Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: Supply Chain Meesterschap

Wie kent er nog de reclame van Grolsch met als slogan ‘Vakmanschap is meesterschap’? Een reclamecampagne die in 1959 werd gelanceerd en doorliep tot het begin van de jaren tachtig. Het werd daarmee één van de langstlopende en meest succesvolle campagnes uit de Nederlandse geschiedenis. Of het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ van auteur Ed Weenk eenzelfde (langdurig) succes zal realiseren is natuurlijk nog de vraag. Dat het boek zich onderscheidt van andere goede boeken over Supply Chain Management is wel duidelijk. Al is het maar door het zeer hoog praktische gehalte en de koppeling met de interactieve game ‘The Fresh Connection’.     

SCM en SCM in de overtreffende trap
Iedereen die weleens te maken heeft gehad met Supply Chain Management weet dat daar de afkorting SCM bij behoort. En laat dat nu ook net de afkorting zijn die hoort bij Supply Chain Meesterschap. Zeer waarschijnlijk niet bij toeval gekozen, maar het zal niet de enige gedachte zijn geweest bij het bedenken van deze boektitel. Supply Chain Management is namelijk een best wel ingewikkeld vakgebied, waar heel veel interne en externe factoren samen komen en die daarmee van invloed zijn op de resultaten. Het managen van die supply chain vraagt derhalve een grondige kennis en ervaring, die je niet van de ene op de andere dag hebt opgebouwd. Vandaar dat meesterschap in de titel. SCM in de overtreffende trap.    

Drie delen waarvan twee anders
Het boek bestaat heel overzichtelijk uit drie delen. Deel 1 is een algemene verkenning van de diverse talrijke aspecten van Supply Chain Management, die je ook vaak in andere boeken over dit vakgebied tegenkomt. Tot zover niets nieuws onder de zon. Met deel 2 en deel 3 gaat het boek echter ‘accross borders’. Daar moet je je als lezer wel op instellen. Anders kan het straks na het kopen van het boek weleens zo zijn dat de teleurstelling overheerst. Deel 2 combineert namelijk de theoretische concepten van deel 1 met het spelen van ‘The Fresh Connection’ game via een website. Zonder die game en het spelen daarvan raak je de draad snel kwijt, omdat je de schermen van het spel via de website niet voor je ziet. In deel 3 staat ‘The Fresh Connection’ opnieuw centraal, maar dan in de vorm van een casestudy. Daarbij worden allerlei verschillende soorten oefeningen en formats gebruikt.           

Drie pijlers van ‘Supply Chain Meesterschap’
In deel 1 komen de drie pijlers van ‘Supply Chain Meesterschap’ aan bod, de kern waar de rest van het boek in delen 2 en 3 op teruggrijpt. De businessdimensie, de technische dimensie en de leiderschapsdimensie. Met name die laatste dimensie vormt een welkome aanvulling voor ketens die over het algemeen vanuit de techniek en de business zijn opgezet. Zeker omdat in elke keten de mens de meest onzekere factor is. En juist die aandacht voor het menselijk handelen komt in andere boeken over Supply Chain Management niet of onvoldoende aan de orde. In een van de hoofdstukken is er bijvoorbeeld aandacht voor teamevaluaties in elke fase van het proces om de keten te managen. Voor het beoordelen van het gedurende een traject leren en veranderende inzichten krijgen. Dat zouden inkopers eigenlijk in hun eigen situatie bij inkoopprocessen eveneens kunnen en moeten toepassen.

Alles is met elkaar verbonden 
De concepten beschreven in deel 1 zijn redelijk eenvoudig te begrijpen, met name voor relatieve buitenstaanders als jij en ik. Waar de moeilijkheid in zit, is het grote aantal concepten dat een rol speelt in de supply chain, de vele onderlinge afhankelijkheden tussen die concepten, de crossfunctionele dimensie en het feit dat er soms ruimte is voor persoonlijke meningen naast feiten. Ja, ook de menselijke factor speelt een rol in een keten die deels technisch en business gedreven wordt beschreven. Daar komt verder bij dat veel zaken voortdurend veranderen, waardoor het niet zo makkelijk is om een volledige supply chain te runnen. Al lezende kom je daar zeker achter. Alles is binnen de keten en soms zelfs buiten de keten met elkaar verbonden en de beste manier om dat uit te vinden is ‘The Fresh Connection’ game te spelen. Het lezen van tien (andere) boeken over Supply Chain Management helpt je daar namelijk niet verder mee, het spel wel.

Circulariteit vraagt meesterschap in de supply chain 
Met de toenemende aandacht voor circulaire inkoop en circulair ketenmanagement merk je dat er aan het einde van de keten, voordat een product de consument bereikt, weinig kennis is over hoe de keten er precies uitziet, welke duurzame of circulaire materialen er worden gebruikt en hoe je Design for Disassembly (D4D) inricht en laat werken. Met grondige analyses zoals beschreven in het tweede en derde deel wordt je als lezer van het boek én speler van het spel uitgedaagd om die ontbrekende informatie wel boven water te halen. Doelstelling is daar, met name met je medespelers in de game, over van gedachten wisselen en de supply chain daadwerkelijk managen. Daarmee vervult het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ een unieke rol als interactief boek.     

Geïntegreerde management modellen
Verspreid door het boek tref je een aantal bekende management modellen aan. De boeken ‘Concurrentievoordeel’ van Michael Porter en ‘Business Model Generatie’ van Alexander Osterwalder e.a. nemen in deel 1 zelfs een prominente plaats in. Daarnaast is er een kleinere rol weggelegd voor boeken als ‘The Balanced Score Card’ van Kaplan en Norton, ‘Zes denkhoeden’ van Edward de Bono en ‘Marketing Management’ van Kotler en Lane. Ze worden moeiteloos meegenomen, geïntegreerd in en gekoppeld aan de theoriën van het Supply Chain Management. In het boek wordt verder aandacht geschonken aan de Kraljic-matrix en het artikel ‘Purchasing must become supply management’ dat Peter Kraljic daarover al in september 1983 schreef voor Harvard Business Review.      

Eindoordeel
‘Supply Chain Meesterschap’ is dus een studieboek. Een studieboek dat veel inkopers maar ook mensen uit de sales en operations zouden kunnen gebruiken om op een speelse manier te leren op welke wijze zij onderdeel uitmaken van de supply chain. Hoe zij daar ieder vanuit hun eigen specialiteit van toegevoegde waarde in kunnen zijn. Daarnaast zal het in deze tijden van de coronacrisis duidelijk worden welke ketens goed in elkaar zitten en nog belangrijker welke ketens een bijdrage kunnen leveren aan mogelijke oplossingen van die crisis. Waardevol dus om dat te weten en nog waardevoller om daar vervolgens iets mee te doen. Tenslotte biedt het lezen van het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ in combinatie met het spelen van ‘The Fresh Connection’ game een leuke en met name interessante aanvulling tijdens het werken op afstand tijdens de komende periode.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:        *****
  • Praktisch nut:           *****
  • Toegankelijkheid:    ***

Aanvullende literatuur

Interessante links

Boekgegevens

Auteur:

Ed Weenk heeft sinds midden jaren negentig uitgebreide ervaring opgedaan in het managen van internationale logistiek­ en distributieprojecten op strategisch en operationeel niveau. Weenk werkt ook als Senior Associate Professor aan verschillende businessschools, zoals EADA Barcelona, Maastricht School of Management, Antwerp Management School, Tias, en Centrum Graduate School of Business (Lima, Peru) en RSM, in de onderwerpen operations en supply chain, projectmanagement en intra­ en entrepreneurship.

Als overtuigd aanhanger van de principes van het ervaringsgericht leren, gebaseerd op methodologieën als de casemethode (zoals gepropageerd door Harvard Business School), in­class teamwork en serious gaming, is Weenk delivery partner en geautoriseerd trainer in de bedrijfssimulatiegames van Inchainge uit Nederland en de Palatine Group uit New York.

Weenk publiceerde eerder het managementboek ‘De perfecte pass’ dat in het Engels, Spaans en Nederlands is verschenen. Wat de manager kan leren van de voetbaltrainer. Dat boek beschrijft hoe belangrijk het is om het grote geheel te zien, om goede interne en externe alignment te hebben en om coherentie te realiseren op alle niveaus.

Paperback, 332 blz. | Nederlands

Management Impact | 1e druk, 2020

EAN: 9789462763371

Het boek ‘Supply Chain Meesterschap’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.