciers te verplichten om blockchain te gebruiken.”

Succesvolle blockchain
Talhaoui benadrukt dat blockchain schaal nodig heeft om succesvol te zijn. “Er moet een keten bij betrokken zijn van externe partijen die de blockchain vertrouwen. Dat vraagt om een gezamenlijk doel en commitment. Bovendien moet iedereen dezelfde administratieve rechten hebben.” Daarnaast moet je volgens hem de blockchain kunnen toetsen aan een bestaande businesscase.

Hij onderstreept verder dat het toepassen van de juiste technologie van belang is. “Qua beveiliging is blockchain waterdicht en solide door de toepassing van encryptie en hashing. De menselijke inzet bij het opzetten van de blockchain is echter wel een risico. Verder is er meer uitwisseling nodig tussen de verschillende blockchainsystemen, van open source tot blockchain-frameworks van softwarebedrijven.” Daarnaast doen de ketenpartners er goed aan om de betalingsmogelijkheden van blockchain te benutten. “Iedere keten kan in principe kiezen voor een eigen gezamenlijke cryptomunt. Nu moet je soms meerdere keren wisselen van munteenheid om te betalen. Met een gezamenlijke munteenheid hoef je maximaal een keer te wisselen. Dat scheelt veel transactiekosten.”

Een breed gedragen standaard blockchain-toepassing voor leveranciersmanagement is volgens Talhaoui hard nodig. “Ik denk dan aan een community die alle informatie op één marktplaats bijhoudt. Het gaat dan om zaken als wie een betrouwbare zakenpartner is en wat iemands betalingsgedrag is. Nu moet je dat allemaal apart natrekken.”

Hij ziet een mooie toekomst weggelegd voor blockchain. “Binnen inkoop wordt blockchain nog maar mondjesmaat toegepast, maar dat gaat toenemen. Voor de toekomst zie ik user cases in alle branches, zowel profit als non-profit.”

Wat is blockchain eigenlijk?
Blockchain is een tussen (al dan niet vele) partijen
gedeeld, gemeenschappelijk en niet te veranderen en niet te vervalsen register. Hierin worden transacties vastgelegd en kunnen partijen producten op de voet volgen. Blockchain bestaat uit verschillende technologieën en dankt de naam aan de wijze waarop transactiedata worden opgeslagen in blokken, die op hun beurt een keten vormen.

Partner van Inkoperscafé:

Hoe CTM Solution de wereld van het e-aanbesteden veroverde

Vroeger racete je voor de deadline naar het gemeentehuis en deponeerde je je documenten daar in de brievenbus. Foutje gemaakt? Niets meer aan te doen. Tot elektronisch aanbesteden zijn intrede deed en zelfs verplicht werd gesteld. Nu is e-aanbesteden niet meer weg te denken. Niet alleen voor de professionele inkoper, maar ook voor de ‘gelegenheidsaanbesteder’. Marijn de Leeuw, oprichter van CTM Solution, speelde precies op tijd in op deze trend.

CTM Solution is distributeur van CTM software in de Benelux. CTM – Complete Tender Management – is oorspronkelijk gebouwd door het Zweedse IT-bedrijf EU-Supply. Toen De Leeuw in 2002 in aanraking kwam met CTM zag hij meteen kansen. Waar andere software-aanbieders tendermanagement ‘erbij deden’, werd er bij CTM met tien man doorlopend aan tendermanagementsoftware gewerkt. Toen de Europese Commissie in 2004 aankondigde minstens vijftig procent van de aanbestedingen digitaal te willen laten verlopen en alle lidstaten zich daaraan committeerden, besloot hij niet lang daarna CTM Solution op te richten.

Marijn de Leeuw, oprichter van CTM Solution

Daarna volgde een eerste pilot uit bij de gemeente Haarlem voor de inkoop van koffieautomaten. Meer overheidsinstanties gingen aan de slag met het systeem: ministeries, gemeenten en provincies. “Niemand die startte met digitaal aanbesteden is gestopt”, zegt De Leeuw. “Digitaal aanbesteden heeft zich bewezen als middel om rechtmatigheid te kunnen waarborgen tijdens een aanbesteding. Je legt alles vast.” Ook gingen transactiekosten omlaag, zoals de Europese Commissie destijds voorspelde. Inmiddels is CTM het voorgeschreven platform in diverse Europese landen, zoals Ierland, Litouwen en Noorwegen. 

Elektronisch inkopen ook voor incidentele aanbesteders
De Leeuw ziet dat er een steeds grotere behoefte is aan eenvoudig elektronisch aanbesteden. “Digitaal aanbesteden is altijd het feestje geweest van de professionele inkoper. Die wil altijd meer en meer functionaliteiten, maar ook de incidentele inkopers zouden idealiter gebruik maken van die tools.” Dan is gebruiksvriendelijkheid van belang. Daarom biedt CTM niet alleen geavanceerde software aan, maar ook eenvoudige, stap-voor-stap modules voor diegenen die af en toe gebruik maken van het platform. Er is ook grote vraag naar software voor contractmanagement in combinatie met aanbesteden. De Leeuw: “Wij bieden een modulair uitbreidingsformat waarin dat kan worden opgenomen. Dat onderscheidt ons echt van een platform als TenderNed.”

Digitaal aanbesteden is altijd het feestje geweest van de professionele inkoper. Die wil altijd meer en meer functionaliteiten, maar ook de incidentele inkopers zouden idealiter gebruik maken van die tools.

Marijn de Leeuw

De toekomst van TenderNed
De toekomst van TenderNed is nog onzeker. Vorig jaar onderzocht Atos in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en klimaat welke alternatieven er waren voor het steeds duurder wordende platform. Atos adviseerde het kabinet TenderNed geheel of gedeeltelijk uit te faseren. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met TenderNed. Er moet eerst een wetswijziging doorgevoerd worden voordat systemen zoals CTM de taak van TenderNed over kunnen nemen. De Aanbestedingswet schrijft namelijk voor dat de Nederlandse overheid het voorgeschreven systeem in beheer moet hebben. Naar verwachting duurt het nog jaren voor die wetswijziging doorgevoerd is.

Dat betekent niet dat De Leeuw en zijn collega’s stil hebben gezeten. Ze brachten een gratis versie van CTM op de markt: CTM Lite. Hiermee kunnen aanbestedende diensten die over willen stappen van TenderNed naar een ander systeem toch gebruik maken van een alternatief, zonder extra kosten te maken. Steeds meer overheidsinstanties stappen af van TenderNed, zegt De Leeuw. “TenderNed is een prima systeem, maar de markt wil meer dan alleen dat basissysteem, tegen minder kosten. De centrale overheid was voorheen verplicht om met TenderNed te werken. Inmiddels geldt die verplichting niet meer en kiezen veel ministeries voor ons platform. Dat zegt wel iets.”

Op 9 juli organiseert CTM Solution een webinar over CTM Lite. Aanmelden kan hier.

CTM Solution is partner van Inkoperscafe.nl

Partner van Inkoperscafé:

Bijna alle bedrijven gebruiken digitale technologie bij inkoop

Volgens onderzoek van Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) en de Universiteit van Melbourne gebruikt ruim 95 procent van de ondervraagde bedrijven minimaal één digitale technologie voor hun inkoop- en leveringspraktijk. Cloud computing, big data en internet of things staan daarbij voorop. Zo bericht het Britse Supply Management.

Het onderzoeksrapport geeft ook aan dat meer dan veertig procent van de bedrijven vindt dat de kosten de grootste belemmering vormen bij het overnemen van digitale technologieën. Dat betreft dan de technische opzet, opleiding en voortdurende ondersteuning. Daarnaast noemen de deelnemende inkoop- en supply chain-professionals kosteneffectiviteit als het belangrijkste voordeel van het gebruik van digitale technologieën (19 procent). Dit wordt gevolgd door real-time capaciteit (18 procent), behendigheid en transparantie (17 procent).

Enorme digitale hiaten
Beveiliging is een zorg voor inkoopprofessionals bij het implementeren van technologie en moet volledig worden meegenomen bij het opstellen van de businesscase voor digitalisering. Daarnaast noemen ze als uitdagingen onder andere een gebrek aan organisatiebrede coördinatie en werkprocessen en weerstand tegen verandering. Volgens Malcolm Harrison, CEO van de CIPS-groep, zijn er enorme hiaten in digitale capaciteiten in alle sectoren. “Training en begrip ontwikkelen is dus een cruciale eerste stap. Het vervolgens kunnen afstemmen van digitale transformatie op bedrijfsbehoeften, alle belangrijke afdelingen betrekken bij de planning en uiteindelijk verantwoording van ‘return on investment’ (ROI), betekent dat digitale supply chain-transformatie een grotere kans van slagen heeft. ”

Pas op voor technologische hypes
Daniel Samson, professor en co-hoofdredacteur van operations management research aan de Universiteit van Melbourne: “Hoewel de nieuwe digitaliseringstechnologieën veel beloven, raden we leidinggevenden aan om niet verstrikt te raken in de hype van internet of things (IoT), artificial intelligence (AI) en blockchain, maar om eerst uw hele bedrijfsmodel en operationele strategie te beschouwen, en vanuit die context vervolgens zorgvuldig een technologiestrategie te kiezen.” Hij benadrukt dat de genoemde technologieën tot niets anders dan frustratie en verspilde moeite en kosten leiden wanneer ze slecht worden ingezet.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

ContractNow is nieuwe partner Inkoperscafe.nl

We laten je graag kennismaken met ContractNow, als nieuwe partner van Inkoperscafe.nl. Wil je weten wat de software van ContractNow voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan deze korte video.

Partner van Inkoperscafé:

CTM Solution nieuwe Premium Partner Inkoperscafé

CTM Solution is de nieuwe Premium Partner van Inkoperscafe.nl en Aanbestedingscafe.nl. Met deze nieuwe samenwerking krijgt Inkoperscafe.nl er opnieuw een waardevolle partner bij, met expertise op het gebied van e-aanbesteden en -contractmanagement.

CTM Solution biedt Complete Tender Management (CTM) aan, de meest gebruikte software voor aanbesteden en contractmanagement in Europa. Met CTM is het mogelijk aanbesteden en contractmanagement volledig elektronisch te laten verlopen. Sinds 1999 zijn er al meer dan 250.000 tenders via CTM uitgevoerd. In Nederland wordt het systeem onder meer gebruikt door Staatsbosbeheer en diverse gemeenten.

CTM Solution is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over deze nieuwe partner vind je hier.

Partner van Inkoperscafé:

Mercedes test blockchain voor batterijengrondstof kobalt

Autofabrikant Mercedes-Benz is gestart met een blockchain-pilot in de kobalt-toeleveringsketen. Kobalt is een essentiële grondstof voor batterijen in elektrische auto’s. Met blockchain wil het Duitse automerk de hoeveelheid gerecycled materiaal registreren. Verder wil Mercedes ook het emissieniveau vastleggen en registreren of toeleveranciers in de keten zich houden aan de duurzaamheidseisen van moederbedrijf Daimler. Dit meldt Nevi.

Supply chain batterijen
Het Duitse autobedrijf stelt dat het de eerste autofabrikant is die blockchain-technologie inzet voor het bepalen van de CO2-uitstoot in de wereldwijde supply chain van batterijen. Mercedes-Benz is ook partner geworden van het Chinese Farasis Energy voor de levering van lithium-ionbatterijen die zijn geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen en gerecyclede materialen. Hiermee zouden producenten volgens de autofabrikant de CO2-voetafdruk van de batterijenproductie met ongeveer een derde kunnen verkleinen. IT-onderzoeksbureau Gartner is overigens sceptisch over het succes van de vele huidige pilots voor de toepassing van blockchain in ketens. Het bureau denkt dat vier van de vijf initiatieven op dit terrein de komende jaren in de pilotfase blijven steken.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé:

AI maakt vooral kostenbesparingen mogelijk in toeleveringsketen en productie

Met kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) zijn waarschijnlijk de grootste kostenbesparingen mogelijk in de toeleveringsketen en bij de productie. Zo komt naar voren uit actueel onderzoek van McKinsey, waarover Nevi bericht. McKinsey ondervroeg honderden respondenten over de voordelen die ze verwachten van de toepassing van AI en de gevolgen ervan voor hun organisatie.

Kostenbesparing inkoopproces
Het onderzoek laat zien dat 64 procent van de respondenten een kostenbesparing verwacht in de productie. Tegelijk schat 61 procent in dat een verlaging mogelijk is van de kosten van de planning van de toeleveringsketen. Volgens de onderzoekers zouden de besparingen in de toeleveringsketen (supply chain) het resultaat zijn van betere uitgavenanalyses en een verbeterde netwerkoptimalisatie. Nevi verwijst in dit verband naar de ervaringen van Manutan, een leverancier van kantoormeubilair. Samen met een start-upbedrijf ontwikkelde dit bedrijf een toepassing voor het automatisch verwerken van natuurlijke taal. Deze is gericht op het meer complexe en nauwgezette werk dat hoort bij het inkoopproces en daarbij het identificeren van producten. Het voordeel van zo’n taalanalyserende oplossing is dat een inkoopafdeling alle teksten kan interpreteren zonder dat de afdeling de taal hoeft te leren.

Bronnen: Nevi, Manutan

Partner van Inkoperscafé:

Inkoop moet actievere rol spelen bij digitalisering

Op basis van eigen onderzoek concludeert E-proQure dat het digitaliseren van inkoopprocessen voor veel organisaties nog steeds topprioriteit heeft bij het zorgen voor concurrentievoordeel. E-proQure is een onafhankelijk kenniscentrum voor e-procurement. Het kenniscentrum komt ook tot de conclusie dat het succesvol afronden van digitaliseringstrajecten in de praktijk tegenvalt. Bovendien moet inkoop meer doen met digitalisering om het eigen voortbestaan te waarborgen.

De vierde versie van marktonderzoek e-Procurement Vendor Landscape (2019) van E-proQure biedt een overzicht van de ontwikkelingen, de mogelijkheden, het aanbod van inkoop-ondersteunende software binnen de Benelux en van de soms moeilijke praktijk van het digitaliseren. Een eerste conclusie van het onderzoek op basis van eerdere studies is dat leidende organisaties voor 2020 verwachten dat 70 procent van hun key-processen, producten en services zijn gedigitaliseerd en geïntegreerd binnen de supply chain. Daarnaast noemen de organisaties de adequate ondersteuning van (inkoop)processen een topprioriteit voor het creëren van concurrentievoordeel. Hierbij stelt E-proQure dat ook publieke organisaties, ondanks slechte ervaringen en drempelvrees, steeds meer digitale ambities hebben.

Succesvol digitaliseren

E-proQure noemt als effecten van best practices bij e-procurement: lagere inkoopkosten (5 procent), lagere proceskosten (tot 75 procent), het mogelijk maken van strategisch gedreven inkoop, hogere compliance en risicobeheersing en betere stuurinformatie. Andere bijdragen die e-procurement kan leveren zijn het versnellen van inkoopprocessen en het vervangen van handmatige door waarde toevoegende inkoopactiviteiten.

Verder benadrukt het kenniscentrum dat nog steeds 70 procent van de ICT-trajecten hun doelstellingen niet halen. Succesvol digitaliseren vraagt daarom volgens E-proQure om een gestructureerde aanpak. Deze draait om oriëntatie en het formuleren en nastreven van gezamenlijke doelstellingen. Volgens E-proQure geldt voor succesvol digitaliseren een top 4 van succes- en faalfactoren. Het gaat om draagvlak, betrokkenheid/beschikbaarheid van medewerkers, project- en verandermanagement en doelstellingen. Hierbij hoort een aanpak op basis van het creëren van draagvlak en het toepassen van project- en verandermanagement.

Het uitblijven van resultaten op het gebied van e-procurement zorgt er volgens E-proQure voor dat initiatieven vanuit de business en andere afdelingen steeds vaker de ontwikkeling en inrichting van de digitale inkoop bepalen. Inkoopmanagement lijkt dan ook steeds minder een leidende partner voor zowel het eigen senior management als voor de leveranciers van e-procurementoplossingen.

Leveranciers

Verder heeft E-proQure voor het onderzoek 40 leveranciers ondervraagd over de belangrijkste behoeften en productontwikkelingen voor de komende twee jaar. De selectie van deze leveranciers was gebaseerd op de respons van meer dan 300 inkoopprofessionals van bedrijven en overheden in de Benelux. Deze werd geactualiseerd op basis van (inter)nationale vermeldingen in vakbladen en aangevuld met enkele recent ontwikkelde innovatieve systemen. Uit de respons blijkt dat er een kopersmarkt is met een uitgebreid, laagdrempelig aanbod van inkoop-ondersteunende systemen. Daarbij hebben concurrentie en technologische vernieuwingen het aanbod de afgelopen twee jaar verder verbeterd.

Vooruitstrevende inkoopsoftware

Wim Vriend, kennispartner bij E-proQure, stelt op de website van het bedrijf: “Zoals we in eerder onderzoek hebben aangegeven, is het voor leveranciers noodzakelijk om te investeren in het ontwikkelplatform waarop hun inkoopsoftware is gebaseerd. Leveranciers die dit succesvol doen lopen op de concurrentie voor.” Vriend legt uit dat bedrijven bij het ontwikkelen van vooruitstrevende software tegenwoordig vaak open source technologieën gebruiken. Hierbij spelen op Java gebaseerde ontwikkeltalen en zogenaamde NoSQL/Graph-databases een belangrijke rol. Enerzijds maakt Java hierbij gebruiksvriendelijke en efficiënte webbased software mogelijk. Daarnaast maken NoSQL/Graph- databases grote hoeveelheden data toegankelijk. “Denk hierbij aan het steeds belangrijker worden van het benutten van informatie die besloten ligt in grote, gekoppelde dataverzamelingen.”

E-proQure zag in 2019 de introductie van diverse toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Vriend: “Enerzijds in de vorm van algoritmen binnen inkoopsoftware. Anderzijds als separate applicaties of scripts met een specifieke functie. Zonder uitzondering zorgen de toepassingen die wij hebben gezien voor een betere gebruikservaring (zoals virtuele assistentie), procesefficiëntie (robotic process automation (RPA)) of een verbetering van gegevensanalyses voor zowel besluitvorming als oordeelsvorming (machine learning/deep learning).”

Blockchain

Vriend beklemtoont dat blockchain niet zorgt voor innovatie van (bedrijfs)software. “De onderliggende principes van blockchain lenen zich niet goed voor het verwerken en opslaan van transactionele processen. Misschien dat de komst van nanocomputers en bijpassende, wereldwijd beschikbare netwerken en gegevensopslag hier verandering in aanbrengt.” Dat kan volgens hem nog lang duren. Blockchains komen echter wel terug binnen inkoopprocessen. “Bijvoorbeeld daar waar het belangrijk is om de status of herkomst van grondstoffen, producten, verpakkingen, etc. te volgen. Maar dus niet in de vorm van inkoopsoftware.”

Digitale transformatie

Gert Walhof, ook kennispartner van E-proQure, geeft op de site van het kenniscentrum aan dat E-proQure inkopers al een aantal jaren vraagt om zich te verdiepen in en na te denken over digitale transformatie. “Daarbij gaat het niet om nieuwe inkoopsoftware die net weer iets slimmer is dan de vorige generatie. Maar om de invloed van digitale technologieën op de gehele organisatie. Te beginnen met de gevolgen die deze technologieën hebben voor producten en diensten, die de organisatie aan klanten wil gaan leveren. En wat dit betekent voor de supply chain. Onze stelling is, dat als inkopers vasthouden aan bestaande werkwijzen ze geen rol spelen in deze transformatie.”

Walhof benadrukt dat digitale transformatie het spel voor inkoop wezenlijk gaat veranderen. Het heeft volgens hem niet alleen effect op de eigen organisatie, maar op alle organisaties. “Ook die van de leveranciers of beter de gehele supply chain. De effecten zijn nu al te zien. Steeds vaker bieden leveranciers producten in combinatie met services aan. Services die vaak mogelijk worden gemaakt door nieuwe digitale technologieën. Een van de effecten hiervan is dat vaak de integrale kosten omlaag kunnen. Tijdens de looptijd van de samenwerking met leveranciers worden steeds nieuwe behoeften (klant) of mogelijkheden (leverancier) zichtbaar. Hier moet snel iets mee worden gedaan. De invloed van digitalisering stopt immers niet op de dag dat het contract wordt gesloten. De vraag die dan opkomt is ‘Werkt het lineaire inkoopproces nog wel in een wereld waar wendbaarheid (agile) de boventoon voert?’.”

Cyclisch inkoopproces

Om succesvol te blijven, moet inkoop volgens Walhof in ieder geval drie stappen zetten. Ten eerste moet inkoop het lineaire inkoopproces loslaten. “De herkenning moet ontstaan dat het inkoopproces cyclisch is. Wendbaarheid vraagt om regie op het gehele proces en verbinding van alle fasen. Van strategie tot de dagelijkse operatie.” Daarnaast komt de ‘supplier journey’ meer centraal te staan. Dat is de reis die de eigen organisatie wil doormaken in een bepaalde tijd en de bijdragen die leveranciers daaraan kunnen leveren met de reizen die zij willen maken. “De traditionele aanpak van ‘drie offertes’ lijkt dan niet te voldoen. Wat het alternatief is, is nog niet helemaal duidelijk.” Ten derde zijn nieuwe tools nodig. “Daarbij is het goed om zowel te kijken welke ontwikkelingen bestaande leveranciers van inkoopsoftware doormaken als wat start ups aanbieden.”

Walhof benadrukt dat de digitale transformatie een bedreiging vormt voor inkoop als inkopers en inkoopmanagers niet zien dat het gaat om veel meer dan de inkoop-toolbox vernieuwen en digitaliseren. “Deze transformatie vindt in alle geledingen van de demand en supply chain plaats en leidt tot nieuwe dienstverlening aan klanten en mogelijk een andere positionering van de organisatie in ketens. Daar moet inkoop een belangrijke rol in spelen. Het tempo waarin deze ontwikkelingen worden doorgemaakt is in belangrijke mate afhankelijk van het tempo waarin je organisatie digitaal wil en kan transformeren. De verwachting is dat in de eerste plaats bij het inkopen van services de invloed van digitalisering gaat gelden.”

Partner van Inkoperscafé:

E-commerce-explosie verwacht door de last mile

Volgens Damien Bon, COO van de Britse delivery startup Stuart, wordt de laatste stap in de supply chain in de toekomst duurzamer en een stuk persoonlijker, vermeldt op Marketing Tribune. De last mile is steeds dominanter voor succesvolle e-commerce, zo sprak hij uit op Manhattan Exchange, het jaarcongres van Manhattan Associaties, begin deze week in Barcelona.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Groothandels moeten omschakelen om te overleven

Door e-commerce en verdwijnende branchegrenzen beleven groothandels moeilijke tijden. Dit meldt Supply Chain Magazine naar aanleiding van een achtergrondartikel in het FD. Ze moeten een nieuwe rol vinden als bijvoorbeeld intermediair of ketenregisseur.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres