Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Digitaal contracten ondertekenen? Wel rechtsgeldig graag!

Zeker in coronatijd worden overeenkomsten vaker dan ooit digitaal gesloten. Iedereen heeft  er inmiddels mee te maken. Grote vraag: is het rechtsgeldig? Heeft de elektronische handtekening eigenlijk dezelfde juridische waarde als een handtekening die met de hand wordt gezet? 

Contractondertekening: is digitaal rechtsgeldig?
Er is een Europese wet die toeziet op het digitaal ondertekenen van overeenkomsten. Deze eIDAS (Electronic Identification and Trust Services) Verordening is van toepassing op elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten. Onder een elektronische handtekening wordt op grond van deze Verordening (en de daaraan gerelateerde Nederlandse wetgeving) het volgende verstaan:

“Elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als methode voor authenticatie.”

Heeft de elektronische handtekening dan dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening?

In principe zijn de rechtsgevolgen hetzelfde als bij een handgeschreven handtekening. Daarbij wordt wel geëist dat de methode voor authenticatie bij een digitale ondertekening voldoende betrouwbaar moet zijn. De mate van betrouwbaarheid hangt samen met het doel waarvoor de elektronische gegevens worden gebruikt. In het algemeen geldt: hoe groter het (financiële) belang van de overeenkomst, hoe zwaarder het betrouwbaarheidsniveau.

Drie soorten digitale handtekeningen op rij
De eIDAS Verordening onderscheidt drie verschillende vormen van de elektronische handtekening. Welke zijn dat?

De gewone elektronische handtekening
De gewone elektronische handtekening is de meest simpele vorm. Denk bijvoorbeeld aan een gescande handtekening die als digitale afbeelding in een Word-document wordt geplakt. Een dergelijke handtekening kan voldoende betrouwbaar zijn in de omstandigheden van het geval, zoals bij intern gebruik binnen een organisatie. In dat geval is een overeenkomst rechtsgeldig aangegaan.

Een gewone elektronische handtekening is echter makkelijk te vervalsen. Daarom heeft het meestal niet dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

De geavanceerde elektronische handtekening
De geavanceerde elektronische handtekening maakt gebruik van algoritmen. Hierdoor wordt er een unieke code aan de ondertekening gekoppeld. Zo kun je met die code de ondertekenaar identificeren of de tijd waarop het stuk is ondertekend vaststellen. Op grond van de Verordening dient een dergelijke handtekening aan de volgende eisen te voldoen. De handtekening:

  • Is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  • Maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • Komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar – met een hoog vertrouwensniveau – onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
  • Is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Gezien de voorwaarden is de kans op vervalsing van deze vorm van de elektronische handtekening gering. De juridische waarde van deze handtekening is in veel gevallen dus hetzelfde als een geschreven versie.

De gekwalificeerde elektronische handtekening
De gekwalificeerde elektronische handtekening is een uitgebreide geavanceerde handtekening. Voor deze handtekening maakt u gebruik van een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen. Dit is ook nog eens gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

De handtekening wordt dus gecontroleerd en beveiligd met behulp van een certificaat dat door een erkende certificatiedienstverlener is uitgegeven. Deze certificaatdienstverlener dient door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te zijn erkend als gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten. De gekwalificeerde elektronische handtekening is de meest betrouwbare manier om uw overeenkomsten digitaal te ondertekenen.

De digitale handtekening in de praktijk
Bij het contracteren met een elektronische handtekening is het belangrijk dat de gebruikte methode de juiste waarborgen biedt om als betrouwbaar te worden bestempeld. Dit is echter afhankelijk van allerlei omstandigheden.

Ter illustratie een casus uit een recente uitspraak van de rechter. Daarbij werd beoordeeld of de wijze van digitaal ondertekenen van een handelscontract en het proces daaromheen als voldoende betrouwbaar kon worden bestempeld.

Het proces liep als volgt: een contract werd naar het e-mailadres van de aanvrager gestuurd. Om het contract te kunnen openen was een verificatiecode nodig. Deze code werd per sms verzonden naar het door hem opgegeven telefoonnummer. Na openen van het document, kon hij parafen en een handtekening plaatsen door deze te typen, tekenen of door een afbeelding in te voegen. Na ondertekening werd het document voorzien van een zegel en kon het document niet meer worden gewijzigd.

De gebruikte authenticatie per sms is volgens de kantonrechter geen methode die de ondertekenaar ‘met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken’. Als een sms-code al van een voldoende hoog vertrouwensniveau zou zijn, is niet vast komen te staan dat het telefoonnummer waarop de code is ontvangen ter uitsluitende beschikking van de aanvrager staat. In dit geval is de digitale handtekening volgens de rechter dus onvoldoende betrouwbaar.

Waarborging van de betrouwbaarheid bij digitaal ondertekenen komt nauw. Zelfs met een op het oog goed geregelde authenticatie kan het misgaan. Niet de gekwalificeerde elektronische handtekening, maar de geavanceerde elektronische handtekening? Check voor ondertekening dan altijd de eisen waaraan deze moet voldoen volgens de eIDAS Verordening.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.