Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Deskundigenteams gaan NEVI adviseren over maatschappelijke koers

NEVI meldt op haar website de oprichting van vier ‘Teams van Deskundigen’. Deze moeten de maatschappelijke rol van de inkoopvereniging verder verstevigen. “We zijn trots dat we per thema vier tot zes experts bereid hebben gevonden om samen met ons belangrijke thema’s en issues uit te werken om zo inkoop ook maatschappelijk een gezicht te geven”, aldus Karin van IJsselmuide manager Maatschappelijke Programma’s. De teams gaan op 9 oktober voor het eerst echt aan de slag. Dan maakt NEVI ook de namen van de teamleden bekend. NEVI zet vol in op de thema’s Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Professioneel Opdrachtgeverschap, Betaalbare Zorg en de Toekomst van inkoop.

Interactie thema’s inkoop
De externe deskundigen bezitten breed uiteenlopende kennis en/of ervaring met betrekking tot inkoop en het betreffende maatschappelijke thema. Hiermee kunnen de teams de waarde en impact vanuit verschillende maatschappelijke belangen inschatten. Tussen de deskundigen bevinden zich bestuursleden van NEVI, hoogleraren of wetenschappers en leden van NEVI-netwerken Publiek en Privaat. De teams worden aangevuld met NEVI-medewerkers. NEVI gaat de interactie aan met de teamleden over thema’s en de issues die maatschappelijk spelen. Hieruit komen de agenda en standpunten voor NEVI voort. Dit gebeurt met een zogenaamde beslisboom via een toetsing op criteria op het gebied van maatschappij, actualiteit, bevorderen van het vakgebied inkoop en co-creatie en co-financiering van stakeholders.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres