Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Bouwteam + krappe planning = extra budget nodig

In de bouwwereld is een bouwteam een veelgebruikte samenwerkingsvorm waarbij het ontwerpteam (architect, constructeur et cetera) wordt uitgebreid met een (hoofd)aannemer om gezamenlijk een ontwerp verder uit te werken. Vanuit het perspectief van aanbesteden en inkopen is het bouwteam interessant omdat in twee fasen wordt ingekocht. Deelname aan het bouwteam wordt aanbesteed en de feitelijke prijsvorming aan het einde van het bouwteamtraject kan ook als een inkoopbeslissing worden beschouwd. Op de bouwteamovereenkomst volgt normaliter de aannemingsovereenkomst waarna de bouwteamaannemer het ontwerp gaat realiseren.

In theorie kan de opdrachtgever aan het einde van een bouwteamtraject afscheid nemen van de betreffende aannemer. In de praktijk is afscheid nemen echter lastiger en gebeurt dit minder vaak dan dat je op basis van de ervaringen met een bouwteam zou verwachten. Een aannemer moet het wel heel bont maken wil de bouwteam niet eindigen met een ondertekende aannemingsovereenkomst. Dit weet de aannemer ook. Want de planning is in deze vaak de grootste vijand van de opdrachtgever.

Doordat de aannemer weet dat hij in beginsel binnen is (lees: het werk ook gaat realiseren), is zijn prikkel om scherp af te prijzen verdwenen. In een recente bouwteamprocedure wezen de tussentijdse peilstokramingen uit dat de bouwkosten circa twintig miljoen euro waren, hetgeen werd bevestigd door de betreffende aannemer. Bij de finale aanbieding bleken de voorgaande bevestigingen minder hard en was de prijs – zonder toelichting en zonder excuses – verhoogd tot 23 miljoen euro. Een situatie die menig opdrachtgever in de bouwsector bekend moet voorkomen.

Als een inkoop- of aanbestedingsstrategie wordt opgesteld en men kiest voor een bouwteamverband dienen daarom sowieso twee zaken in ogenschouw genomen te worden: (1) De verwachte optimalisaties (besparingen) die worden gerealiseerd door het vroegtijdig betrekken van een aannemer dienen groter te zijn dan de hogere kosten als gevolg van een minder scherpe prijs en (2) zorg dat tijd (de planning) in je voordeel blijft werken. Stuur op tijd en borg de kwaliteit zodat de prijs onder controle blijft. De mogelijkheid om na de bouwteamprocedure nog een reguliere aanbestedingsprocedure op te starten – lees: de mogelijkheid om te kunnen wisselen van aannemer – zal de bouwteamaannemer dwingen om ook op het kostenaspect mee te blijven denken met de opdrachtgever. Als je als opdrachtgever een te krappe overall projectplanning hebt en de aannemer weet dat, begin dan maar alvast met het reserveren van extra budget. Dat heb je dan zeker nodig. 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (2)

Sander van den Broek 30 oktober 2020 10:36 uur

Doet me denken aan dat tegeltje: het kan heel goed, snel en goedkoop. Maar niet alle drie.

inkoperscafe gebruiker 29 oktober 2020 10:50 uur

Ik herken de situatie waarin er wel heel veel moet gebeuren wil een aannemer aan het einde van het bouwteam de opdracht niet krijgen. Echter op het einde nog afwijken van een in de tijd gerealiseerde begroting zou zonder verklaring niet mogelijk moeten zijn in bouwteam verband. Dit zit in mijn ogen dan meer in het proces van prijsvorming dan in een aannemer die op deze manier misbruik maat van de situatie. Dit proces zou in de bouwteam overeenkomst duidelijk moeten zijn beschreven en middels bouwteam vergaderingen steeds moeten worden opgevolgd. Een continue onafhankelijke prijstoetsing op de elementen waarmee de begroting zich ontwikkelt naar een eind begroting is in deze een gezonde interventie. De stelling dat je in een bouwteam verband een minder scherpe prijs zou krijgen betwijfel ik. Met de juiste kosten toetsing en een transparant prijsvormings proces krijg je die prijs die leidt tot een juiste afspiegeling van de diverse risico's en als het goed is zal leiden tot geen of amper meerwerk. Onder aan de streep geloof ik niet dat deze heel erg afwijkt van een prijs die op basis van een bestek en onder prijs concurrentie tot stand is gekomen. De faalkosten en meerwerk die je bij deze soort prijsvorming toch nog vaak terugziet zouden middels een goed bouwteam proces moeten zijn geminimaliseerd. Nadeel is dat je dit lastig met cijfers hard kan maken.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres