Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

De optimale betaaltermijn?

We kennen dit topic allemaal, het vaststellen van betaaltermijnen van nieuwe (of lopende) contracten. Voor sommigen een missie om deze zo lang mogelijk te krijgen, voor andere een open discussiepunt om te bouwen aan een betere relatie waarbij door (en voor) beide partijen geïnvesteerd kan worden in meer “business”. De argumenten om te richten op een lange(re) of korte(re) betaaltermijn (DPO – “Days Payment Outstanding”) zijn eindeloos en in veel gevallen sterk afhankelijk van de visie en strategie vanuit (financieel) management. Werkkapitaal uit DPO kan immers ingezet worden voor diverse doelen van een organisatie, maar kost de leverancier die dit mogelijk maakt geld. Dit laatste telt uiteraard niet of veel minder als er een overvloed aan liquide middelen is bij de partij die het werkkapitaal door middel van de lange betaaltermijn beschikbaar stelt en hij toch geen ander (meer rendabel) doel voor heeft, maar voor deze column ga ik daar niet vanuit. Ook het concept Supply Chain Finance is buiten beschouwing gelaten.

In veel gevallen wordt werkkapitaal intern tegen een interest van ergens tussen de 5% tot zelfs 12% doorbelast, wat het een waardevolle bron van liquide middelen maakt. Dit kapitaal is immers snel aan te wenden in het geval dat er snel geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld additionele voorraden, reparaties en andere noodzakelijke of hoog rendabele investeringen. Ook kan het (indien goed op niveau gehouden) meer structurele kosten dekken. Vanuit dit oogpunt wellicht een belangrijk argument om betaaltermijnen zo optimaal (lees in dit geval: lang) mogelijk te houden.

De kosten voor DPO van de leverancier is een kostenpost waarvan de kosten direct verwerkt zullen moeten worden in kostprijzen van uw (of iemand anders zijn) inkoopprijzen. Hiermee betaalt u uw eigen betaaltermijn (en dus uw eigen werkkapitaal) direct in de kostenprijs van uw af te nemen product of dienst of indirect op een andere manier. Sterker nog: indien u een (additionele) kostenbesparing zoekt, wellicht is het dan juist goed om te kijken naar een ander soort optimalisatie (lees in dit geval: verkorting) van betaaltermijnen. Hiermee geeft u tevens uw leverancier de mogelijkheid om werkkapitaal te investeren in ontwikkelingen die op de langere termijn wellicht meer (financiële) waarde en onderscheidend vermogen toevoegen aan uw onderneming dan de beschikbaarheid van werkkapitaal. Dit laatste is echter lastig in een formule hard te maken.

De financiële waarde van een korting die vanuit een leverancier aangeboden kan worden bij het verkorten van betaaltermijnen, zijn volgens sommige formules echter wel hard te maken. Hieronder een voorbeeld, waarbij u vervolgens uw eigen waarden in kunt vullen.

Ga voor het voorbeeld uit van de volgende casus:
– U koopt een product/dienst voor de prijs van 1.000.000 euro
– De betaaltermijn die u momenteel heeft, is netto 45 dagen
– De korting die uw leverancier u aanbiedt voor een kortere betaaltermijn, is 2%, indien u binnen netto 14 dagen de factuur zult betalen
– De kosten van uw werkkapitaal zijn 12%

Om te berekenen wat de korting waard is, kunt u de volgende formule te gebruiken:
Waarde van de korting = korting – (kosten van werkkapitaal/365) * verschil in betaaltermijn (in dagen)

De waarde van de besparing ten opzichte van uw huidige betaaltermijn is bij deze casus als volgt:

2% – (12%/365) * 31 = 0,98% (oftewel, bijna 10.000 euro)

Let er hierbij wel op, dat de niet-financiële waarde van e.g. de beschikbaarheid van werkkapitaal voor de uitvoering van de strategie van de onderneming niet in de formule is meegenomen. Het omslagpunt in deze formule ligt vanzelfsprekend bij (i) een kleinere korting, (ii) een substantieel hogere interest op werkkapitaal of (iii) bij een substantieel groter verschil in dagen van de betaaltermijn. Nogmaals, dit is alleen een reële mogelijkheid als uw organisatie niet of minder afhankelijk is van werkkapitaal uit DPO of werkkapitaal op een relatief eenvoudige manier elders aan kan trekken.

De belangrijkste open deur van deze column is om dit te bespreken met uw financiële- en bedrijfskundige stakeholders, aangezien het wijzigen van iets ogenschijnlijk relatief eenvoudigs als een betaaltermijn meer kwaad dan goed zal doen indien uw organisatie stuurt op een bepaalde strategie met betrekking tot betaaltermijnen en werkkapitaal. Hoe kijkt u naar de “optimale” betaaltermijn?

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (2)

Titus Kroon 22 januari 2016 10:29 uur

Dit vind ik een goede, want onderbouwde, manier om naar betaaltermijnen e.d. te kijken. Ik merk wel dat in de praktijk financieel managers er vaak hun eigen richtlijnen m.b.t. de kosten van werkkapitaal en liquiditeit op na houden. En er is een zeer groot verschil tussen publiek en privaat. Wat ik wel zie is dat het oprekken van betaaltermijnen (langer dan 30 dagen) kan escaleren en leveranciers hier echt last van krijgen. Dat gebeurt vooral in de retail. Ik vind wel wat te zeggen voor: alles en iedereen op 30 dagen en stel daar de prijzen en kosten maar op af.

inkoperscafe gebruiker 20 januari 2016 14:06 uur

Handig om op deze manier duidelijk te kunnen maken dat er voordelen kunnen zijn voor beide partijen. dank.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres