Magnifying glass Close

Aanbesteding afvalverwerking naar de prullenbak?

Vuilverwerker Attero uit Wijster heeft de aanbesteding voor het verwerken van afval in acht Drentse gemeenten gewonnen. Een andere afvalverwerker, SITA uit Arnhem, vindt de wijze waarop dat gebeurd is oneerlijk en sleept Attero voor de rechter.

Volgens SITA heeft Attero de aanbesteding van afvalverwerking in de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen en Tynaarloo op een oneerlijke wijze gewonnen. Het vuilverwerkingsbedrijf uit Wijster heeft zich volgens SITA met extreem lage prijzen ingeschreven op de aanbesteding. Bovendien zou Attero zijn voorgetrokken, omdat enkele gemeentes aandeelhouder zijn van het afvalverwerkingsbedrijf uit Wijster.

Koopje
Waar het verwerken van afval de acht Drentse gemeenten eerst nog 116 euro per ton afval kostte, betalen de gemeenten straks nog maar 37,50 euro voor dezelfde hoeveelheid afval. Mede door deze extreem lage prijzen heeft afvalverwerker Attero de aanbesteding gewonnen. Niet alleen wordt op deze manier de afvalverwerking voor de gemeenten goedkoper, maar gaan de inwoners van de gemeenten fors minder betalen voor hun afval. Volgens afvalverwerker SITA is het ligt de prijs van Attero ver onder de marktprijs. SITA biedt de afvalverwerking zelf aan voor 53,84 euro per ton.

Doordat Attero bij de aanbesteding als beste uit de bus kwam, mag het afvalverwerkingsbedrijf vanaf 1 juli 2016 voor vijf en een half jaar het afval van de acht Drentse gemeentes verwerken. Om dit te voorkomen heeft SITA de vuilverwerker uit Wijster voor het gerecht gesleept. Attero werd in november 2013 aangewezen als winnaar van de aanbesteding, maar SITA eist nu dat deze gunning wordt ingetrokken. De afvalverwerker uit Arnhem wil nu dat de gemeentes wachten totdat de rechter uitspraak heeft gedaan over de bodemprocedure van de kwestie.

Verrassing
Doordat Attero in oktober 2013 nog in de clinch lag met de gemeentes, was SITA dan ook behoorlijk verrast dat de afvalverwerker zich toch inschreef voor de aanbesteding. En al helemaal voor zo’n niet-marktconforme prijs. Daarom staan beide partijen binnenkort tegenover elkaar in de rechtbank. Attero noemt de verdachtmaking van SITA ongefundeerd. Het bedrijf kan de verwerking van afval tegen een lage prijs aanbieden door de efficiënte bedrijfsvoering en het gebruik van nieuwe machines.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (2)

28 januari 2014 15:42 uur

Een leverancier (Asito) start een rechtszaak tegen een andere leverancier (Attero) over een een gegunde opdracht aan Attero. Bijzonder omdat de aanbesteding is uitgevoerd en in november 2013 gegund door acht Drentse gemeenten. De enige partij die de gunning kan intrekken, daartoe gedwongen door de rechter, is het achttal gemeenten en zeker niet leverancier Attero. Nog opmerkelijker is dat leverancier Attero een maand daarvoor (oktober 2013) een rechtszaak had aangespannen en verloren tegen dezelfde acht Drentse gemeenten over de verwerking van restafval (zie http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/attero-spant-rechtzaak-aan-tegen-drentse-gemeenten). Een verwerking waarvoor de gemeenten niet wilden betalen. Tenslotte blijven er nog een groot aantal interessante vragen over: 1. waarom treedt het contract pas in juli 2016 (ruim 2,5 jaar na definitieve gunning) in werking en waarom hebben de deelnemende gemeenten dit nu al aanbesteed. Een consequentie van een te lange periode tussen gunning en in werking treden contract is dat dit een prijsopdrijvend effect heeft omdat leveranciers de (prijs)ontwikkelingen in de markt verdisconteren en meenemen in een hogere prijs. 2. hoe controleer je als aanbestedende dienst in dit geval of een prijs marktconform is (vergelijking met prijzen overige inschrijvende leveranciers) of daar in het geval van Attero ver onder ligt? Indien dat laatste het geval mocht zijn, had dat een reden voor uitsluiting van Attero kunnen zijn. 3. waarom is hier sprake van een bodemprocedure? Een procedure die geen vaste doorlooptijd en/of einddatum kent (in tegenstelling tot een kort geding) en ook geen opschortende werking heeft. 4. Heeft Attero voordeel kunnen halen uit het feit dat een aantal van de deelnemende gemeenten aandeelhouder is van Attero? Daarmee de schijn wekkend van een mogelijke belangenverstrengeling.

23 januari 2014 16:54 uur

Als het alleen om efficientere bedrijfsvoering en gebruik van nieuwe machines gaat, dan hebben 'we' voorheen veel te veel betaald. Hoe niet-efficient en welke sterk verouderde machines gebruikte Attero voorheen dan? Ik kan mij dit niet voorstellen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres