Magnifying glass Close

5 belangrijke inkooptrends in 2019

Co-creatie, digitale transformatie, duurzaamheid, waardecreatie, en prijsvolatiliteit; dat zijn volgens bedrijfseconoom Kate Vitasek, verbonden aan de University of Tennessee, de vijf belangrijkste trends voor inkoop in 2019. Daarbij maakt zij duidelijk dat deze trends met elkaar verbonden zijn. Zo wordt waarde gecreëerd door middel van co-creatie tussen inkopers en leveranciers.

De NEVI bespreekt deze trends op haar website en maakt daarbij ook duidelijk op welke manier er praktische invulling aan kan worden gegeven Op het gebied van digitale transformatie biedt blockchain bijvoorbeeld inkopers de mogelijkheid om ladingen sneller te verwerken en de kans op fraude te verkleinen.

Future proof
Vitasek stelt voorts dat inkopers niet meer puur transsectioneel kunnen werken. Er wordt steeds meer van hen verwacht dat ze waarde toevoegen aan hun organisatie, business cases ontwikkelen en de mogelijkheden van de markt onderzoeken. Zo ook op het gebied van duurzaamheid. Nu van steeds meer organisaties wordt verwacht dat ze ‘future proof’ producten ontwikkelen zullen inkopers bijvoorbeeld circulaire ketens moeten opzetten.

Handelsoorlogen
Tegelijkertijd wordt volgens Vitasek de traditionele basistaak van inkopers – op tijd de juiste spullen tegen de juiste prijs binnenhalen – lastiger. Brexit, protectionistische handelsmaatregelen en sancties zullen voor prijsvolatiliteit zorgen, terwijl er ook een tekort aan materialen en personeel wordt verwacht.

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres