Magnifying glass Close

Bouw ontsnapt aan kartelverbod

Het midden- en kleinbedrijf wordt naar de mening van de NMa onevenredig getroffen als een kartelverbod van kracht zou worden. Desondanks pleit de kartelpolitie ervoor dat de sector in de nabije toekomst zelf een norm ontwikkelt voor combinatievorming.


Bouwers dingen nu vaak in een combinatie van bedrijven mee naar opdrachten. Door de krachten bundelen kunnen ze gezamenlijk voldoen aan de gestelde eisen van de opdrachtgever en een offerte indienen. Op deze manier wordt het mogelijk dat meerdere kleinere ondernemingen concurreren met grote bedrijven. Om die reden kregen bouwcombinaties bij de oprichting van de NMa in 1998 als een van de weinige een ontheffing van het kartelverbod.
De bouwfraude-affaire maakte echter de discussie los of aannemers combinatievorming niet zouden misbruiken om prijsafspraken te maken en concurrentie uit te sluiten. Het aantal offertes zou juist verkleinen als bouwbedrijven gezamenlijk inschrijven terwijl zij de opdracht ook alleen af zouden kunnen. Een ander nadeel is dat bij veelvuldig samenwerken de bouwers onwenselijk veel inzicht krijgen in elkaars commerci?le afwegingen en mogelijk afhankelijk worden van elkaar.

Concurrentie
Een van de aanbevelingen van de enqu?tecommissie bouwnijverheid was dan ook om de vrijstelling van het kartelverbod kritisch te bestuderen. De NMa zegde dat eind 2001 toe en is tot conclusie gekomen dat de concurrentie in de meeste gevallen juist vergroot.
De kartelpolitie sluit de ogen niet voor de nadelen en onderschrijft grotendeels de conclusies van de commissie-Vos. Het eigen onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op de concurrentie tussen bedrijven en minder tussen samenwerkingsvormen. De NMa heeft echter wel geconstateerd dat combinatievorming een belangrijke rol speelt in de schaduwboekhouding van Bos. Bij 25 procent van de aanbestedingen uit 1998 waren combinaties betrokken. Soms maakte zo?n combinatie ook deel uit van het kartel.
De NMa wil de ontheffing handhaven. al was het maar omdat zij zichzelf niet in staat acht de rechtmatigheid van combinaties te beoordelen. Daarbij is inzicht nodig in bedrijfsvoering. capaciteitsplanning. het werk en de risico?s. Om die reden pleit de NMa voor het instellen van een norm door de sector zelf en biedt hulp aan bij nadenken over de precieze invulling ervan. Zo?n norm zou duidelijkheid moeten scheppen over welke combinaties wel en niet toelaatbaar zijn.

bron www.cobouw.nl

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres