Magnifying glass Close

Buitenlandse inkoop Nederlandse hightechindustrie neemt toe

Hoewel de hightechindustrie in Nederland een sterke groei doormaakt, profiteren Nederlandse leveranciers daar amper van. Dat komt bovenal door lage lonen in het buitenland. Door deze prijsconcurrentie groeit de buitenlandse inkoop van de Nederlandse hightechindustrie twee keer zo hard als de binnenlandse inkoop.

De ING trekt deze conclusies in haar onderzoek ‘Toeleveren aan de hightechindustrie.’ De onderzoekers benadrukken tegelijkertijd wel dat er genoeg mogelijkheden zijn voor Nederlandse leveranciers om hun positie te versterken. Zo kunnen de hogere loonkosten worden gecompenseerd door de inzet van technologie en kennis. Zo zou de arbeidsproductiviteit kunnen stijgen, waardoor het belang van loonkosten afneemt.

Flexibiliteit
Ook stelt de ING dat inkopers binnen de Nederlandse hightechindustrie steeds kritischer kijken naar de geleverde producten en meer flexibiliteit vragen van hun leveranciers. Zij zouden hier op kunnen inspelen door meer dienstverlening op maat te leveren. Dat van volgens de onderzoekers hand in hand gaan met digitalisering en kostenefficiency.

Expertise
Het onderzoek benadrukt tot slot dat inkopers in de hightech industrie met steeds complexere machines te maken hebben. Daardoor kunnen ze niet de volledige kennis in huis hebben. Nederlandse leveranciers kunnen hier van profiteren door meer hun eigen expertise in te brengen. Zo kunnen ze ook worden betrokken bij de productieprocessen van hun klanten.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres