Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

CPB: aanbesteding van korte re?ntegratietrajecten kan eenvoudiger

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de gemeenten kunnen de aanbesteding van re?ntegratietrajecten voor werklozen eenvoudiger uitvoeren. Bij kortere trajecten. zoals bemiddeling van WW-ers. is dit mogelijk door in een veiling re?ntegratiebedrijven te laten bieden op het aantal cli?nten dat zij denken te kunnen re?ntegreren binnen een bepaalde periode.

De winnaar van de veiling krijgt dan voor elk succesvol traject boven zijn bod een beloning en een boete als hij zijn belofte niet haalt. Een dergelijke vorm van aanbesteden verlaagt de uitvoeringskosten in vergelijking met de huidige vorm van aanbesteden. waarbij veel kosten opgaan aan het opstellen en beoordelen van offertes. Bovendien is het voor re?ntegratiebedrijven zo helderder wat de spelregels voor selectie zijn.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag verschenen CPB Document ‘Goed aanbesteed is het halve werk – een economische analyse van de aanbesteding van re?ntegratie.’ In dit rapport gaan de CPB-onderzoekers Pierre Koning en Sander Onderstal in op de vraag op welke manieren re?ntegratietrajecten voor werklozen optimaal kunnen worden aanbesteed. Tegelijk met dit rapport verschijnt het CPB Discussion Paper ‘Auctioning Incentive Contracts: Application to Welfare-to-Work Programs’. Hierin gaat Sander Onderstal specifieker in op ??n vorm van aanbesteding. namelijk veilen. De vraag hierbij is welk type veiling van re?ntegratietrajecten leidt tot de beste resultaten. dat wil zeggen: zo veel mogelijk plaatsing in banen tegen zo min mogelijk kosten.

Publieke of private aanbesteding
UWV voert de aanbesteding uit van re?ntegratietrajecten voor WW-ers en (het grootste deel van) gedeeltelijk arbeidsongeschikten. terwijl gemeenten dit doen voor cli?nten in de bijstand. Momenteel is een trend waarneembaar van privatisering van de aanbesteding. Commerci?le verzekeraars en werkgevers nemen. met name bij de uitvoering van de WAO. steeds vaker de rol van het UWV als aanbesteder over. Ook volgens de huidige kabinetsplannen zullen bij de nieuwe regeling voor gedeeltelijk dan wel tijdelijk arbeidsongeschikten (WGA) werkgevers meer de mogelijkheid krijgen om uit het publieke WAO-systeem te stappen. Dit betekent dat verzekeraars een grotere rol zullen krijgen bij de aanbesteding. Het voordeel hiervan is dat private verzekeraars een betere prikkel hebben tot re?ntegratie dan bijvoorbeeld het UWV. Nadeel is echter dat de overheid bij private aanbesteding niet kan garanderen dat iedere uitkeringsgerechtigde een re?ntegratietraject krijgt aangeboden (de ‘Sluitende Aanpak’). Re?ntegratietrajecten zullen namelijk niet voor alle cli?nten even effectief zijn. zodat het voor een verzekeraar in bepaalde gevallen niet loont om een traject in te zetten.

Veiling of vergelijkende toets?
Er bestaan twee vormen van aanbesteding van re?ntegratietrajecten: veilingen en vergelijkende toetsen. Bij een veiling zijn de regels voor de keuze van het re?ntegratiebedrijf vooraf bekend en is een eenduidig bod daarvoor bepalend. Bij een vergelijkende toets zijn de regels voor de keuze niet vooraf eenduidig geformuleerd en zullen ook subjectieve elementen worden meegewogen. Zo vraagt UWV in de huidige situatie naar de ervaring van het re?ntegratiebedrijf en naar de werkwijze waarmee het aan de slag denkt te gaan met de cli?nten. Zowel ervaring. als werkwijze zijn lastig in heldere. kwantitatieve scores te vatten.

Veiling gunstig bij kortdurende re?ntegratietrajecten
Bij korte. overzichtelijke trajecten – zoals bemiddelingstrajecten voor WW-ers – is een veiling de meest geschikte vorm van aanbesteding: laat re?ntegratiebedrijven bieden op het minimum aantal cli?nten dat zij – bijvoorbeeld na zes maanden – weten te plaatsen in een baan. De hoogste bieder wint dan. en ontvangt een vooraf vastgestelde beloning voor ieder succesvol traject bovenop het bod. Re?ntegratiebedrijven zullen dan – om voldoende omzet te kunnen generen – lager moeten bieden dan het aantal cli?nten dat zij verwachten te re?ntegreren. Deze vorm van aanbesteden is te prefereren boven een vergelijkende toets. en wel om vier redenen:

  • Re?ntegratiebedrijven zijn geen tijd kwijt aan het schrijven van offertes.
  • De selectie van het winnende re?ntegratiebedrijf is veel doorzichtiger.
  • UWV en gemeenten hebben minder administratieve rompslomp aan het beoordelen van offertes.
  • In een vergelijkende toets kunnen re?ntegratiebedrijven beloftes doen waar ze niet (volledig) aan zijn gebonden als ze worden geselecteerd. Bij een veiling daarentegen zijn ze gebonden aan hun bod.

Vergelijkende toets bij langdurige re?ntegratietrajecten
Bij langdurige trajecten voor moeilijk plaatsbare cli?nten die bijstand ontvangen is pas na jaren zichtbaar of re?ntegratietrajecten zin hebben gehad. Een veilingsysteem is hiervoor dan ook minder geschikt. Immers. de kwaliteit van re?ntegratiebedrijven kan niet afgemeten worden aan het aantal plaatsingen binnen ??n of twee jaar. Hiervoor is ook andere informatie nodig. zoals de reputatie en de voornemens van de re?ntegratiebedrijven. Op basis van deze informatie moet dan een vergelijkende toets worden uitgevoerd. Dit maakt de aanbesteding echter wel minder eenvoudig.

Bron: CPB
Het persbericht op de CPB-site

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres