Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Contractmanagement; waar beginnen?

Na een hele lange aanloop begint het tot steeds meer bedrijven en organisaties door te dringen, dat contractmanagement zeer belangrijk is voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Een contract afsluiten is één, maar dan begint het echte werk pas en dat houdt pas weer op als het contract eindigt of beëindigd wordt. In die tussentijd moet men een contract managen, maar hoe begin je daarmee? In het E-book ’Contractmanagement; waar beginnen?’ maakt auteur Fred Wittmaekers zeer goed duidelijk wat er bij ‘simpelweg’ beginnen met contractmanagement komt kijken.

Alle begin is moeilijk
Veel bedrijven en organisaties worstelen met de vraag wat zij met contractmanagement willen bereiken én hoe zij die doelstellingen kunnen realiseren. Veelal starten bedrijven met contractbeheer en noemen dat contractmanagement. Natuurlijk is meten bij de invoering van contractmanagement ook weten, maar de simpele vastlegging van contracten in een systeem is niet voldoende. Daar heb je wel iets meer voor nodig dan alleen wat namen van contracten en daaraan gekoppelde leveranciers. Het E-book ‘Contractmanagement; waar beginnen?’ helpt je de juiste eerste stappen te zetten. Alle begin is namelijk moeilijk als er geen referentiekader is waar je je aan vast kunt houden als (beginnend) contractmanager.

Psychologie voor inkopers, verkopers en contractmanagers
In het E-book legt auteur Fred Wittmaekers uit dat het contracten managen zijn oorsprong vindt bij slecht inkopen en een wederzijds gebrek aan vertrouwen tussen partijen. Aan de hand van hele eenvoudige voorbeelden laat hij zien hoe opdrachtgevers (inkopers en contractmanagers) en leveranciers (verkopers) tegen contracten aankijken vanuit hun eigen perspectief. Verder maakt hij met een simpel rekenvoorbeeld duidelijk dat het voorspellen van de omvang van een contract in geld en hoeveelheid per definitie nagenoeg onmogelijk is en leidt tot een verdere verstoring van de samenwerking en het evenwicht tussen opdrachtgever en leverancier.

Stap voor stap
Contracten managen gaat vooral over het managen van verwachtingen. Met het aanreiken van een vijftal ‘filters’ leidt Wittmaekers je stap voor stap op weg naar het managen van de juiste contracten en verwachtingen. Vragen als “Waar zijn de problemen?”, “Wie zijn vrienden?”, “Welke contracten hebben grootste business impact?”, “Wil leverancier meewerken?” en “Waar hebben wij inzicht in?” vooral bezien vanuit het perspectief van de business, zetten je aan tot actie om je inspanningen op het gebied van contractmanagement zo efficiënt en zo effectief mogelijk te verdelen.

Eindoordeel
Het E-book ‘Contractmanagement; hoe beginnen?’ mag dan relatief klein van omvang zijn (36 pagina’s), maar het geeft in essentie heel duidelijk aan waarom contractmanagement in veel bedrijven en organisaties nog niet goed van de grond komt. Niet omdat de mensen niet van goede wil zouden zijn, maar omdat zij fundamenteel op een verkeerde manier naar inkopen en contractmanagement kijken. Dit E-book over contractmanagement vormt de spiegel waar veel inkopers en contractmanagers eens in zouden moeten kijken. Daar worden ze absoluut wijzer van.

Beoordeling
Lezen: ja of nee? Ja.

Het E-book ‘Contractmanagement; waar beginnen?’ is hier te downloaden op de site van Inkoop-Academie. Je persoonlijke gegevens invullen, de knop ‘Aanmelden’ aanklikken en je krijgt de link naar het E-book in je mailbox. Vervolgens kun je op de download pagina nog kiezen voor een Apple- of Windows-versie.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (3)

inkoperscafe gebruiker 28 maart 2017 11:53 uur

Is de opkomst van contract management niet (grotendeels) direct te wijten aan "inkoop" zelf? Als inkoop een contract maakt om de interne klanten verder te helpen en vervolgens kan noch inkoop noch de interne klant werken met dit contract wat voor nut heeft het contract dan? Op het continuüm van contract management zie ik op het een uiterste "senior functies"die naast het contract afsluiten voor de business en samen met de business de uitvoering/uitnutting doen. Lijkt mij een hel volwassen insteek. Aan de ander zijde worden er "junioren ingeplemd" om het contract te monitoren. Opvallend genoeg is dat vaak bij grotere / overheids organisaties waar inkoop ver weg staat van de gebruikers. Er is geen cultuur & lef om elkaar aan te spreken en een "junior" mag het vervelende werk doen. Inkoop en gebruiker houden zo hun (politieke) kruit droog. Op basis hiervan kan je dus concluderen dat deze laatste organisaties: - te duur werken - niet lean / agile zijn ( waarschijnlijk kennen ze BVP ook nog) - in het commerciële veld gaan verliezen (tenzij oliarchie) - wil je werken in de ze cultuur? - waarschijnlijk gerund door managers en niet door ondernemers (scheiding eigendom/geld & bedrijfsvoering - een manager is per definitie risicomijdend)

inkoperscafe gebruiker 22 maart 2017 20:23 uur

Waarom in de reactie jezelf weer promoten? Geef inhoudelijke aanvullingen i.p.v. jezelf zo in de schijnwerpers te zetten.

inkoperscafe gebruiker 22 maart 2017 15:27 uur

Helemaal eens Peter met je verhaal. De vraag "hoe en waar te beginnen met Contractmanagement" hebben mijn collega Herman van den Hoogen en ikzelf (Nick Piscaer) op basis van onze lange inkoopervaring ook gesteld en we hebben 2 pragmatische hulpmiddelen/methoden ontwikkeld en ook in de praktijk toegepast om de vraag "hoe en waar te beginnen" te beantwoorden daarmee Contractmanagement stap voor stap te implementeren. 1: Een ""snelle diagnose" om de mate van volwassenheid van Contractmanagement binnen een organisatie te meten en op basis daarvan verbeterstappen te definieren en te implementeren. 2: Organisaties moeten vaak een grote hoeveelheid contracten beheren en managen en en stellen de vraag "met welk contract beginnen? Onze ervaring is :"Niet alle contracten het zelfde behandelen maar onderscheidt "vier ïntensiteit niveaus" om raamcontracten te managen; Het juiste intensiteit niveau wordt bepaald door: 1: De Business Impact van het contract op de organisatie 2: De Risico’s van het contract voor de organisatie 3: Het Verbeterpotentieel van het contract 3: De Spend van het contract (inkoop/factuur-omzet) 4: De Relatiematch tussen Opdrachtgever/Opdrachtnemer Onze relatief eenvoudige methode deelt een contract in in één van de vier intensiteit niveau's: 1: nauwelijks aandacht/capaciteit vereist 2: Beperkte aandacht/capaciteit vereist 3: Aanzienlijke aandacht/capaciteit vereist. 4: Intensieve aandacht/capaciteit vereist E.e.a. hebben wij ook een e-book uitgewerkt. Met vriendelijke groet, Nick Piscaer E: nick.piscaer@ziggo.nl M: 06-3760.0312

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres