Magnifying glass Close

De NCW van Inkoop

Beste CFO
Het valt niet te ontkennen: de Europese economie zit in een grote transitie waarbij het waarschijnlijk nooit meer wordt zoals het was. Ook de wereldwijde economische verhoudingen veranderen in rap tempo en technologische ontwikkelingen zetten de realiteit van “vandaag” steeds sneller op z’n kop. Daagt Inkoop uw organisatie uit in het vinden van nieuwe wegen naar de toekomst of wordt Inkoop nog altijd alleen ingezet om “het hier en nu” overeind te houden?

Wanneer wij organisaties inhoudelijk spreken over de rol van hun inkoop, blijkt het realiseren van kostenbesparingen nog altijd één van de belangrijkste taakstellingen te zijn. Het resultaat? “Citroenen persen” en, in het beste geval, leveranciers binnen knellend strakke kaders laten meedenken hoe op korte termijn kosten gereduceerd kunnen worden. Inkoop in deze vorm is echter slechts een reactief, vaak operationeel proces welke klakkeloos wordt uitgevoerd als verlengde van de strategische beslissingen die door de directie al genomen zijn. Beslissingen bedoeld om het niet alleen vandaag zo goed mogelijk te doen, maar natuurlijk ook om een goede positie en winstgevendheid te verkrijgen in de nieuwe realiteit van morgen.

Vragen als “wat is onze toegevoegde waarde in de keten?” en “welke keten is de winnende keten van morgen” schreeuwen dan ook continu om aandacht van de directie. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten de vensters wijd open om de economische en technologische ontwikkelingen goed te overzien en moet er focus op samenwerking in de waardeketen zijn om ook morgen succesvol te zijn. Zeker in lastige tijden hebben partijen in een keten elkaar nodig en werkt verkokering en eenzelvigheid, contraproductief. Dat de vensters aan de voorkant van de organisatie (verkoop) open moeten staan, is bekend. De klant bepaalt immers. De vraag is in hoeverre de vensters aan de achterkant (inkoop) voldoende openstaan? De ontwikkelingen aan de aanbodkant zijn immers net zo belangrijk om de koers van een organisatie richting een rendabele toekomst te dirigeren. Is hier binnen uw organisatie voldoende aandacht voor? Anders gezegd, vervult Inkoop bij u ook een strategische rol?

Logica dicteert dat juist Inkoop deze strategische rol zou moeten vervullen. Inkoop zit immers “in de markt”, beheert de leveranciersrelaties en heeft dus de voelsprieten voor belangrijke ontwikkelingen in de aanbodmarkt. Idealiter snapt Inkoop waar waarde wordt toegevoegd voor de business (het verdienmodel), overziet zij het speelveld in de waardeketen en is in staat om goed functionerende samenwerking en allianties met leveranciers te realiseren. Een aanpak die, op middel- en langere termijn, bottom-line veel meer geld oplevert als korte termijn besparingen.

De huidige realiteit ervaren wij helaas anders. Inkoop blijkt bij veel organisaties toch een jarenlang platgeslagen proces, gericht op (snelle) kostenbesparingen. Daarvan kan lastig een strategische bijdrage worden verwacht. Het is tijd om te investeren in uw inkooporganisatie en de competenties van uw inkopers. Bouw aan een organisatie die in staat is op strategisch niveau te acteren en waarde toe te voegen, dan zal Inkoop ook in de nieuwe realiteit van morgen een sterk positieve NCW opleveren.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres