Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

CDA: hanteer betaaltermijn van dertig dagen

Volgens het CDA moet de overheid serieus werk maken van de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen. Tweede Kamerlid Musatafa Amhaouch riep staatssecretaris en partijgenoot Mona Keijzer daartoe op tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Samen met onder andere VVD lid Hayke Veldman diende hij een motie in die, volgens Amhaouch, ook een Kamermeerderheid zou hebben. Dat meldt het Financieele Dagblad.

De motie van Tweede Kamerlid Hayke Veldman, die mede werd ingediend door Kamerleden van D66, CDA, PVV en CU, verplicht de regering om met een plan van aanpak te komen voor het mkb. Het plan moet een concrete invulling bevatten van de maatregelen in het regeerakkoord met een ambitieus tijdpad, en een aanzet om mkb-maatregelen overzichtelijker te maken vanuit een integrale mkb-dienstverlening. Dit besluit werd door de gehele Tweede Kamer aangenomen.

Te laat
Uit cijfers van de ‘Kamerbrief over Monitor betaaltermijnen overheid’ blijkt dat overheden in 2016 nog steeds niet voldeden aan de wettelijke betaaltermijn. Vooral gemeenten en provincies schieten tekort. De jaarlijkse kosten van deze achterstallige betalingen worden, volgens Amhaouch, geraamd op 2,5 miljard euro. Kleine leveranciers kunnen hierdoor hun hoofd amper boven water houden. Amhaouch vindt daarom dat juist de overheden zich gewoon aan de wet moeten gaan houden, vooral omdat zij ook een voorbeeldfunctie hebben.

Wet Betaaltermijnen
Sinds 1 juli 2017 moeten grote bedrijven een betalingstermijn van maximaal zestig dagen hanteren. Als bedrijven deze gewijzigde Wet Betaaltermijnen overtreden, dan wordt de betalingstermijn automatisch aangescherpt tot dertig dagen. Daarnaast heeft de debiteur ook recht op vergoeding van de huidige wettelijke rente van acht procent over de overschreden termijn. Dit geldt tot vijf jaar na dato. 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres