Magnifying glass Close

College: "NIet minder regels door Aanbestedingswet"

In een brief aan minister Kamp vraagt het Adviescollege regeldruk Actal om een vijftal signalen van ondernemers mee te nemen in de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012.[slide] Aanbestedende diensten benutten volgens de organisatie de mogelijkheden voor de vermindering van regeldruk nog te weinig.

Actal, het Adviescollege regeldruk, heeft een advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken over de vermindering van onnodige regeldruk in aanbestedingsprocedures. Hoewel de Aanbestedingswet 2012 een vermindering van regeldruk mogelijk maakt, wordt hier nog te weinig gebruik van gemaakt. Dit ligt vooral aan de aanbestedende diensten, die de mogelijkheden daarvoor te weinig benutten.

Professionaliseren van inkoop
De Aanbestedingswet wordt binnenkort geëvalueerd. Actal heeft signalen uit het bedrijfsleven ontvangen en noemt deze in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken. De kern van deze aanbevelingen is dat het verder professionaliseren van het inkoopproces bij overheden de regeldruk vermindert en de toegang van mkb-bedrijven tot overheidsopdrachten vergroot.

Onnodige eisen
In de brief, verstuurd op 29 juli, noemt Actal vijf verschillende signalen uit het bedrijfsleven. Zo vragen aanbestedende diensten meer bewijsstukken dan wettelijk vereist en moeten leveranciers herhaaldelijk bewijsstukken opsturen door een beperkte geldigheidsduur van documenten. Ook worden er te veel kwaliteitseisen in een aanbesteding opgenomen, waardoor ondernemers verschillende certificeringsprocedures moeten doorlopen en onnodige kosten maken. Eisen zijn bovendien niet altijd helder en leiden tot onnodige vragen. Tot slot zorgt de (te) lange doorlooptijd voor de aanvraagtijd van een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), die een aanbestedende dienst van een inschrijver kan verlangen, voor veel ergernis.

Evaluatie
De vijf signalen vormen volgens Actal een sterke indicatie dat de regeldrukvermindering die beoogd is met de Aanbestedingswet 2012, niet of niet volledig is gerealiseerd. Om dit doel alsnog te bereiken adviseert het de minister om bij de evaluatie van de wet na te gaan in hoeverre de regeldruk die gemeten is in de nulmeting van de wet, afwijkt van de werkelijke regeldruk. Dit zou inzicht geven in de omvang van de regeldrukvermindering die te realiseren is door het verbeteren van de uitvoering van publieke aanbestedingen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres