Magnifying glass Close

Aanbesteding escape voor staatssteun

De staatssteunregels lijken in toenemende mate in te grijpen in de decentrale (overheids‑)praktijk door een actievere houding van de toezichthouder. de Europese Commissie. K.C. Tsie Chin Jong van de gemeente Den Haag beschrijft in een artikel in de Staatscourant van 17 januari jl. hoe door aanbesteden de verdenking van staatssteun kan worden vermeden.

Om te bepalen of er sprake is van staatsteun wordt bekeken wanneer de (decentrale) overheid niet-marktconform selectief voordeel verleent aan ondernemingen waardoor mededinging wordt vervalst en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig wordt be?nvloed. Gedacht moet worden aan het voordeel dat de betreffende ondernemingen bij haar gewone commerci?le bedrijfsvoering niet zou hebben genoten. In deze situatie verleent de overheid een prestatie (meestal geld) zonder een (volledige) marktconfome tegenprestatie te ontvangen. Bevoordeling van bepaalde ondernemingen zal in de regel leiden tot concurrentievervalsing.

Bron: Staatscourant 17-01-2005
Klik hier voor het vollediage artikel

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres