Magnifying glass Close

Benchmarking in GGZ: doelmatig of kostbaar fiasco?

Inkopers zijn gebaat bij goede benchmarks, waarmee zij hun beslissingen kunnen onderbouwen. Maar laat alles zich wel meten? Verzekeraars en behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg[slide] discussiëren nu over de effectiviteit van benchmarking voor een meer doelmatige inkoop.

Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen als het gaat om het benchmarken van de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks gaat 7 miljard – 10 procent van alle zorgkosten – om in het werk ‘tussen de oren’. Maar waar ga je naartoe als je bijvoorbeeld last hebt van depressieve klachten? Naar instelling Y of behandelaar X? De GGZ werkt nu samen met verzekeraars om het effect van behandelingen te meten, bericht het dagblad Trouw. Intern verzamelden instellingen al gegevens, maar nu moeten zij deze ook inleveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Betere informatie voor inkoop
De stichting, die wordt bekostigd door zorgverzekeraars, wijst erop dat ervaringen in het buitenland laten zien dat beter zicht op de uitkomst van zorg ook tot betere resultaten leidt. In de toekomst moet data-analyse informatie opleveren die bruikbaar is voor inkopers van zorg. Deze inkoper let op het doelmatig besteden van verzekeringsgeld en zoekt de beste behandeling tegen de laagste kosten.

Kostbaar fiasco
In Trouw trekt Jim van Os, hoogleraar psychiatrie in Maastricht fel van leer tegen het systeem, dat inmiddels 25 miljoen euro heeft gekost. Volgens hem gaat de ‘one size fits all’-benadering ervan voorbij aan de complexiteit van de geestelijke gezondheidszorg. Ook noemt hij de SBG “een zeer kostbaar fiasco”. De effectiviteit van behandelingen is volgens hem moeilijk vast te stellen en bovendien afhankelijk van een groot aantal, vaak externe, variabelen. “De mensen die ik behandel zijn niet te vergelijken met de patiënten van mijn Groningse collega”, zegt hij. “Net zoals je zwangere vrouwen in een sportschool in Overijssel niet kunt vergelijken met senioren op bejaardengym in Maastricht.”

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres