Magnifying glass Close

BVP heeft een nieuwe interviewdynamiek

Bij best value procurement (BVP) vormen interviews een belangrijk subgunningscriterium. “De inkoopmethode BVP zorgt voor een nieuwe dynamiek tijdens interviews en dat vraagt andere competenties van de interviewer”, stelt Geert Lubbers, consultant bij CPB in Deal!.

“Bij het interview is geen sprake van een dialoog, maar van een zakelijk gesprek van vraag en antwoord. Het doel is dat de opdrachtgever tijdens het interview overtuigd raakt van het commitment en de toegevoegde waarde van de sleutelfunctionaris. Het gaat specifiek om de capaciteiten van de sleutelfunctionarissen en niet om het bedrijf of de aangeboden oplossing”, vervolgt Lubbers.

Setting interview
Het interview telt wezenlijk mee in de totale beoordeling. Alleen inschrijvers die nog kans maken om de opdracht te winnen, worden uitgenodigd voor deelname. “De setting van de interviews is als volgt: de interviewer en de sleutelfunctionaris hebben samen een gesprek, waarbij de interviewer een vaste vragenlijst heeft. Het beoordelingsteam zit op een afstand te luisteren en heeft geen inbreng. De leden van het team beoordelen dat wat ze tijdens het interview gezien en gehoord hebben. Het is aan de interviewer om het beoordelingsteam te voorzien van informatie die nodig is voor een goede beoordeling”, aldus de consultant.

Voorbereiding essentieel
Een goede voorbereiding is volgens Lubbers van essentieel belang. “Tijdens het voorbereiden ontstaat bij de interviewer de neiging om alle beschikbare informatie over het onderwerp en de aanbestedingsdocumenten door te nemen. Dit is een valkuil. De expert zit immers aan tafel en het is aan hem om met simpele en concrete antwoorden de beoordelingscommissie te overtuigen. De interviewer kan zich wel voorbereiden in het zo soepel en natuurlijk mogelijk laten lopen van het gesprek.”

Daarnaast is volgens de consultant van CPB ook belangrijk om te weten wanneer een vraag beantwoord is. Hiervoor moet de interviewer weten wie er in het beoordelingsteam zit, welke informatiebehoefte het team heeft en wat de doelstellingen van de aanbesteding zijn. “Tijdens het interview moet de interviewer namelijk kunnen inschatten of het beoordelingsteam het antwoord van de sleutelfunctionaris begrijpt en of dit afdoende antwoord op de vraag is.”

Concreet en helder
Tijdens het interview zelf is het belangrijk dat de interviewer de sleutelfunctionaris op zijn gemak stelt. “Breng het gesprek op gang door een paar eenvoudige openingsvragen. Veelal kan er, door nader in te gaan op de antwoorden op de openingsvragen, vloeiend doorgestroomd worden naar de echte vragen. Waarschijnlijk wordt de expert tijdens het gesprek steeds enthousiaster over de aangeboden oplossing. Het is aan de interviewer om dan aan te geven dat het niet gaat om de oplossing, maar om het vinden van de expert die dominant aangeeft de klus te kunnen klaren. Dit kan de sleutelfunctionaris aantonen door de vragen concreet en helder te beantwoorden met verifieerbare informatie”, concludeert Lubbers.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres