Magnifying glass Close

Corruptie bij aanbestedingen kost kwart contractwaarde

Corruptie bij aanbestedingen kost lidstaten van de Europese Unie jaarlijks 160 miljard euro. Vooral bij grote aanbestedingen wordt flink ‘gerommeld’.

Uit een rapport over corruptie in de Europese Unie, opgesteld door de Europese Commissie, blijkt dat corruptie bij aanbestedingen veel extra kosten met zich meebrengt. Het rapport, dat zich baseert op onderzoeken uitgevoerd in de periode 2011-2013, constateert dat de extra kosten bij aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen 20 tot 25 procent van de contractwaarde zijn. De totale waarde van de aanbestedingen boven deze drempelbedragen bedroeg in 2011 425 miljard euro.

Toegepaste trucs
Corruptie bij aanbestedingen gebeurt op verschillende manieren. ‘Populair’ zijn vooral de keus voor een onderhandelingsprocedure op onduidelijke gronden en het gericht toeschrijven van de eisen naar een aanbieder. Maar ook contractwijzigingen na gunning, vage criteria of betrokkenheid van leveranciers in de ontwerpfase komen veel voor. De geschatte totale omvang van de Europese corruptie wordt geschat op 160 miljard euro. 

Er zijn grote verschillen tussen de 28 lidstaten, zowel in de mate waarin corruptie voorkomt als in de beleving ervan. In Griekenland denkt 99 procent van de burgers dat hun overheid corrupt is, tegenover 10 procent van de Denen. In Nederland denkt meer dan de helft van de burgers met een corrupte overheid te maken te hebben. Toch is hier maar 2 procent van de burgers daadwerkelijk met corruptie geconfronteerd. In de landen Spanje en Griekenland ligt dit percentage op maar liefst 63 procent. 

Bouw meest fraudegevoelig
Vooral kleinere bedrijven zeggen te lijden onder corruptie. Zij ervaren het als een belemmering bij het zakendoen. Maar liefst 40 procent van de bedrijven op Europees niveau zegt dit. De meest corruptiegevoelige sector is overigens de bouw, gevolgd door de gezondheidszorg en de financiële sector. 

Het rapport van de Europese Unie bevat een groot aantal aanbevelingen. Meer transparantie en een betere handhaving van regels moet de schade, veroorzaakt door fraude, terugbrengen. Maar ook het inbouwen van organisatorische controlemechanismen en het grotere effect van sancties moet helpen. Het invoeren van e-procurement moet helpen dit alles te bereiken. In Europa wordt nu gemiddeld 5 tot 10 procent van de totale aanbestedingswaarde met behulp van e-procurement ingekocht.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (4)

4 juli 2015 11:19 uur

die van Opglabeek zijn soms snelle jennogs, dit bewijzen ze weer eens.Ik ben overtuigd te mogen samen werken omtrent het plaatsen van gratis daglicht.Jos Vanherk uit Peer.

12 maart 2014 11:48 uur

e-procurement is een stap in de goede richting maar biedt nog geen zekerheid dat er geen fraude kan en zal plaats vinden.

10 maart 2014 07:38 uur

Laten we eens beginnen met een goed integraal contractmanagement op te zetten. Dat zal pas echt zoden aan de dijk zetten.

4 maart 2014 11:53 uur

e-procurement kan inderdaad helpen om "ondergeschoven" aanvullingen of wijzigingen van offertes te vermijden. De andere vormen van fraude zal men er niet mee kunnen bestrijden.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres