Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Brainstorm met leverancier is risicovol

Samenwerken en innoveren met leveranciers wordt door menig inkoper als een holy grail gezien. Maar van wie is het idee dat uit de brainstormsessies met leveranciers komt? “Een inkoper nodigt een leverancier uit en uit de brainstorm komt een idee. De inkopende partij vraagt hier vervolgens een octrooi op aan. Misschien is hij echter helemaal niet de rechthebbende, omdat de leverancier dit heeft ingebracht. Als de leverancier kwaad van wil is, kan hij zich een leuke onderhandelingspositie verwerven en schade toebrengen aan het bedrijf”, vertelt Marco Coolen, IP consultant bij AOMB, voorheen director purchasing bij Océ Technologies.

Intellectueel eigendom wordt volgens Coolen niet veel binnen inkoop besproken. Vaak wordt hier vrij luchtig over gedaan. “Toen ik werkzaam was bij Océ hadden we het wel over vrijwaring van IE-rechten (intellectueel eigendom, red.) naar derden toe. Mochten wij aangesproken worden over inbreuk op rechten van derden, dan zou de leverancier ons vrijwaren. Wat ik me realiseer, nu ik bij AOMB werk, is dat hier ook over nagedacht moet worden bij brainstormsessies met leveranciers. De kennis van derden binnenhalen, terwijl je hier geen recht op hebt, kan gevaarlijk zijn voor je eigen ontwikkeltraject”, waarschuwt Coolen.

Idee jatten
Dat dit ook grote bedrijven overkomt werd onlangs duidelijk tijdens een lezing door AkzoNobel. “Een particulier had zijn idee naar AkzoNobel gestuurd. Later kwam het bedrijf met een vergelijkbaar product op de markt. De particulier zei vervolgens: ‘jullie hebben mijn idee gejat’. AkzoNobel was intern al een tijd bezig met het product, maar toon dan nog maar eens aan van wie het idee daadwerkelijk is.”

Apart bedingen
Coolen krijgt regelmatig inkopers aan zijn bureau met problemen over octrooien. “Je betaalt iets en denkt vervolgens dat het van jou is. Dat is iets wat inkopers niet goed aanvoelen. Bij intellectueel eigendom moet je het recht dat het van jou is apart bedingen. Dat moet je goed regelen, want anders zal het nooit echt van jou zijn”, vervolgt de consultant.

Exclusieve rechten
“Mocht je toch een octrooi aanvragen op het idee van iemand anders, dan kan het natuurlijk zo zijn dat de leverancier dit prima vindt. Dan is hij echter heel coulant. Het komt ook voor dat de leverancier de exclusieve rechten opeist om concurrentie met andere leveranciers te verminderen. Dan moet je als inkoper hard aan de bak, want dan kun je leveranciers niet laten concurreren op prijs. Daar kan een inkoper behoorlijk last van hebben.”

Vooraf vastleggen
Hoe moet het dan wel? “Op het moment dat er iemand bij een grote multinational zoals Phillips komt met een serieus idee, dan wordt er meestal gezegd: ‘Zorg eerst maar dat je het idee zelf beschermd hebt. Daarna praten we verder’. Dit kan een oplossing zijn. Voor een particulier kan het aanvragen van een octrooi echter kostbaar zijn. Dan kan het soms beter zijn om vóór de brainstormsessie af te spreken van wie het idee is dat uit het gesprek komt. Het vastleggen van deze afspraken op één A4tje kan al genoeg zijn.”

Contracting issue
“Binnen inkoop wordt dit vaak nog weggezet als een contracting issue. Het houdt echter wel meer in dan twee regels in een contract. Je moet dit door het hele contract verweven. Ook kan het handig zijn om een contract paraat te hebben voor ad-hoc brainstormsessies met leveranciers. Inkopers zijn creatief genoeg om een oplossing te vinden die bij hun bedrijf past. Het startpunt is alleen dat ze zich er bewust van zijn, dat dit een probleem kan worden”, aldus Coolen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 24 november 2015 16:38 uur

Herkenbaar. Het vooraf vastleggen hoe om te gaan met een potentieel idee wordt vaak ondergesneeuwd met het argument dat het nog niet opportuun is en dat het de creatieve processen kan hinderen. In de praktijk meegemaakt, bij een octrooi aanvraag, dat nadien ruzie ontstaat wie de eigenaar van een idee is.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres