Magnifying glass Close

?Betrek marktpartijen vroegtijdig bij aanbesteding?

Het vroegtijdig betrekken van de markt bij aanbestedingen zorgt ervoor dat alle beschikbare kennis en creativiteit wordt aangeboord. wat leidt tot de beste oplossingen. met de beste kwaliteit/prijs-verhouding voor opdrachtgever ?n samenleving. Dat zei Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman vandaag bij het seminar ?Ruimte Maken? in Tiel.


Brinkman pleitte ervoor dat de opdrachtgevers aansluiten bij het actieprogramma van de Regieraad Bouw. Dat houdt onder meer in dat wordt aanbesteed op basis van functionele specificaties. dat het professioneel opdrachtgeverschap verder wordt ontwikkeld (professioneel selecteren en gunnen) en dat procedures worden bekort. Een belangrijk element is verder dat de opdrachtgever alternatieve aanbiedingen toestaat. De ervaring bij bouwbedrijven kan beter worden benut. Ook moet worden gestimuleerd dat MKB-bedrijven combinaties in de keten maken. De Bouwend Nederland-voorman onderstreepte het belang van bescherming van het intellectueel eigendom om het innovatieklimaat te bevorderen.

De randvoorwaarden bij aanbestedingen moeten dusdanig zijn dat er daadwerkelijk vernieuwing en innovatie kan plaatsvinden. aldus Brinkman. In dit verband constateerde hij dat het beleid van Rijkswaterstaat en van de Waterschappen wat dit aangaat niet parallel loopt. ?Het is verheugend dat Rijkswaterstaat het aanbestedingsbeleid aan het veranderen is. Er komen steeds minder dichtgetimmerde bestekken en er is meer ruimte voor opdrachtnemers om mee te denken over oplossingen?. Helaas. stelt Brinkman vast. lijken waterschappen een andere kant op te bewegen. waarbij nog sterker alleen wordt geselecteerd op de prijs en de bouwer alleen is betrokken bij de uitvoering. ?Voor innovatie en kwaliteitsverbetering is dan geen ruimte meer?.

Bron: Bouwend Nederland

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres