Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Circulaire agenda geeft kansen

Er is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig om ervoor te zorgen dat Nederland slimmer omgaat met grondstoffen. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ dat is aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Een kabinetsbrede aanpak kan meer samenhang creëren in de bestaande inspanningen om de economie circulair te maken.

Nederland is sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Meer dan tweederde van onze grondstoffen komt uit het buitenland. Wereldwijde grondstofschaarste en stijgende grondstofprijzen maken onze economie kwetsbaar, stelt Rli. Slimmer omgaan met grondstoffen kan voor Nederland leiden tot kostenbesparingen, innovatie en nieuwe verdienmogelijkheden.

Ontwikkelen gemeengoed
Verschillende bedrijven werken al volgens circulaire principes. De uitdaging voor Nederland is volgens de Rli om op de bestaande activiteiten voort te bouwen en hier meer samenhang in te creëren. Hierdoor kan de circulaire economie zich van experiment naar gemeengoed ontwikkelen.

Circulair inkopen
Schiphol, Philips en Cofely geven op het gebied van circulair inkopen het goede voorbeeld. Schiphol huurt licht in bij Philips. Philips blijft daarbij eigenaar van de armaturen en installaties en draagt samen met Cofely zorg voor de prestaties en levensduur van het systeem. Aan het einde van het contract worden armaturen na een upgrade elders opnieuw ingezet, met een maximale vermindering van grondstofgebruik tot gevolg.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres