Magnifying glass Close

Algemene ziekenhuizen volgens rechter EU-aanbestedingsplichtig

“Al jaren is het voor iedereen in het veld duidelijk. maar nog nooit had een
rechter zich er over uitgesproken. Dat is nu wel gebeurd: algemene
ziekenhuizen zijn gewoon aanbestedende diensten in de zin van de EU
regelgeving en moeten dus de EU aanbestedingsregels onverkort volgen ….
Wat mij betreft een enorme doorbraak”.

Aldus het commentaar van Jan Telgen op een vonnis in kort geding door de Rechtbank in Arnhem van 9 juli jongstleden. De voorzieningenrechter oordeelde dat Ziekenhuis Rivierenland te Tiel haar parkeervoorziening onterecht niet heeft aanbesteed.
Een uitspraak die voor Algemene Ziekenhuizen v?rstrekkende gevolgen kan hebben!

“Een bericht dat opschudding gaat veroorzaken. Het lijkt mij goed dat hierover ook de Raden van Bestuur door de inkopers ge?nformeerd worden”. adviseert John Verheijden. voorzitter van de NVILG.

Hier is het volledige vonnis te lezen

Bron: NVILG
Klik hier voor het originele artikel

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres