Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

4 Europese wetsvoorstellen die onze digitale wereld drastisch veranderen

Europa klaarstomen voor het digitale tijdperk: dat is het doel van de Europese Commissie. Om dit te realiseren, wordt het ene wetsvoorstel na het andere gelanceerd. Als deze van kracht worden, zullen ze de digitale wereld drastisch veranderen. Niet alleen binnen Europa, maar zeker ook daarbuiten. In deze column deel ik de volgende 4 belangrijke Europese wetsvoorstellen met jou: EU Data Act, Cyber Resilience Act, Artificial Intelligence Act en cryptowet MiCA. Alle vier zijn Europese verordeningen, oftewel wetgeving met directe werking in de lidstaten vanaf het moment van inwerkingtreding.

EU Data Act: meer controle voor Europa, minder macht voor Amerikaanse techbedrijven

Begin vorig jaar presenteerde de Europese Commissie het wetsvoorstel EU Data Act. Het doel van deze verordening is om Europese bedrijven en consumenten meer controle te geven over hun eigen data en de macht van Amerikaanse techbedrijven als Google, Microsoft en Amazon te beperken.

De nieuwe wetgeving geeft Europese bedrijven en consumenten daarom meer controle over data die ze zelf generen via een product of dienst. Denk aan slimme apparaten die data verzamelen, zoals een auto, smartwatch of andere aan Internet of Things gerelateerde apparatuur. Die data is nu meestal alleen in het bezit van de maker van die apparatuur, veelal grote Amerikaanse bedrijven.

De EU Data Act moet ook het delen van data tussen verschillende sectoren en tussen publieke en private organisaties binnen Europa stimuleren. Daarnaast moet deze wet het eenvoudiger maken voor gebruikers om over te stappen van de ene naar de andere clouddienst en om verschillende clouddiensten naast elkaar te gebruiken.

Wat is de status van de EU Data Act?

Tijdens de Europese Telecomraad in de zomer van 2022 werd de EU Data Act door de betrokken ministers besproken en bleek dat zij de belangrijkste doelstellingen steunen. Er zal echter nog verder gewerkt worden aan het voorstel.

Een voorstel wordt over het algemeen meermaals gewijzigd, voordat het uiteindelijk definitief wordt goedgekeurd. De hoop is wel dat de wetgeving in 2023 wordt aangenomen en in werking zal treden, waarna het een jaar later van toepassing zal zijn in alle lidstaten.

Cyber Resilience Act: strenge eisen gedurende levenscyclus slimme producten

In de tweede helft van 2022 werd de Cyber Resilience Act gepresenteerd, waarin strenge eisen staan voor het op de Europese markt brengen van producten met digitale elementen. Het gaat dan om producten die hardware en/of software bevatten. Bijvoorbeeld tablets, smartphones en slimme apparaten als auto’s, wasmachines en robotstofzuigers.

Europese consumenten moeten beter beschermd worden tegen cybersecuritydreigingen. Daarom moeten producten met digitale elementen minder kwetsbaarheden bevatten en dient er meer transparantie te komen over de beveiliging en mogelijke veiligheidsrisico’s van deze producten. Opvallend aan het wetsvoorstel is dat fabrikanten gedurende de hele levenscyclus (voor een periode van maximaal 5 jaar) verantwoordelijk blijven voor de cybersecurity en dus ook onder meer beveiligingsupdates beschikbaar moeten stellen.

Wat is de status van de Cyber Resilience Act?

Het wetsvoorstel is in september van 2022 gedaan door de Europese Commissie en wordt voorgelegd aan het Europese Parlement en de Europese Raad. Het Nederlandse kabinet heeft als opmerking op dit voorstel onder meer dat de voorgestelde maximale ondersteuningstermijn van vijf jaar te kort is om betekenisvol te zijn. Zeker als het gaat om digitale industriële sturingssystemen, drones en bedrijfsapplicaties.

In 2023 zal het voorstel nog een of meerdere keren aangepast worden, voordat deze wordt goedgekeurd. Als de verordening wordt aangenomen, dan hebben lidstaten 2 jaar de tijd om de wetgeving in te voeren. Overigens gaat de eis voor fabrikanten om kwetsbaarheden en veiligheidsincidenten te rapporteren al binnen 1 jaar in.

Artificial Intelligence Act: een risicogebaseerde aanpak voor kunstmatige intelligentie

Onder Artificial Intelligence (AI) verstaan we onder meer slimme thermostaten, virtuele assistenten en zelfrijdende auto’s. Kunstmatige intelligentie is onlosmakelijk verbonden met de toekomst en daarom heeft de Europese Commissie al in 2021 een voorstel gedaan voor de Artificial Intelligence Act.

In het voorstel volgt Europa een risicogebaseerde aanpak. Van onaanvaardbaar tot minimaal risico. Elke vorm van kunstmatige intelligentie wordt ingedeeld in een van de 4 risicogroepen met bijpassende maatregelen. Denk aan menselijk toezicht of transparantieverplichtingen. Een toezichthouder per lidstaat wordt verplicht. Daarnaast komt er een Europees comité voor kunstmatige intelligentie om de uitvoering van die regels te faciliteren en de ontwikkeling van normen voor AI te stimuleren.

Wat is de status van de Artificial Intelligence Act?

De Europese telecomministers hebben in december een akkoord bereikt over de Artificial Intelligence Act. Het Europees Parlement en de Europese Commissie gaan hier nu verder over onderhandelen. Streven is een definitief akkoord in het najaar van 2023, waarna de lidstaten deze verordening in hun eigen land moeten doorvoeren.

Cryptowet MiCA: eindelijk bescherming voor crypto-beleggers

Deze nieuwe cryptowet moet cryptobeleggers en consumenten beschermen tegen een aantal risico’s rondom het beleggen in crypto-activa, denk aan marktmanipulatie, frauduleuze praktijken en handel met voorkennis. Momenteel hebben consumenten zeer beperkte rechten op bescherming, vooral bij transacties buiten de EU.

In de MiCA-verordening zijn strenge regels opgenomen voor aanbieders van diensten op het gebied van crypto-activa (ook wel Crypto Assets Service Providers of CASP). Zo moeten deze aanbieders aan hoge eisen voldoen om op die manier de portefeuilles van beleggers te beschermen. Ook bevat de verordening een regeling over aansprakelijkheid, waardoor een aanbieder aansprakelijk kan zijn wanneer er crypto-activa van beleggers verloren gaat.

Zodra de verordening van kracht is, hebben de aanbieders van crypto-activadiensten een vergunning nodig om in de EU actief te mogen zijn.

Wat is de status van cryptowet MiCA?

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben afgelopen zomer een voorlopig akkoord bereikt over de inhoud van MiCA. De Europese Raad en het Parlement moeten het voorlopige akkoord nog groen licht geven voordat de verordening formeel kan worden aangenomen. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2023 gebeuren. 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang een gratis e-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Zo krijg je het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang je het e-book 'ICT-contracten & contract-management: tips, trucs en juridische valkuilen.'