Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Bijeenkomst Andere Overheid Andere Inkoop over inkoopstrategie?n PIT

De inkoopstrategie?n voor acht productgroepen voor een rijksbrede geco?rdineerde inkoop zijn opgesteld. Dus is het nu tijd om ermee aan de slag te gaan en de voorgestelde besparing van 50 miljoen euro te realiseren. Daarom organiseerde de interdepartementale projectdirectie PIA (Professioneel Inkopen en Aanbesteden) de bijeenkomst Andere Overheid Andere Inkoop. Tijdens de bijeenkomst.. op 9 juni bij het ministerie van LNV. kregen niet alleen inkoopmedewerkers maar een breder gezelschap van juristen. financi?le medewerkers. budgethouders en integraal managers meer informatie over PIT (Programma Inkoop Taakstelling).

Dagvoorzitter Jeroen Sprenger. Directeur Voorlichting bij het ministerie van Financi?n. trapte de bijeenkomst af met een poging de trauma?s die aanwezigen konden hebben met het voormalige Rijksinkoopbureau weg te poetsen. Hij drukte ieder op het hart om niet in de valkuil te trappen dat alles al is verzonnen maar van de uitvoering niets terecht komt. ?Het is tijd voor de slag van denken naar doen.?

Mari?nne Verhoef. pSG van Financi?n en voorzitter van het pSG-beraad. belichtte de historie van PIT. Die begon met de taakstelling Professioneel Inkopen en Aanbesteden van 50 miljoen euro in het regeerakkoord van Balkenende II. PIT is opgezet om die taakstelling te realiseren via rijksbreed geco?rdineerde inkoop. Dat is niet hetzelfde als centrale inkoop. maar het is ook niet vrijblijvend: ieder ministerie levert iets van zijn vrijheid in. maar krijgt er veel voor terug: beter. doelmatiger. slimmer en sneller inkopen.

Klik hier voor het volledige artikel
Bron: Andere overheid

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres