Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Benelux en Oostenrijk werken samen in project voor medicijnen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk zijn begonnen met een gezamenlijk project, waarin belangrijke farmaceutische innovaties in kaart worden gebracht nog voor ze op de markt komen.
Door deze informatie staan de landen sterker bij bijvoorbeeld de inkoop van geneesmiddelen. Dat meldt Skipr.

De vier landen werken samen in het BeNaLuxA Collaboration en zijn begonnen met het project ‘Horizon Scanning System’. Door het structureel verzamelen en analyseren van informatie uit bijvoorbeeld onderzoek en literatuur krijgen de landen beter zicht op verwachte kosten, patiënten-aantallen en indicatie uitbreidingen. Daardoor kunnen er van te voren al beleidsbeslissingen worden genomen of gezamenlijke prijsonderhandelingen worden voorbereid. Horizon Scanning is een complex systeem, maar levert ook voor andere landen waardevolle informatie op. Het BeNaLuxA-verband nodigt daarom andere landen uit om op dit terrein samen te werken.

Inkoop geneesmiddelen
Volgens minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is internationale samenwerking op dit terrein belangrijk, omdat informatie dan nog beter wordt. De eerste experimenten met Horizon Scanning lieten dat ook zien. Door de informatie staat men sterker, stelt Schipper, bijvoorbeeld bij de inkoop van geneesmiddelen door zorgaanbieders.

Voorbereid zijn
Ook de Belgische minister De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid vindt de samenwerking belangrijk. Door goed voorbereid te zijn op de komst van farmaceutische innovaties, kan dit sneller ter beschikking worden gesteld aan de patiënten.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres