Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

ACM belemmert duurzame initiatieven

De mededingingsautoriteit ACM vormt een grote belemmering voor afspraken tussen bedrijven om duurzamer te opereren. Gezamenlijke initiatieven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen worden afgestraft, omdat ze concurrentieverstorend zouden zijn. Dat schrijven VNO-NCW, LTO Nederland en verschillende natuur- en milieuclubs aan minister Kamp van Economische Zaken. “Voor bedrijven is het nu erg onzeker geworden wat ze nu wel en niet kunnen. Dus het is van belang om vooraf duidelijkheid te geven”, aldus het collectief.

Zodra mededinging zwaarder weegt dan bijvoorbeeld milieu of mensenrechten, dan gaat er iets mis, vindt Erik te Brake van VNO-NCW. “Mededingingswetgeving biedt ruimte om dit soort maatschappelijke effecten ook een belang te geven en mee te wegen. Als er alsnog sprake is van een kartelafspraak staan er criteria in de wet die ruimte bieden om af te zien van sancties.”

Afkeuring diervriendelijk kippenvlees
ACM zou onder andere rigide hebben geoordeeld bij de afkeuring van de samenwerking tussen supermarktketens en de pluimveesector om voortaan alleen diervriendelijk geproduceerd kippenvlees in te kopen. Terwijl de Tweede Kamer het initiatief tegen plofkippen toejuichte, schreef ACM in januari dat de afspraken hierover een ongeoorloofde concurrentieverstoring betekende.

Onzekerheid kledingindustrie
Ook in de kledingindustrie leeft de onzekerheid of de gezamenlijke plannen om kinderarbeid bij leveranciers in de ban te doen, wel door de toezichthouder zal worden aanvaard. “Minister Ploumen van Buitenlandse Handel spoort ons aan, maar de beoordeling van de ACM rijmt niet met de doelstellingen van het kabinet”, aldus Jef Wintermans, directeur van ondernemingsorganisatie Modint.

Regels ACM aanpassen
“Het ministerie bekijkt of de regels die de ACM mag hanteren kunnen worden aangepast”, zo laat een woordvoerder weten. “Zodat voor zowel initiatiefnemers als de ACM duidelijker wordt hoe duurzaamheidsinitiatieven binnen de mededingingswet ontplooid kunnen worden.” Te Brake erkent ook dat de ACM gebonden is aan Europese regelgeving. “De Europese Commissie kijkt vaak mee en is zeer strikt”, stelt hij. Daarom moeten belemmeringen vanuit Brussel worden weggenomen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres