Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Blijft integriteit in inkoop onwrikbaar?

De integriteit in het inkoop vak staat onder druk. Twee recente ontwikkelingen kunnen als ethisch onverantwoord gedrag worden gezien. Betreft het een incident dat geen verdere aandacht behoeft? Of noopt dit tot een gewijzigde kijk op integriteit?

Door Kellyanne Conway, Trumps topadviseur, werd na de inauguratie van Donald Trump een nieuwe waarheid geïntroduceerd. De waarheid van de alternatieve feiten. Aanleiding was de boodschap die persvoorlichter Sean Spicer gaf over het aantal kijkers tijdens de inauguratie van Donald Trump. Die zou het aantal van de inauguratie van Obama overtreffen. Deze feitelijke, door foto’s bevestigde, onjuistheid werd door Conway uitgelegd als zijnde een alternatieve waarheid. Een feitelijke onjuistheid? Of een vermeende waarheid?

Een andere ontwikkeling betreft het twittergedrag door Donald Trump. Vooral de tweets over de kosten –en daarmee de prijs- van de Air Force One van Boeing, de JSF van Lockheed Martin en de locaties waar geproduceerd wordt door autoleveranciers General Motors, Fiat Chrysler en Toyota. Deze tweets hebben tot resultaat gehad dat het inkoopproces zwaar werd beïnvloed, ten gunste van de afnemer. Leveranciers werden publiekelijk te schande gemaakt. Een goede zaak? Of een ethische imperfectie?

Inkoop en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Partijen in een inkoopproces worden verondersteld integer, betrouwbaar en respectvol te handelen. Maar hoe voorkom je gedrag dat haaks staat op deze kernwaarden? En sterker nog, hoe moet je omgaan met gedrag dat door de een als integer wordt beschouwd en door de ander als onethisch? Mag je een inkoopproces publiekelijk beïnvloeden door via twitter te stellen dat een leverancier te duur is? Of sturend zijn over de productielocatie van een leverancier?

Er bestaan diverse mogelijkheden om integriteit in inkoop te waarborgen. Een gedragscode voor inkopers is een eerste stap in de richting om integriteit in inkoop te reguleren. Maar een code gaat niet voorkomen dat er misstappen worden gezet. Transparantie in het inkoopproces biedt onvoldoende waarborg voor integriteit. Twitterberichten zijn niets verhullend -dus transparant- op social media te lezen. Een audit op het inkoopproces is dikwijls reactief en kan niet voorkomen dat een integriteitsschending wordt uitgevoerd. Veel meer impact heeft de aanstelling van een chief ethics officer die, beter dan de compliance officer, de normen en waarden van de inkoopethiek in de organisatie actief kan bewaken.

De recente ontwikkelingen vragen om een reactie en roepen in ieder geval de volgende vragen op. Betrof de introductie van de alternatieve feiten en het publiekelijk aanspreken van leveranciers een incident? Of staan we aan de vooravond van een gewijzigde kijk op de integriteit in inkoop?

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (3)

inkoperscafe gebruiker 15 februari 2017 10:25 uur

Binnen “inkoop vak” staat integriteit onder druk wanneer mensen niet meer in staat zijn (ethische) verantwoording af te leggen over hun keuzes, en/of zich niet vrij voelen overeenkomstig te handelen. Iemand die persoonlijk integer wil blijven handelen moet elke dag bereid zich terug te trekken uit een situatie omdat omstandigheden kunnen veranderen. Eigen normen en waarden hanteren en ad ultimo "niet meer meedoen" dus. Maar de beide door Roeland genoemde “ontwikkelingen” zijn incidenten. Niemand geeft zulke uitspraken bijzondere aandacht als het gaat om het ontwikkelen zijn persoonlijke kijk op integriteit. Trump roept wat. Een openbaar geplaatst plasseksfilmpje van een artiest spoort niemand aan om zijn kaders of opvatting over seksualiteit te herzien. Paay sekst wat. De kijk op inkoopintegriteit of seksualiteit gaat door déze incidenten echt niet veranderen.

Joop van Hillo 14 februari 2017 13:49 uur

'Vaarwel witte man die de aftocht blaast, vaarwel aan de koloniaal die hulpverlener werd, beiden even paternalistisch en behept met hun (morele) superioriteit' (Uit: Dag, Afrika van Marcia Luijten) . Nieuwe internationale machtsverhoudingen laten hun contouren zien. Als Europa wil overleven, moet Inkoop haar morele inkoopethiek dan juist niet wat afzwakken? Of kiezen we ervoor mogelijk ten onder te gaan als gevolg van deze morele keuze?

Nick Piscaer 8 februari 2017 20:41 uur

Integriteit en ethiek behoort "tussen de oren te zitten" van alle betrokkenen in het inkoopproces! Centraal opgestelde regels en gedragscodes zijn prima, maar het ondertekenen van dergelijke regels/gedragscodes betekent nog niet dat e.e.a. ook begrepen c.q. wordt nageleefd. Mijn ervaring is dat het regelmatig bespreken met alle betrokkenen in het inkoopproces van dilemma's uit de praktijk en met name de discussies rondom de dilemma's, de betrokken scherp houdt en het ethisch besef van wat wel en wat niet kan versterkt . Ook een "open" cultuur waarbij "een vreemd onderbuik gevoel" bespreekbaar is, helpt om integer gedrag te stimuleren.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres