Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé:

De brexit is een feit, maar er is nog geen deal

De nieuwe regels en eisen voor de import en export naar en uit het Verenigd Koninkrijk (VK) gelden per 1 januari 2021. Bereiken de EU en het VK voor die tijd geen handelsakkoord, dan is alsnog sprake van een harde brexit. Dit zal invloed hebben op de import uit het VK en dus op de inkoop. Brisk Magazine berichtte over de nog te maken afspraken. 

Nieuwe handelsrelatie
Richard Groenendijk, algemeen directeur van AEB Nederland, een software-ontwikkelaar voor de transportsector: “Vanaf 31 januari valt het VK voor EU-lidstaten vanuit het handelsoogpunt onder de categorie ‘derde land’. Met derde landen is vrijhandel niet mogelijk en gaat invoer en uitvoer van goederen gepaard met douaneaangiften en importheffingen. In het uittredingsakkoord is echter ook een overgangsperiode opgenomen waarin onderhandeld kan worden over de details van onder meer een nieuwe handelsrelatie of handelsakkoord. Tijdens deze gehele periode gelden daarom nog steeds de EU-regels en -wetten, waaronder dus ook de vrije handel van goederen.” De overgangsperiode eindigt op 31 december 2020 om 23.00 uur (Nederlandse tijd). Onderdeel van het uittredingsakkoord is dat uitstel na 31 december 2020 niet mogelijk is. Nieuwe handelsafspraken treden dus in werking op 1 januari 2021. Lukt het niet om tijdens de overgangsperiode overeenstemming te bereiken, dan maakt dat de handel tussen de landen niet aantrekkelijker. Dan moeten het VK en de EU terugvallen op regels van de World Trade Organisation (WTO). Hieronder vallen ook de tarieven van invoerrechten.

Bron: Brisk Magazine

Partner van Inkoperscafé:

Nederlandse ondernemers verwachten te veel van handelsdeal brexit

Voorlopig drukt het Verenigd Koninkrijk (VK) zich vrij hard uit wat een toekomstige handelsdeal tussen het VK en de Europese Unie (EU) betreft. Zo geven de Britten aan zich niet gehouden te voelen aan de Europese regels. Dit vergroot de kans op een behoorlijk harde brexit. De Nederlandse ondernemers hebben echter hele andere verwachtingen. Zo’n driekwart van hen verwacht een goede handelsdeal na de brexit. Dit valt te lezen op de website van Business Insider.

Een meerderheid van de Nederlandse ondernemers schat in dat de EU meer tijd krijgt voor een handelsdeal met het VK. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) onder ruim 200 ondernemers die actief zijn in het VK. In de huidige plannen moet er dit jaar een handelsakkoord komen. Volgens het onderzoek beschouwt 37 procent een verlenging van de zogenoemde overgangsfase als het meest waarschijnlijke scenario. Daarnaast denkt 34 procent dat de handelsdeal er dit jaar komt. In totaal verwacht dus ruim 70 procent dat de brexit-handelsdeal er komt. Een zesde van de respondenten meent dat er helemaal geen overeenkomst komt.

Amerikaanse kwaliteitsnormen
In de overgangsfase na de brexit wijzigt er bijna niets voor bedrijven. De EU-regels blijven gewoon gelden en de handel vindt nog ongehinderd plaats. Of de overgang soepel gaat verlopen, is echter helemaal niet zeker. Het VK wil vanaf februari namelijk ook al beginnen met onderhandelingen over een handelsdeal met de Verenigde Staten. Voorstanders van een harde brexit willen die onderhandelingen gebruiken om meer afstand te nemen van de Europese kwaliteitsnormen. Zo zei minister Sajid Javid van Buitenlandse Zaken in een interview met The Financial Times dat de Britten wil opschuiven naar de Amerikaanse regels als het VK de EU eenmaal verlaten heeft. Brussel waarschuwde voor een economisch ‘doemscenario’ als het VK zich niet aan de EU-regels wil houden.

Bron: Business Insider

Partner van Inkoperscafé:

Dit zijn de belangrijkste inkooptrends voor 2020

Het Britse Supply Management heeft de belangrijkste inkoopontwikkelingen voor 2020 op een rij gezet. Allereerst blijft er sprake van veel onzekerheid vanwege onder andere aanhoudende tariefoorlogen tussen de VS en China en een dreigende Brexit-deadline. “Onzekerheid zoals tariefwijzigingen vormt een unieke uitdaging voor bedrijven, omdat elke stijging de kostenstructuur voor producten kan beïnvloeden, waardoor bepaalde supply chains mogelijk onhoudbaar worden”, aldus Alex Saric, chief marketing officer bij Ivalua. Volgens hem gaat het er voor inkoopteams om dat ze inzicht krijgen in de impact van tariefscenario’s op hun totale toeleveringsketen en haalbare alternatieven.

Cobots en datasilo’s

Daarnaast zorgden in Groot-Brittannië Brexit-voorbereidingen voor meer voorraad in 2019, waardoor de Britse pakhuizen in juli 2019 vol waren. In het nieuwe jaar kan echter sprake zijn van een grootschalige overgang naar slimme magazijnacceptatie. Mel Tymm, hoofd industrie bij e-commercebedrijf Maginus, denkt dat er ook een ontwikkeling zal zijn van automatisering en collaboratieve robots (cobots) die samen met werknemers gaan werken en helpen bij zware til- en repetitieve taken. Volgens Tom Kieley, CEO van softwarebedrijf SourceDay, betekent de vraag van consumenten naar onmiddellijke bevrediging, gevoed door sites zoals Amazon, dat toeleveringsketens sneller en efficiënter moeten werken als ze willen concurreren in 2020. “Om dit te doen, zullen bedrijven datasilo’s moeten elimineren die kostbare verspilling veroorzaken; verspilling die inkomsten en middelen onttrekt, vaak vanwege slechte ERP-gegevens. Ze moeten zichzelf ook in de positie brengen om realtime verandering te bereiken en te beheren, voordat de verandering invloed heeft op hun vermogen om aan de vraag van de klant te voldoen”, aldus Kieley.

Duurzaamheid en een recessie

Verder eisen klanten transparantie. Duurzaamheid wordt volgens Supply Management zowel ecologisch als sociaal een cruciaal aspect van inkoop. “Om geloofwaardig te zijn, verschuiven de slimme partijen van alleen focussen op kostenbesparingen en compliance naar echte waardecreatie en vermijden ze greenwashing (het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is). Op kosten van leveranciers besparen, is niet meer genoeg. Kopers en leveranciers komen samen om waarde te creëren voor hun wederzijdse klant.”, stelt Padmini Ranganathan, wereldwijde vice-president, risico en duurzaamheid bij SAP Ariba. Alex Saric van Ivalua waarschuwt dat geopolitieke factoren kunnen leiden tot wereldwijde recessies, waarbij organisaties zich opnieuw richten op het nettoresultaat en kosten besparen. “De inkoop is de afgelopen jaren met grote stappen vooruitgegaan, van een prijsverlager tot een afdeling die strategische waarde toevoegt. Een recessie dreigt deze vooruitgang terug te dringen met een hernieuwde nadruk op kosten boven andere doelstellingen.”

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:

De economische gevolgen van de brexit zijn nu al merkbaar

De brexit lijkt per 31 januari 2020 plaats te vinden, hoewel nog steeds niet duidelijk is hoe het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) er uit komt te zien. Cijfers van het CBS laten zien dat de brexit al voor het feitelijke vertrek van het VK uit de EU gevolgen heeft voor de handel tussen Nederland en het VK. Veel bedrijven en hun inkoopafdelingen hebben er dus nu al mee te maken. Dit zal nog meer het geval zijn na de uiteindelijke brexit.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Brexit is voor ziekenhuizen een zaak van leven en dood

Hoe de brexit er ook uit komt te zien. Hij zal in ieder geval leiden tot minder vrij verkeer van mensen, goederen en diensten tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Daarbij zal de Europese wet- en regelgeving niet meer (direct) gelden in het VK. Een harde brexit kan grote gevolgen hebben voor de ziekenhuizen, omdat ze niet of moeilijker kunnen beschikken over medicijnen, medische hulpmiddelen en weefsels. Om dit te voorkomen, werken ze samen om de overgang naar de brexit zo goed mogelijk te laten verlopen. Het monitoren van leveranciers speelt daarbij een belangrijke rol.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Toekomstplanning is de sleutel tot het doorstaan van de brexit

‘Toekomstplanning is van cruciaal belang voor het doorstaan van de overgangsperiode van de brexit’, zegt CIPS. Hoewel veel inkoopprofessionals ‘vloeibaar blijven met hun strategieën’, geeft de opgestelde leidraad van CIPS advies over hoe bedrijven hun supply chains, klanten en reputatie kunnen beschermen. Dit kan worden bereikt door ‘te anticiperen op de mogelijke impactgebieden die de brexit kan hebben op importbeperkingen, mogelijke knelpunten in het proces en het beheer van goederen die in het VK worden geïmporteerd ter ondersteuning van productieprocessen.’

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Britse graanexport neemt sterk af vanwege onzekerheid over brexit

De Britse graanexport naar de Europese Unie (EU) is richting de brexitdeadline sterk gedaald. Handelaren kijken de kat uit de boom of er al dan niet een deal volgt tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Als die er niet komt, leidt dat mogelijk tot importtarieven. Het VK had in juli en augustus nog veel graan naar de rest van de EU geëxporteerd. Vanwege de warme zomer had het VK mooie gerst- en tarwe- oogsten. De afgelopen weken daalde de hoeveelheid uitgevoerde graan echter snel. Dit berichten het ANP en de Leeuwarder Courant.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Franse bedrijven en douane testen grens bij een no-deal-brexit

Als voorbereiding op een no-deal-brexit heeft de Franse douane een nieuw, slim grenssysteem getest tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dit gebeurde onder andere samen met de internationale logistieke dienstverlener GEODIS en de Franse chemische multinational Arkema. Zo meldt Supply Chain Magazine.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

Nederlandse supermarkten verwachten geen problemen met inkoop na Brexit

Uit een enquête van Distrifood, gehouden onder Nederlandse supermarktketens, komt naar voren dat supermarkten geen problemen rondom inkoop verwachten als de Brexit eenmaal een feit is. De meeste supermarkten hebben weinig Britse producten in het assortiment en kunnen terugvallen op een niet-Brits alternatief als er toch aanvoerproblemen ontstaan. Dat geldt voor Albert Heijn, Plus en Jumbo. Een woordvoerder van Jumbo laat zelfs weten dat de keten geen maatregelen heeft getroffen omdat men de risico’s laag inschat.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé:

PMI-score VK voorbij kritische grens

Zonder een deal met de EU wordt de Britse economie richting een recessie geduwd. Nieuwe cijfers over de activiteiten van de inkoopmanagers in het Verenigd Koninkrijk wijzen op een teruggang over een breed front, zo meldt het FD. Uit de cijfers van bureau IHS Markit blijkt dat de samengestelde inkoopmanagersindex, ofwel de Purchasing Managers Index (PMI) verder onder de kritische grens van 50 is gezakt. Was dat in augustus nog 49,7, in september zakte het aantal naar 48,8.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres