Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

ACM stimuleert gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen zoeken steeds vaker naar manieren om inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg te bundelen. Hierdoor kunnen zij lagere prijzen en betere voorwaarden afdwingen. Toezichthouder ACM moedigt dit aan en stelt dat de concurrentieregels hier ruimte voor bieden.

ACM merkt echter dat er terughoudendheid is om samen te werken. Het is echter niet waarschijnlijk dat gezamenlijke inkoop tot schadelijke effecten op de inkoopmarkt zal leiden. Geneesmiddelenfabrikanten bedienen namelijk een markt die vele malen ruimer is dan alleen Nederland en hebben veelal een sterke positie tegenover inkopende partijen. Ook acht ACM het niet waarschijnlijk dat ziekenhuizen of zorgverzekeraars door de inkoopsamenwerking de concurrentie zullen beperken. Daarom heeft de waakhond een leidraad gepubliceerd die inkopers duidelijkheid moet geven over wat zij wel en niet samen kunnen doen.

Drie vuistregels
In de leidraad heeft ACM drie vuistregels opgenomen voor de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor medisch-specialistische zorg. Zo moet er sprake zijn van harmonisatie van een beperkt deel van de kosten, is toetreding tot het inkoopverband mogelijk op basis van vooraf kenbare, objectieve en non-discriminatoire criteria en legt het inkoopverband tot slot geen onnodige beperkingen op aan de deelnemers wat betreft contractduur, afnameverplichtingen en uittreding.

Concurrentiegevoelige informatie
Het maakt hierbij niet uit of de deelnemende partijen een sterke positie innemen op de markt voor medisch-specialistische zorg. Zolang de gezamenlijke inkoop voldoet aan de voorwaarden, is deze toegestaan. Hierbij moet nog wel meegenomen worden dat het van belang is dat de informatie-uitwisseling niet verder gaat dan nodig is voor de gezamenlijke inkoop. Rechtstreekse uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie moet voorkomen worden. Daarnaast zijn afspraken over verkoopprijzen of de verdeling van de markt niet toegestaan.

Inkoopvoordelen doorberekenen
ACM wil met de leidraad ervoor zorgen dat ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen voldoende duidelijkheid hebben om samen te kunnen werken. De toezichthouder gaat er daarbij vanuit dat de inkoopvoordelen zullen worden doorberekend aan patiënten en verzekerden. De sector kan tot 27 mei reageren op de leidraad, daarna maakt ACM deze definitief. Over drie jaar zal de aanpak geëvalueerd worden.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres