Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Design thinking oplossing voor wicked problems

Volgens NEVI heeft inkoop te maken met wicked problems, oftewel taaie, complexe en moeilijk oplosbare problemen. Het gaat vaak om diffuse sociale problemen met diverse oorzaken, die je van verschillende kanten kunt bekijken. Bij veel inkoopproblemen is sprake van dergelijke wicked problems. NEVI benadrukt dat het vraagt om een nieuw perspectief.

Design thinking
Zo’n nieuw perspectief is design thinking. Typerend daarvoor is klant- en toekomstgerichtheid, experimenteren met nieuwe creatieve oplossingen, daarvan leren en het probleem helder krijgen. Het draait om het denken als een architect of ontwerper en het samen met stakeholders gebruiken van probleemoplossende technieken. Hiermee kan je lastige problemen omzetten in creatieve en werkbare oplossingen. Design thinking kent vijf fasen die NEVI beschrijft. Ten eerste empathize: contact maken met je stakeholders, gedrag observeren en goed luisteren. Daarnaast define: het goed definiëren en framen van het op te lossen probleem. Op de derde plaats ideate: nieuwe ideeën genereren. Daarna komt de fase prototype. Hierbij staat het snel uitwerken van de meest kansrijke ideeën in een prototype centraal. De vijfde fase is test, oftewel ideeën testen bij je gebruikers. Slaat de finale oplossing aan bij de gebruikers, dan kun je de activiteiten en resources identificeren die je nodig hebt om de nieuwe oplossing te implementeren.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres