Magnifying glass Close

Crisis? Dan maar de betalingstermijn verlengen

Eenzijdige verlening van de betalingstermijn is een tactiek die veel grote bedrijven momenteel gebruiken. Maar is het eigenlijk wel toegestaan en wat kan de leverancier er tegen doen?

Multinational Akzo Nobel stuurde vorige maand een brief, die in het bezit is van Inkopers-Cafe.nl, aan haar leveranciers waarin het aankondigde eenzijdig de betalingstermijn te verlengen met zestig dagen. Reden voor deze maatregel: de economische tegenwind. In 2009 baarde het chemieconcern ook al opzien door bij leveranciers een drastische prijsverlaging van 10 procent te eisen.
Ook andere grote bedrijven zoals Heineken, Unilever en KPN haalden in het verleden de woede van leveranciers op hun hals door de betalingstermijn te verlengen. Onlangs brachten plannen van het onderdeel Retailbedrijf van NS Stations om de betalingstermijn voor rekeningen te wijzigen naar negentig dagen, veel verontwaardiging in de landelijke politiek teweeg. Zelfs kleinere bedrijven lijken dit gedrag, al dan niet gedwongen, te kopiëren omdat zij zelf ook langer op hun geld moeten wachten en hun leveranciers hierdoor niet op tijd kunnen betalen.

Overeenkomst
Is het eigenlijk wel toegestaan om zonder overeenstemming met je leveranciers de betalingstermijn te verlengen? Volgens Tessa Maters, eigenaar van advocatenkantoor Absolute Advocaten, is er geen wetsartikel die zegt of dit wel of niet mag. “Partijen zijn vrij in het maken van overeenkomsten en de inhoud ervan, zolang er geen sprake is van strijd met de wet, goede zeden of de openbare orde. Beide partijen moeten wel overeenstemming hebben bereikt”, stelt Maters. Als er dus niets geregeld is, mag de betalingstermijn door één van de partijen niet eenzijdig worden verlengd. “Ik heb echter het donkerbruine vermoeden dat de multinational zich zal beroepen op een bepaling in haar algemene voorwaarden.” Of dat ook het geval is blijft vooralsnog onduidelijk. Akzo Nobel liet weten niet te kunnen reageren op vragen.

Nadelige gevolgen
Uitstel van betaling zorgt voor rentelasten en rentederving, waardoor de marge van de leverancier afneemt. Volgens Peter Kramer, directeur bij Concredis, stijgt bovendien het risico op non-betaling en zal een leverancier een hogere voorziening moeten aanhouden. Ook belemmert dit de mogelijkheden om krediet bij de bank te krijgen. “Ongeveer 25 procent van de faillissementen in Nederland heeft wanbetaling van leveranciers als oorzaak”, aldus Kramer. Bedrijven kunnen dus flink de dupe worden van een verlengde betalingstermijn. Vooral kleine bedrijven staan vaak machteloos tegenover een multinational.

Voorkomen of bestrijden
Volgens Maters zijn vervelende bepalingen in de kleine lettertjes voor de leverancier vaak te omzeilen door in de overeenkomst zelf heldere afspraken te maken. In dit geval door de betalingstermijn uitdrukkelijk met instemming van alle partijen vast te leggen en daarbij dat slechts in onderling overleg nadere afspraken gemaakt kunnen worden of dat het niet is toegestaan om afwijkende betalingstermijnen te hanteren. Heb je al een soortgelijke brief ontvangen en ben je het er niet mee eens, dan kun je volgens Kramer het best bezwaar maken. Iets wat in de praktijk maar weinig ondernemers doen. Ook kan het voor de leverancier lonend zijn om uit te zoeken of de algemene voorwaarden wel onderdeel zijn van de overeenkomst.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (3)

1 juli 2016 16:42 uur

Goed Artikel, maar de betalingstermijn verkennen is dat de oplossing?

13 mei 2015 14:59 uur

Dit zal alle leveraciers van Attero zijn overkomen. En hoewel de wet zegt dat maximaal 60 dagen mag worden overeengekomen, is in geval van Attero geen sprake van overeenkomen maar van een eenzijdig dictaat. Weigeren kan, maar onbekend is of je dan als leverancier van de lijst van potentiële leveranciers wordt afgevoerd. De wetgever heeft de a-symetrie in de dienstverlening over het hoofd gezien of wellicht genegeerd. FBB

20 maart 2015 15:29 uur

Ontvingen op 16 maart van Attero een email waarin zij meldt de betalingstermijn met 30 dagen te verlengen. Op 19 maart kwam er een Reminder . met daarin het dringende verzoek om binnen 24 uur mijn schriftelijke toestemming terug te zenden. Ons antwoord daarop was dat wij niet akkoord konden gaan met een verlenging van 30 dagen, omdat daarmee onze leveringsvoorwaarden buiten werking werden gesteld. Wie heeft die e-mail van Attero nog meer ontvangen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres