Magnifying glass Close

Aanbestedingswet mist doelen

De nieuwe aanbestedingswet heeft niet de gewenste effecten, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het leidt vooral tot meer bureaucratie.[slide]

De nieuwe aanbestedingswet mist haar doelen. Het zorgt voor meer bureaucratie rondom het aanbestedingsproces en kleine ondernemers krijgen nauwelijks er meer werk door dan voorheen. Het aanbestedingsproces is dan ook niet doelmatiger geworden. Dat blijkt onderzoek dat inkoopadviesbureau Aeves uitvoerde.

In de praktijk krijgt de aanbestedingswet ook nauwelijks de handen op elkaar. “Inkopers zien hun administratieve belasting met gemiddeld 14 procent toenemen”, staat in het rapport van het onderzoek onder 232 respondenten, die werkzaam zijn in de publieke sector. De conclusie is dat de aanbestedingswet haar doelen mist.

Meer kansen
De nieuwe aanbestedingswet is van kracht sinds begin april 2013. Sindsdien moeten aanbestedende overheidsdiensten bij aanbestedingen hun keuzes voor procedures en leveranciers beter motiveren. Daarbij is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) verplicht. Op deze wijze zouden ondernemers uit het mkb en zzp’ers meer kansen moeten krijgen om mee te dingen naar een opdracht. Het proces zou daardoor doelmatiger moeten zijn en de administratieve lasten zouden kelderen.

Toch zijn een doelmatiger proces, minder administratieve lasten en meer kansen voor mkb’ers en zpp’ers niet altijd het geval in de praktijk, stellen de bevraagde inkopers. “De aanbestedingswet heeft naar mijn mening nog niet geleid tot die ‘tsunami’ van middelgrote en kleine bedrijven die gaan deelnemen aan EU aanbestedingen”, laat een respondent die deelnam aan het onderzoek weten. “Wellicht gaat dit nog komen.” Bij de lokale overheid denkt een kwart van de inkopers evenwel dat er meer klussen worden gegund aan kleinere bedrijven.

Toegenomen bureaucratie
Veel van de respondenten laten weten dat de bureaucratie rond aanbestedingen is toegenomen. “Bij bijna driekwart van de overheidsorganisaties is de administratieve belasting van de inkooporganisatie als gevolg van de aanbestedingswet toegenomen”, staat in het onderzoek. In een op de vijf gevallen is de toename zelfs meer dan 30 procent. Daarbij is het opmerkelijk dat van de inkoopbeleidsmakers 63 procent aangeeft dat de belasting met een vijfdeis gestegen. Bij de senior inkopers is dat iets minder met 35 procent.

Standaard klachtenprocedure
Van de ondervraagden geeft zes op tien aan dat de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn een standaard klachtenprocedure heeft. De teneur is dan ook dat de klachtenprocedure een sprekend voorbeeld is van de juridisering binnen de inkoop. Het nodigt inschrijvers niet uit om bezwaar te maken omdat de nota’s van inlichtingen langer en langer worden, zo geven de respondenten aan.

Tot slot geven de respondenten aan dat de lokale overheid juist kijkt naar de laagste prijs bij een aanbesteding. Dit terwijl de aanbestedingswet juist als doel heeft dat er niet alleen naar de laagste prijs wordt gekeken. Met name de gemeenten hebben hier volgens de respondenten nog een lange weg te gaan.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (4)

25 februari 2014 12:57 uur

Zou het kunnen zijn dat de aanbestedende dienst nu meer tijd kwijt is omdat men moet verantwoorden wat men aan het doen is en niet, zoals tot voor kort, maar wat "aan rommelde" zodat het leven wat makkelijker en aangenamer werd ? (De goede niet te na gesproken !)

25 februari 2014 12:26 uur

Helemaal mee eens. Inkoop blijft zich schuilen achter verouderde procedures. De wet is veranderd, inkoop NIET!

25 februari 2014 11:57 uur

Heeft niets te maken met de wet maar alles met de gemakzucht en weinig kennis van zaken van de inkopers. Lekker een paar grote partijen, ook al maken die er in de praktijk een vaak rommeltje van, daar is niemand ooit op ontslagen. Inkoop is bezig met zijn eigen gemak en processen en niet met wat beter is voor de organisatie.

24 februari 2014 21:24 uur

Goh wat een verrassing! Betaalt u ook teveel belasting, ja, nee, weet niet. Valt me als procurementmanager niet overheid op dat inkoperscafe een doelgroep aan het verliezen is en veel aandacht schenkt aan quasi onderzoekers met marketing intenties... Jammer

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres