Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

CPO Eneco pleit voor actievere rol inkoop bij duurzaamheidstransitie

Lizan Molmans, CPO bij Eneco, vond ooit dat de inkoopafdeling zich beperkt moest bemoeien met het duurzaamheidsbeleid van bedrijf. Het was volgens haar niet de directe rol van inkoop om bijvoorbeeld zelf duurzaamheidscriteria toe te voegen. “Dat geloof ik al lang niet meer. Ik vind dat inkoop juist een stuwende rol moet hebben, omdat wij het leveranciersportfolio beheren en wij daar de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Duurzaamheid is groter dan onze branche, en groter dan welk bedrijf dan ook. Het gaat om onze wereld.”

100% duurzaam werken is volgens Molmans op dit moment nog onmogelijk. “Wij voeren daarom nu een heel praktisch beleid. Zo maken we gebruik van een ‘supplier code of conduct’ en CSR-matrix, waarmee we criteria toevoegen in tenders. Daarnaast is portfoliomanagement heel belangrijk, waarbij we simpelweg in gesprekken met leveranciers vastleggen hoe wij zaken aanpakken. Zo leren we sneller en kunnen we onze kennis delen met anderen.”

Visie
Tijdens die gesprekken worden lastige onderwerpen niet uit de weg gegaan. Leveranciers wordt gevraagd hoe duurzaam ze zijn, waarom ze soms op dit gebied achterblijven, en of ze een heldere filosofie kunnen formuleren. Molmans benadrukt dat Eneco altijd voor deze gesprekken open staat, maar stelt ook dat “wij willen dat de leveranciers minimaal blijk geven dat ze onze visie ondersteunen, bijvoorbeeld door het ondertekenen van de Eneco Supplier Code of Conduct. Het liefst willen we dat zij daarnaast ook een eigen visie hebben. Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in de zaken die wij hen opleggen, maar ook in de zaken die zij zichzelf opleggen. Wij willen niet alleen maar tenders uitsturen waarin we aangeven aan welke criteria partijen moeten voldoen. Wij willen partijen selecteren die onze strategie helpen verder te duwen. Ik hoop dat wij hen dan ook kunnen terugbetalen, en niet alleen in financieel opzicht.”

Kosten
Molmans probeert ook op andere manieren samenwerking te stimuleren. Zo doet Eneco samen met meerdere bedrijven mee aan een clusterinitiatief op het gebied van windenergie, waarbij gekeken wordt naar de verduurzaming van de toeleveringsketen. Daar worstelen nog veel bedrijven mee, volgens Molmans. “In de toekomst zul je makkelijker een business case op circulariteit kunnen maken. Duurzaamheid zal dan meer geld opleveren dan het kost. Nu is het echter nog lastig is om tegelijkertijd duurzaam te zijn en op de kosten te letten. Eneco probeert daar nu wel een verschil in te maken. Wij willen niet alleen duurzame energie verkopen, maar ook de achterkant groen en duurzaam maken. Daar heeft inkoop natuurlijk een heel belangrijke rol in.”

Wendbaar
Die stuwende rol van inkoop is nieuw bij Eneco. Voordat Molmans er in januari 2017 aantrad kende het bedrijf nog een voornamelijk gedecentraliseerde inkoopafdeling, waarbij het centrale gedeelte vooral operationeel, ter ondersteuning van de administratie, te werk ging. Nu is de inkoopafdeling gecentraliseerd en heeft het een tactisch-strategische functie. Dat lag niet voor de hand stelt de CPO. “Eneco heeft een stevig ondernemersklimaat. Dat gaat gepaard met minder top-down sturing en een sterk geloof dat ondernemerschap een beslissende rol kan spelen bij de energietransitie. Tegelijkertijd wil de aandeelhouder dat Eneco ‘lean en mean’ is en dat het slim omgaat met geld. We moesten dus goed nadenken waar we konden centraliseren en waar we participatie en initiatief blijvend kunnen stimuleren. Dat is voor ieder bedrijf lastig. Eneco is gelukkig wel een heel slim en wendbaar bedrijf. We hebben dus binnen een jaar een verandering kunnen doorvoeren waar elders wellicht tien jaar voor nodig zijn. Die dynamiek hoort wel bij de energietransitie.”

Onzekerheden
Molmans beseft dat de energietransitie veel onzekerheden met zich meebrengt. Zij blijft daarom het belang van samenwerking benadrukken. “Wij moeten ook luisteren naar onze leveranciers. Zij hebben veel meer kennis van hun eigen producten en diensten. Wij moeten gezamenlijk slimmer worden, omdat de verduurzaming een gezamenlijk probleem is. Wij krijgen te maken met hogere prijzen en minder tijd om onze projecten uit te voeren, terwijl zij misschien omzetverlies lijden, omdat ze niet kunnen leveren.” Toch is Molmans optimistisch. “Partijen met gemeenschappelijke doelstellingen zullen er op termijn zeker met elkaar uitkomen. Alleen om werkelijk serieuze stappen te zetten zullen zowel wij als de leveranciers moeten veranderen. En niets is zo lastig toch?”

Controle
Molmans weet niet welke veranderingen precies in het verschiet liggen voor Eneco. Dat zal volgens haar grotendeels beïnvloed worden door de nieuwe eigenaar, maar het bedrijf is wel vastberaden om haar strategische duurzame koers vast te houden. “De meeste bedrijven moeten evolueren, zeker in de context van de energietransitie. We weten dus niet exact waar Eneco over vijftig jaar goed in gaat zijn. We weten niet waar de energietransitie exact op uitkomt. Wel kunnen we controle uitoefenen op onze personeelsbestand. Ervoor zorgen dat iedere persoon op de loonlijst echt het verschil kan maken is daarom nu de hoofdprioriteit van mijn inkoopafdeling”

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres