Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Hervormer NEVI Inkoopacademie neemt afscheid

Hans de Ruiter neemt afscheid van zijn functie als directeur Inkoopacademie van NEVI. De Ruiter heeft een nieuwe baan gevonden als directielid van Alfa Delta Compendium.


In 1997 trad De Ruiter bij NEVI aan als trainer en kennismanager. Hij stond hiermee aan de basis van een vernieuwde opzet van de NEVI-vakopleidingen. Daarin kwam het primaat te liggen bij de ontwikkeling van het inkoopvak en de praktijkgerichtheid. Sinds 2002 bekleedde De Ruiter de functie van directeur NEVI Inkoopacademie. Binnen deze functie bouwde hij het kennismanagement uit tot een innovatief inkoopkenniscentrum met zeven kennismanagers. een netwerk van kennispartners en een database met onder meer lesmateriaal. artikelen en stappenplannen.

In de periode dat De Ruiter er werkzaam was. groeide NEVI Inkoopacademie uit tot het belangrijkste trainingsinstituut op het gebied van praktijkgerichte inkoopseminars en trainingen in Nederland.
Volgens NEVI vertrekt De Ruiter omdat hij het tijd vindt de verdere uitbouw over te dragen aan een opvolger met een nieuw perspectief. Wie zijn opvolger wordt heeft NEVI nog niet openbaar gemaakt.

Partner van Inkoperscafé

Inkoopmanagersindex blijft stijgen

De inkoopmanagersindex van de Nederlandse productiesector is in juni gestegen tot 58.8. Dat is de hoogste stand in elf maanden en bijna drie punten hoger dan in mei.


De inkoopmanagersindex wordt opgesteld door de Nederlandse vereniging van inkoopmanagers (Nevi). Wanneer de inkoopmanagersindex boven de vijftig komt duidt dit op een groei van industriële activiteit. De stijging in juni is volgens Nevi het gevolg van een groei in het aantal ontvangen nieuwe orders uit binnen- en buitenland. De productie-uitbreiding in de fabrieken is de grootste in vier maanden.

De gemiddelde kosten in de productiesector zijn echter blijven stijgen. In juni bereikten deze hun hoogste punt in negen maanden. Bedrijven verhoogden daarom hun prijzen om de kosten naar de klant door te berekenen.
Partner van Inkoperscafé

College strategisch inkoopmanagement begint in mei

In mei. juni en juli zal er een collegereeks worden geörganiseerd met als centraal thema het strategisch inkoopmanagement. De reeks ‘Van kostenbesparing naar waardecreatie’ zal worden gegen door toonaangevende hoogleraren. managers en adviseurs. Deze proberen allen de wetenschap te combineren met de praktijk.


Er gaat veel geld om in de inkoopsector. Nog altijd te weinig organisaties beseffen dat hier een winst te boeken is binnen het bedrijf. In veel van de gevallen bepaalt de inkoop vijftig tot zeventig procent van de omzet. Er zijn qua inkoop in Nederland nog veel mogelijkheden tot verbetering en het verder optimaliseren van de inkoop.

Om hier een beter inzicht in te geven worden de colleges aangeboden. Inmiddels hebben de volgende personen toegezegd om als docent verbonden te zijn. Jeroen Harink. Willem van Oppen. Bart Vos. Sicco Santema. Frank Rozemeijer. Steef van de Velde. Jan Telgen en Jacques Reijniers.

Download hier de brochure van de NEVI

Partner van Inkoperscafé

Frank Rozemeijer benoemd tot hoogleraar Purchasing and Supply Management

De NEVI Leerstoel is ondergebracht in het departement Marketing van de Faculty of Economics and Business
Administration. Een van de kerntaken van de nieuwe hoogleraar is om onderwijs te
verzorgen op gebied van Purchasing and Supply Management. Daarnaast gaat hij
zich toeleggen op onderzoek op de volgende drie gebieden: organisatie van de
inkoopfunctie. samenwerking met leveranciers en de psychologische aspecten van
het inkoopvak.

Dit laatste is nog een onontgonnen gebied in de inkoopwetenschap en zal moeten
leiden tot meer inzicht in welk gedrag van inkoopprofessionals nu het meest
effectief is voor het realiseren van hun doelstellingen. Op de eerste twee
gebieden heeft Rozemeijer zijn sporen reeds verdiend. Tijdens zijn promotie
onderzoek ontwikkelde hij een matrix waarmee men kan vaststellen welke van vijf
generieke ontwerpen voor de inkooporganisatie het beste past binnen een
specifieke bedrijfsomgeving. Daarnaast ontwikkelde hij het
‘partnershipgroeimodel’ om de ontwikkeling van de relatie met toeleveranciers te
beschrijven.

Frank Rozemeijer (1969) studeerde in 1994 af als
bedrijfseconoom aan de Universiteit van Amsterdam. In 2000 is hij aan de TU
Eindhoven gepromoveerd op het proefschrift ‘Creating corporate advantage in
purchasing’. Van 2000 tot 2004 was Rozemeijer werkzaam als managing consultant
bij Compendium. In 2004 startte hij zijn eigen bureau voor advies. training en
coaching FRConsulting. Daarnaast werkte hij van 2004 tot 2006 in deeltijd als
docent bij de RSM/Erasmus Universiteit Rotterdam. Het meest recente boek waaraan
hij heeft meegewerkt. Developing Sourcing Capabilities (2005). werd onlangs
bekroond met de ERIM Best book award 2006.

Bron: NEVI.nl

Partner van Inkoperscafé

NEVI CPD heeft nieuw bestuur

NEVI CPD heeft een compleet nieuw bestuur gekregen. Otto van Dijk is de voorzitter van de zeskoppige groep. met daarin verder Joanna Bos. John van Veen. Fred Wijnhof. Gerard Peeters en Rob Martens. Ze gaan exclusief aan de slag voor de CPD’ers en hebben het jaar 2007 ook direct uitgeroepen tot het jaar van de NEVI CPD’er.


Het programma van de NEVI heet voluit de Continuing Purchasing Development en biedt de inkoopprofessional een breder netwerk. competentie en kennisontwikkeling. Het programma is ontwikkels voor inkoopprofessionals. waaraan momenteel 124 deelnemers meedoen. Twee maal per jaar vindt er een congres plaats dat exclusief is voor de CPD’ers.

Het nieuwe bestuur wil de focus leggen op de toegevoegde waarde die het programma oplevert. Daarom ontwikkelen ze nieuwe activiteiten. naast de congressen. Op 20 april is het eerstvolgende congres. met als thema ‘Innovatie: inkoop naar 2020’. Op de bijeenkomst op Landgoed Avegoor in Ellecom geeft onder meer Kees Linse van Shell een lezing. Opgave is mogelijk via de NEVI-website.

Partner van Inkoperscafé

Purspective heeft nieuwe directeur

Wouter Crul (1966) treedt per 1 april 2007 in dienst als algemeen directeur bij Purspective. het internationale inkoop trainingsbedrijf met vestigingen in Nederland en China. Hij vult de positie in die afgelopen najaar ontstond na het overlijden van oprichter en directeur Jan Willem Ederveen.

Wouter. chemisch ingenieur (Delft) en afgestudeerd MBA (IMD. Lausanne). was jarenlang succesvol ondernemer. Volgens Jan Kessels. directeur van NEVI Holding en waarnemend directeur bij Purspective. is hij de ideale persoon om Purspective verder te leiden en de groeiambities te realiseren. Wouter zal commercieel ondernemerschap gaan combineren met zijn ervaring op het gebied van Supply Chain Management. verandermanagement en opleidingen.

Partner van Inkoperscafé

NEVI op zoek naar kennismanager

In het NEVI inkoopkenniscentrum zijn momenteel vier kennismanagers in vaste dienst. Door de gestage groei van de activiteiten is de NEVI op zoek naar een fulltime kennismanager/trainer op het inkoopvakgebied. Elke manager is verantwoordelijk voor een eigen kennisgebied. De rode draad van de vacature is het managen van de kennisinput en het vertalen daarvan in nieuwe kennisproducten in de meest brede zin.


In het takenpakket zit onder meer het managen van een netwerk van personen als kennisdragers. het verzamelen van relevante actuele informatie op het kennisgebied. het ontwikkelen. impleteren en onderhouden van kennisproducten van NEVI Opleidingen. NEVI Inkoopacademie. NEVI Vereniging en Stichting NEVI Examens.

Daarnaast ook het verzorgen van trainingen. zowel in-company als bij open inschrijf seminars. het verzorgen van lessen binnen de NEVI vakopleiding en acquisitie en relatiebeheer van klanten binnen speficieke sectoren. Het werk wordt deels verricht vanuit Zoetermeer en vanuit eigen huis. Ervaring binnen de publieke sector. affiniteit met het juridisch vakgebied en ervaring met het doceren wordt gezien als een nadrukkelijk pluspunt.

Lees hier meer over de vacature

Partner van Inkoperscafé

NEVI lanceert interactief kennisplatform en nieuw vakblad Deal!

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) heeft in het Evoluon in Eindhoven een interactief kennisplatform voor inkoopmanagers gelanceerd. NEVI is hiermee een van de eerste brancheverenigingen in Nederland die op deze wijze kennisuitwisseling tussen haar leden bevordert.

Wie jarig is trakteert. dus had NEVI ter afsluiting van haar jubileumjaar (50) een cadeautje voor de ruim 5400 leden. Op spectaculaire wijze lanceerde NEVI-voorzitter Wim Dressel een interactief kennisplatform en een nieuw vakblad voor inkoopmanagers. Zowel het kennisplatform als het vakblad komt voort uit een meerjarige samenwerking die NEVI onlangs is aangegaan met Sdu Uitgevers.

Tweerichtingsverkeer
Het kennisplatform www.nevi.nl is een interactieve portal en kennisbank gericht op het verder professionaliseren van de inkoopfunctie in Nederland. Uniek is het tweerichtingsverkeer in de kennisuitwisseling. Zowel de vakorganisatie als de individuele leden kunnen kennisartikelen op de site plaatsen. vergelijkbaar zoals dat gebeurt bij de online encyclopedie Wikipedia.

Openbaar ?n exclusief
Het kennisplatform is openbaar en dus toegankelijk voor alle inkoopprofessionals in Nederland. Zij kunnen hier dagelijks (inkoop)nieuws en activiteiten raadplegen. De 5400 leden van NEVI hebben daarnaast exclusief toegang tot actuele artikelen. checklists en praktijkcases en kunnen via de site in contact komen en informatie uitwisselen met collega-professionals.

Nieuw vakblad Deal!
Naast het kennisplatform lanceerde NEVI ook het nieuwe vakblad voor inkoopmanagers Deal!. Deal! is een titel die iedereen in het bedrijfsleven wil prikkelen om het blad te lezen en kennis op te doen over het verbeteren van het inkoopproces in alle facetten. Om zo "Purchasing Excellence" in Nederland te bevorderen wat ook een speerpunt van NEVI is. Het eerste nummer van Deal! wordt in een oplage van 52.500 exemplaren verspreid onder NEVI-leden en overige inkoopmanagers in Nederland.

Partner van Inkoperscafé

Purchasing Excellence scheelt bedrijven 680 miljoen euro

Het vierjarig programma Purchasing Excellence van de NEVI heeft de deelnemende bedrijven geen windeieren gelegd. Als gevolg van professionalisering van de inkoopdiscipline bespaarden deze bedrijven gemiddeld 11% over hun geanalyseerde inkooppakket. Dat komt in totaal neer op 680 miljoen euro. Hoewel programmadirecteur Jan Willem Ederveen ervoor waarschuwt dat deze cijfers in de totale bedrijfscontext gezien moeten worden. kan toch worden gesteld dat verdere professionalisering van het inkoopproces het Nederlands bedrijfsleven nog grote kansen kan bieden. Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt echter dat tijdgebrek en gebrek aan aandacht van het management nog steeds obstakels zijn om die kansen ook daadwerkelijk te verzilveren.NEVI heeft haar succesvolle Purchasing Excellence programma op 19 mei afgesloten met een bijeenkomst in De Rode Hoed in Amsterdam. Tijdens dit event. dat onder leiding stond van journalist en auteur Jeroen Smit. zijn ook de uitkomsten van een tweetal onderzoeken gepresenteerd. E?n daarvan is een survey onder de jaarverslagen van 23 AEX-fondsen. die zijn gescand op de mate waarin aandacht besteed is aan een tiental inkoopgerelateerde onderwerpen. Daarnaast heeft het programmabureau een enquête uitgezet onder de ondernemingen uit het NEVI-bestand; hierop reageerden 200 bedrijven. Doel daarvan was om de mate van inkoopprofessionaliteit in kaart te brengen.

Strategische voordelen
Uit de enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de benaderde bedrijven de afgelopen twee jaar bezig is geweest met het professionaliseren van de inkooporganisatie. Daarbij blijkt het accent echter vooral te liggen op initiatieven van strategische aard en minder op de ondersteunende activiteiten. De groep die aangaf de afgelopen jaren geen aandacht aan inkoopprofessionalisering te hebben geschonken wijt dat aan tijdsgebrek en geen of onvoldoende steun vanuit het management. “Het management van deze bedrijven lijkt nog nauwelijks doordrongen te zijn van de strategische voordelen van professioneel inkopen”. aldus Ederveen. “Ook voor de directe toekomst ligt er meestal geen enkel concreet voornemen om anders te gaan werken.” 

Voor professionalisering van de inkoopfunctie zijn volgens Ederveen vier activiteiten van groot belang: het ontwikkelen en implementeren van artikelgroep-strategieën. het toepassen van ‘strategic cost management’. het integreren van leveranciers in de bedrijfsprocessen en het professionaliseren van leveranciersrelatiemanagement. “De beste inkopende bedrijven in Nederland doen alle vier. De slechtste bedrijven doen nog helemaal niets”. aldus Ederveen.

In een vervolgprogramma wil NEVI opnieuw bedrijven gaan benaderen om ze te helpen bij het op een hoger peil brengen van het inkoopproces. “We zullen ons moeten richten op het creëren van draagvlak bij het management door het aanbieden van gerichte informatie. meer kennisuitwisseling en benchmarking. Met de praktische tools die we tijdens dit programma ontwikkelen. kunnen we de achterblijvers bovendien effectief coachen en trainen”. zegt Ederveen.

Op de agenda
Het onderzoek onder de AEX-fondsen laat zien dat bijna alle organisaties in hun jaarverslag aandacht besteden aan inkoop. Dat is significant anders dan 4 jaar geleden. “We zijn blij dat inkoop inmiddels op de agenda staat bij het topmanagement. ‘Kostenbeheer’ en ‘Duurzaamheid/Ethiek’ zijn de ‘hot topics’ op de bestuursagenda”. aldus Ederveen. “Wel verschilt de aandacht tussen de verschillende ondernemingen enorm. Hoewel het allemaal multinationals zijn met grote inkoopbelangen. steken de industrietakken Massaproductie en Handel met kop en schouders boven de anderen uit op het gebied van inkoopaandacht. Ook binnen AEX-fondsen lijkt dus nog op veel plekken het een en ander te verbeteren.”

Partner van Inkoperscafé

NEVI viert jublieum met inkoopcompetitie

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) bestaat 50 jaar. De branchevereniging voor inkopers viert dat met een aantal activiteiten. Alle leden ontvangen per post een jubileumpublicatie. waarin een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van het vakgebied gedurende de afgelopen jaren.

Naast de publicatie is er een competitie uitgeschreven met toepasselijke prijs: bezoek de jaarlijkse ISM-conferentie in Las Vegas. De reis wordt volledig door de NEVI verzorgd. Deelnemers nemen het gedurende drie ronden tegen elkaar op. De winnaar wordt tijdens het jaarlijkse NEVI-congres bekend gemaakt.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres