Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Brexit kan inkooppatronen AGF-industrie verstoren

“Keep calm and carry on”, zo benadert Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis, het aankomende Britse vertrek uit de EU. Het VK is een belangrijke handelspartner van de Nederlandse groente- en fruitsector, maar “door haar structuur is de sector voorbereid om met iedere situatie die zich voordoet om te gaan”. Toch brengt de Brexit zeker uitdagingen met zich mee, zoals veranderende inkooppatronen. Dat kan volgens Mulder grote gevolgen hebben voor de bijzondere positie van Nederland in de AGF-wereld.

Nederland is voor de groente- en fruitsector een belangrijk logistiek knooppunt, met veel bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in de volledige logistieke afhandeling van een product. Inkopers zijn daardoor hier uitstekend op hun plek, stelt Mulder. “Inkopers kunnen hier hun volledige assortiment in een keer afhandelen. Ze hoeven niet naar 22 verschillende inkooplocaties om 22 keer een order fulfillment uit te voeren en 22 keer de voedselveiligheid, verpakkingen en oogsttijden te controleren. Dit kan allemaal door Nederlandse bedrijven worden opgelost en is een van de belangrijkste redenen voor de internationale reputatie van de Nederlandse AGF-sector.”

File
Brexit kan deze sterke positie van de Nederlandse groente- en fruit-sector verstoren, waarschuwt Mulder. “Er gaan jaarlijks 600.000 vrachtwagens van en naar het VK, daarmee is het land na Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Die handel verloopt nu naadloos. Er kan een order geplaatst worden, waarna een vrachtwagen gelijk op de boot mee kan. Brexit betekent echter dat er een grens met controlemomenten komt. Er is berekend dat wanneer die controlemomenten ongeveer 1 minuut per vrachtwagen in beslag nemen, dit zal leiden tot een file van 40 kilometer aan de zijde van Dover. Dat is voor Nederlandse bedrijven een groot vraagstuk. Wij hebben immers weinig wachttijd ingecalculeerd in onze order fullfilments.

Frictiekosten
Op dit moment zijn de Britten nog geen stap dichter bij een overeenkomst met de EU. Veel experts verwachten nog altijd dat dit op het laatste moment wel goed komt en dat er geen sprake gaat zijn van een ‘harde Brexit’. Als het toch zover komt zullen inkopers en handelaren serieuze aanpassingen moeten doen, benadrukt Mulder. “Bedrijven zullen, wellicht in samenwerking met elkaar en Britse importeurs, er voor proberen te zorgen dat de korte levertijden overeind blijven. Dat betekent dat er meer op voorraad gaat worden gelegd en er gewerkt worden volgens een soort ‘spoorboekje’. Op basis van het verleden kan er ingeschat worden wanneer er welke producten klaar gelegd moeten gaan worden, zodat alles gereed is wanneer er een bestelling komt. Dat kan echter wel leiden tot frictiekosten, vanwege bijvoorbeeld bederf. Inkopers zullen dus rekening moeten houden met veranderende inkooppatronen en minder flexibiliteit.

Flexibiliteit
Die flexibiliteit biedt Nederland momenteel wel. Een gemiddelde order fulfillment duurt in Spanje nu ongeveer 3 dagen, in Nederland maximaal 16 uur. Dat betekent volgens Mulder dat “wanneer consumenten zich anders gaan gedragen, doordat bijvoorbeeld het weer verandert, en de schappen leeg raken, Nederland altijd redding biedt. Kopende klanten weten dat ze hier altijd tot het laatste moment kunnen bestellen. Dat biedt gemak en geeft Nederland een bijzonder belangrijke rol in de industrie.” Voor GroentenFruit Huis, dat 350 bedrijven vertegenwoordigt met een totale omzet van 14,8 miljard euro, is het dan ook heel belangrijk dat na Brexit de ‘naadloze grens’ met het VK zo veel mogelijk behouden wordt.

Douaneregeling
Het kabinet van Theresa May heeft een ‘gefaciliteerde douaneregeling’ voorgesteld om de handel tussen het VK en de EU zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Dat houdt in dat wanneer een product van buiten de EU het VK binnenkomt , de Britten hun eigen importtarief zullen heffen als het voor hen bedoeld is, en het EU-tarief wanneer het voor het handelsblok bedoeld is. Zo zou de handel tussen beide partijen ongestoord voort kunnen gaan. Critici stellen dat er nog geen goed IT-systeem is om dit plan goed te regelen. Bovendien zou het betekenen dat de EU haar grenscontroles deels overlaat aan een niet-lidstaat. Dat is onder meer tegen het zere been van de Fransen. Mulder stelt echter dat dit plan haalbaar moet zijn. GroentenFruit Huis lobbyt er dan ook hard voor.

Lobby
Deze lobby, stelt Mulder, richt zich bovenal op twee hoofdpunten. “Ten eerste hebben we 25 jaar elkaars controles vertrouwd en vandaag de dag verloopt de handel met het VK nog steeds via eenzijdige controles. Er is geen enkele aanleiding om hier na al die tijd verandering in te brengen. Ook na Brexit zou dat vertrouwen volkomen gerechtvaardigd zijn. Ten tweede is de EU niet alleen heel trots op haar interne markt, maar ook op haar vrijhandelsakkoorden met niet-lidstaten (zogeheten ‘derde landen’). Na de Brexit zou het VK dus uitstekend binnen het raamwerk van de EU moeten passen. Sterker nog, dit is een ‘derde land’ waarmee al een hele sterke handelsrelatie is opgebouwd. De EU zou daarom een akkoord moeten sluiten met de Britten die past bij een dergelijk intensieve relatie.”

Handelsbeperkingen
Mulder is optimistisch dat de betrokken partijen er uiteindelijk wel uitkomen. Hij benadrukt bovendien dat handelsbeperkingen geen groot probleem zijn voor de groente-en fruitsector. “Belemmeringen zijn een dagelijks verschijnsel voor ons. Bedrijven binnen deze sector weten wel hoe ze moeten omgaan met importprocedures. Ze weten hoe ze om moeten gaan met tarieven, technische eisen en douaneafhandelingen. Rond Brexit is alleen de vraag ‘hoe krijgen we zo een dikke stroom door zo een klein gaatje?’ Dat is lastig en daar moet een oplossing voor gevonden worden.”

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres