Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Database voor duurzaam inkopen

Inkopers krijgen hulp bij het verduurzamen van het inkoopproces. De Stichting Onderneem Duurzaam is een website gestart met een database waarin duurzame producten en diensten voor de zakelijke markt bij elkaar zijn gebracht.


De website Duurzamedatabase.nl maakt het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk en toont de duurzame kenmerken van de producten. De informatie wordt gepresenteerd in een bedrijfspaspoort en productpaspoort. Beoordelingscriteria zijn afgeleid van bestaande normen die gerenommeerde instellingen hanteren. Een raad van advies ziet toe op de kwaliteit van de screening en de gehanteerde criteria. Deze is nog in voorbereiding.

Voor inkopers is de Duurzeme Database gratis. Aanbieders van producten of diensten betalen jaarlijks een abonnementsprijs die afhankelijks van het aantal ingebrachte producten.

De website sluit aan bij de wens van de regering om in 2010 alle landelijke overheden duurzaam te laten inkopen. Voor lagere overheden geldt een eis van 50 procent. Veel gemeenten streven echter naar een hoger percentage.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres