Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

CPO's waarderen vooral hun besparingen

CPO’s kijken vooral naar besparingen en procurement ROI’s (returns on investment) om te bepalen hoe succesvol zij zijn. Welke inkoopperformance benchmarks gebruiken zij met name en hoe effectief zijn deze benchmarks eigenlijk? Onderzoeker Andrew Bartolini van Ardent Partners interviewde 30 CPO’s over dit thema en schreef zijn bevindingen op voor cpoagenda.com.

Volgens het recente rapport CPO Rising 2011: Innovative ideas for the decade ahead van Ardent Partners heeft de gemiddelde CPO het de laatste twaalf maanden overigens ontzettend goed gedaan door businessprocessen, businessrelaties en businessresultaten te beïnvloeden. CPO’s vinden het niettemin lastig om de waarde en performance van hun inkoopbeleid in kaart te brengen. Dat komt mede doordat het meten van procurement performance als complex geldt, zeker als het gaat om de waarde die de functie kan toevoegen. Denk alleen al aan het feit dat veel CPO’s met betrekking tot demand management opmerken: ‘de beste manier om geld te besparen is het niet uit te geven’.

Onderhandelde besparingen
Terwijl veel inkooporganisaties een uitgewerkt performanceplan hebben, hebben de meeste wel degelijk moeite om een set van meetmiddelen te bepalen die daadwerkelijk duidelijk maakt wat de waarde van inkoop is. Welke benchmarks zij gebruiken? CPO’s kijken vooral naar onderhandelde besparingen (58 procent) en de ROI met betrekking tot procurement (47 procent) om te bepalen hoe succesvol zij zijn geweest. Daarna komen volgens de analyse van Bartolini de geïmplementeerde besparingen (39 procent), de besparingen door kosten te vermijden (32 procent) en de spend under management (30 procent).

Gold standard
Besparingen vormen dus een belangrijke component van de inkoopperformance. Veel CPO’s laten zich hierop afrekenen. Toch is dit zeker niet de enige component die telt, stelt Bartolini. Zonder het belang van andere inkoopmeetmethoden te willen ondermijnen is procurements ‘gold standard’ volgens de onderzoeker een veelgebruikt en uniform inzetbaar middel om de impact en performance van de inkooporganisatie te bepalen. Concreet: voor elke euro die ‘under management’ van de inkoopafdeling wordt geplaatst, boekt een willekeurig bedrijf een voordeel van 6 tot 12 procent.

Beïnvloeding door inkoop
De afdeling procurement kan verschillende zaken beïnvloeden door de beslissingen die zij maakt. Bijvoorbeeld op het gebied van training en coaching rondom implementaties en meer in het algemeen als het gaat om educatie. De voordelen van een sterk demand management-programma kunnen bovendien substantieel zijn, terwijl de correlatie tot inkoopactiviteiten vaak moeilijk te bepalen is. De resultaten kunnen zelfs bijna onzichtbaar zijn als een organisatie naar haar financiële resultaten kijkt. Tools als geautomatiseerde spend-analyses zijn nodig om de volledige resultaten van de inkoopstrategie gedetailleerd weer te geven, aldus Bartolini.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres